GED Science : CARBON EMISSION

ในปัจจุบันสังคมได้เริ่มตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน ในเนื้อหาการติว GED Science ก็เช่นกัน จะมีออกเรื่องนี้ตลอดเลยครับ ภาวะโลกร้อนนี้ก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบนิเวศเป็นวงกว้าง เช่น การขาดแคลนอาหารของสัตว์ป่า  การสูญพันธุ์ของสัตว์สงวน พื้นที่ป่าและที่อยู่อาศัยถูกทำลาย  ตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนมาจากก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas) เมื่อก๊าซเรือนกระจกลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศจะทำหน้าที่เสมือนเป็นเกราะป้องกันไม่ใช้รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์หลุดรอดออกไปจากชั้นบรรยากาศโลก ส่งผลให้อุณหภูมิของชั้นบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดเป็นปัญหาภาวะโลกร้อนตามมา ด้วยเหตุนี้เอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสิ่งแวดล้อมให้การจับตามอง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)  เป็นอย่างมาก เพราะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซเรือนกระจกที่ถูกผลิตมากที่สุด ซึ่งก๊าซชนิดนี้ถูกผลิตจากกระบวนการสันดาปของเชื้อเพลิงเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้กลุ่มประเทศที่มีกำลังการผลิตสูง อาทิ จีน, สหรัฐอเมริกา และอินเดีย จากกราฟแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พบว่าในปี 2019 ทั้งสามประเทศ มีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมกันคิดเป็น 48.63% หรือประมาณครึ่งนึงของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาทั้งหมดทั่วโลก นอกจากนี้ยังพบว่าในปัจจุบัน ปริมาณปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นเป็น 8 เท่าของปริมาณการปล่อยก๊าซเมื่อ 80 ปีที่แล้ว และยังพบว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด จากกราฟพบว่า จีนปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าในศตวรรษใหม่ ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า จีนกำลังจะเป็นประเทศที่มีกำลังการผลิตสูงที่สุดในโลก

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมาก ย่อมส่งผลต่อระบบนิเวศโดยตรง นานาประเทศทั่วโลกจึงหารือเพื่อหาวิธีรับมือปัญหา ด้วยการวางแผนนโยบายในการควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon footprint) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้สัมพันธ์กับความต้องการของผู้บริโภคและระบบนิเวศ ส่งผลให้ประเทศที่มีกำลังการผลิตสูงถูกแรงกดดันจากประชาคมโลก ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยสารพัดวิธีการ เช่น การขยายพื้นที่ป่า, การคิดค้นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ การใช้พลังงานสะอาด ล้วนเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดก๊าซปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อน

GED Science มุ่งเน้นออกข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้เข้าสอบได้ตระหนักถึงประเด็นปัญหาของสังคมในปัจจุบัน ดังนั้นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมจึงเป็นหัวข้อที่ปรากฏอยู่ในข้อสอบอย่างสม่ำเสมอ น้องๆที่ติว GED Science อยู่อย่าลืมเรื่องนี้นะครับ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (carbon emission) ถือเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นประเด็นที่ข้อสอบนิยมถาม ดังนั้นผู้เข้าสอบควรพยายามอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนจะช่วยทำให้เข้าใจภาพรวมของปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ทั้งหมด

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน GED ได้ที่เบอร์ 02-253-2533 หรือ 095-726-2666
หรือ LINE: @theplanner

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply