CU-TEP vs TU-GET เปรียบเทียบแนวข้อสอบ คิดคะแนนยังไง?

น้อง ๆ ที่กำลังสนใจอยากเข้ามหาวิทยาลัยนานาชาติในประเทศไทย คงจะคุ้นเคยกับการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการสอบ IELTS หรือการสอบ TOEFL แต่ละมหาวิทยาลัยจะกำหนดเกณฑ์คะแนนแตกต่างกันไปตามแต่ละคณะ ซึ่งอีก 2 ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่เป็นที่รู้จักไม่แพ้กันเลยก็คือ CU-TEP ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ TU-GET ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

CU-TEP และ TU-GET ถึงจะเป็นข้อสอบที่มาจากมหาวิทยาลัยจุฬาฯ และธรรมศาตร์ แต่มหาวิทยาลัยอื่นก็ใช้ยื่นได้เช่นกัน เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรนานาชาติ

ความแตกต่างระหว่าง CU-TEP และ TU-GET
CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency)
เป็นข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับการใช้ยื่นเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

ข้อสอบ CU-TEP มีทั้งหมดกี่ข้อ ให้เวลากี่นาที?
Listening – การฟัง โดยจะเป็นการฟังบทสนทนาทั้งแบบสั้นและยาว ทั้งหมด 30 ข้อ มีเวลา 30 นาที
Reading – การอ่าน จะมีบทความทั้งแบบสั้นและยาว เพื่อให้อ่านและตอบคำถาม และยังมีบทความที่ให้หาคำตอบลงในช่องว่างในบทความนั้น ทั้งหมด 60 ข้อ มีเวลา 70 นาที
Writing – การเขียน จะเป็นการให้หาคำที่ผิดไวยากรณ์ในโจทย์ ทั้งหมด 30 ข้อ มีเวลา 30 นาที
Speaking (optional) – การพูด จะเป็นการเลือกสอบแยก โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในห้องสอบจะได้ดูภาพและดูวีดีโอเพื่อตอบคำถาม ทั้งหมด 3 ข้อ มีเวลา 10-15 นาที

 CU-TEP คิดคะแนนยังไง?
ข้อสอบของ CU-TEP มีทั้งหมด 120 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน และไม่มีการติดลบคะแนน เท่ากับว่าคะแนนเต็มของ CU-TEP จะอยู่ที่ 120 คะแนน ซึ่งคะแนน CU-TEP จะเก็บได้ 2 ปีนับจากวันที่สอบ
ปรึกษาเรื่องคอร์สติว CU-TEP เพื่อใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัย คลิก!

TU-GET (Thammasat University General English Test)
เป็นข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ออกแบบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับยื่นเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสอบมีทั้งแบบกระดาษและคอมพิวเตอร์ แต่แบบคอมพิวเตอร์จะสามารถนำไปเทียบได้กับคะแนน TOEFL

ข้อสอบ TU-GET (PBT) มีทั้งหมดกี่ข้อ ให้เวลากี่นาที?
Structure – เป็นพาร์ทหาคำผิดในไวยากรณ์และเติมคำให้ประโยคสมบูรณ์ ทั้งหมด 25 ข้อ
Vocabulary – เป็นพาร์ทที่หาคำศัพท์ที่ถูกต้องลงในโจทย์ที่ให้มา ทั้งหมด 25 ข้อ
Reading – เป็นพาร์ทที่มีบทความมาให้อ่าน 7 – 8 บทความโดยให้ตอบคำถามจากบทความที่ให้มา ทั้งหมด 50 ข้อ
 *ให้เวลาทั้งหมด 3 ชั่วโมง แบบไม่แบ่งพาร์ท

 TU-GET (PBT) คิดคะแนนยังไง?
ข้อสอบของ TU-GET มีทั้งหมด 100 ข้อ คะแนนเต็ม TU-GET จะอยู่ที่ 1,000 คะแนน

  • Structure 250 คะแนน
  • Vocabulary 250 คะแนน
  • Reading 500 คะแนน

ซึ่งคะแนน TU-GET (PBT) จะเก็บได้ 2 ปีนับจากวันที่สอบ

 ข้อสอบของ TU-GET (CBT) มีทั้งหมดกี่ข้อ ให้เวลากี่นาที?
Listening – ฟังบทสนทนาแบบสั้น และบทบรรยายแบบยาว ทั้งหมด 30 ข้อ
Reading – เป็นการอ่านบทความยาว 600-800 บรรทัด เพื่ออ่านและตอบคำถาม ทั้งหมด 30 ข้อ
Writing – เป็นการเขียนบทความแสดงความคิดเห็นจากโจทย์ที่กำหนด เขียนประมาณ 300-350 คำ ทั้งหมด 1 ข้อ
Speaking – เป็นการพูดแสดงความคิดเห็นจากโจทย์ที่กำหนด การสอบจะเป็นแบบอัดเสียงกับคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด 1 ข้อ
*ให้เวลาทั้งหมด 3 ชั่วโมง แบบไม่แบ่งพาร์ท

TU-GET (CBT) คิดคะแนนยังไง?
ข้อสอบของ TU-GET มีทั้งหมด 62 ข้อ ข้อสอบมี 4 พาร์ท พาร์ทละ 30 คะแนน และไม่มีการติดลบคะแนน เท่ากับว่าคะแนนเต็มของ TU-GET จะอยู่ที่ 120 คะแนน ซึ่งคะแนน TU-GET จะเก็บได้ 2 ปีนับจากวันที่สอบ
ปรึกษาเรื่องคอร์สติว TU-GET เพื่อใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัย คลิก! 

คอร์สติว CU-TEP และ TU-GET ที่ The Planner Education
เป็นคอร์สติวระยะสั้น ใช้เวลา 30 ชั่วโมง ที่จะเน้นการฝึกฝนการทำข้อสอบให้น้อง ๆ ทำคะแนนที่ดีที่สุดทุกพาร์ท จากการสอนและประเมินผลน้อง ๆ อย่างใกล้ชิดของคุณครู พร้อมทำแบบฝึกหัดจากโจทย์แนวข้อสอบที่ตรงจุดและทริคในการทำข้อสอบให้ทัน และได้คะแนนเยอะที่สุดภายในระยะเวลาจำกัด นอกจากนั้น คุณครูยังช่วยเสริมจุดอ่อนให้กับน้อง ๆ ที่ไม่มั่นใจในพาร์ทต่าง ๆ เพื่อให้น้อง ๆ ได้เตรียมพร้อมในการไปสอบมากที่สุด

สนใจติว GED | IGCSE | A-LEVEL | SAT/GSAT | ACT | IELTS | BMAT | TOEFL-MUIC/MUIDS | CU-TEP | CU-AAT | CU-ARTS | TU-GET | IB | AP | Academic Writing ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line: @theplanner หรือ Phone: 095-726-2666

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply