ไขข้อสงสัย สอบเทียบ GED/A-Level เรียนแพทย์ได้ไหม

คณะแพทยศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งคณะยอดนิยมที่หลายคนใฝ่ฝันอยากเข้าไปเรียน ซึ่งน้อง ๆ ที่กำลังตัดสินใจจะติวและสอบเทียบระดับชั้นมัธยมปลาย ไม่ว่าจะเป็น General Educational Development การสอบเทียบวุฒิมัธยมปลายในระบบของสหรัฐอเมริกา หรือที่รู้จักกันในชื่อ GED หรือ A-Level วุฒิการศึกษาในระดับมัธยมปลายของอังกฤษ ก็คงจะมีคำถามสำคัญในหัวว่าทั้งวุฒิ GED และ A-Level สามารถนำไปยื่นเพื่อเข้าเรียนแพทย์ได้หรือไม่ วันนี้ The Planner มีคำตอบค่ะ 

GED สามารถยื่นเรียนต่อในคณะแพทยศาสตร์ได้ไหม

GED สามารถยื่นเรียนต่อในคณะแพทยศาสตร์ในประเทศไทยได้ แต่มีเพียงหลักสูตรอินเตอร์บางหลักสูตรเท่านั้นที่รับวุฒิ GED เพราะเกณฑ์การคัดเลือกเข้าคณะแพทยศาสตร์ของหลักสูตรไทย จะกำหนดเกณฑ์ไว้ว่าผู้ที่สมัครได้จะต้องจบระดับชั้นมัธยมปลายในแผนวิทย์-คณิต ซึ่งความรู้จากการสอบ GED ไม่เพียงพอต่อการยื่นคณะแพทยศาสตร์ แต่หลักสูตรนานาชาติ บางหลักสูตรรับวุฒิ GED โดยมีกำหนดเกณฑ์ขั้นพื้นฐานในบางคะแนน หรือต้องสอบ BMAT เพิ่มเติม มาดูตัวอย่างคณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติที่รับวุฒิ GED กันค่ะ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ (CICM)

หลักสูตรนี้เรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร CICM เปิดรับวุฒิ GED โดยใช้เกณฑ์เทียบวุฒิของธรรมศาสตร์ คือ

เกณฑ์เทียบวุฒิ GED

 • ผลสอบ GED ก่อนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 GED 5 วิชา รวมกัน ≥2250 และแต่ละวิชาคะแนน ≥410
 • ผลสอบ GED หลังพฤษภาคม พ.ศ. 2560 แต่ละวิชาคะแนน ≥145

คะแนนที่ต้องใช้ยื่นเพิ่มเติม : คะแนนภาษาอังกฤษ และคะแนน BMAT

 • คะแนนภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) : IELTS Overall ≥6.5, TOEFL (IBT) ≥79, TU-GET (PBT) ≥550, TU-GET (CBT) ≥ 79
 • คะแนน BMAT : จำเป็นต้องสอบ แต่ไม่ได้กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละพาร์ทไว้

ข้อควรรู้: BMAT (Biomedical Admissions Test) คือ ข้อสอบภาษาอังกฤษเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในคณะสายการแพทย์ โดยมี Cambridge Assessment เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ ถึงแม้ว่าการสอบ BMAT จะถูกยกเลิกในปี 2024 ปี 2023 จึงเป็นปีสุดท้ายที่มีการสอบ BMAT เด็ก 67 ที่อยากคณะแพทยศาสตร์ ยังสามารถสอบ BMAT ในปีนี้เพื่อยื่นได้ แต่น้อง ๆ รุ่นถัดไป ต้องรอติดตามข่าวสารทางการอีกที ว่าจะมีการสอบไหนมาแทนที่ BMAT หากมีข่าวสารอะไร The Planner จะมาอัปเดตน้อง ๆ อย่างแน่นอนค่ะ

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่รับวุฒิ GED แต่คะแนน GED แต่ละวิชา ≥165 และต้องยื่นคะแนนเพิ่มเติมคือ IELTS Overall ≥7.0 หรือ SAT Overall ≥1200 

A-Level สามารถยื่นเรียนต่อในคณะแพทยศาสตร์ได้ไหม

A-Level เป็นวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศอังกฤษ การเรียนจะมีความเข้มข้นไม่ต่างจากสายวิทย์คณิตในระบบการเรียนของไทยเลย ทำให้วุฒิ A-Level สามารถยื่นเข้าคณะแพทยศาสตร์ได้หลายที่มากกว่าวุฒิ GED 

ใน TCAS รอบ Portfolio ของคณะสายแพทย์ เรียกได้ว่าเป็นข้อได้เปรียบของเด็ก A-Level มาก เนื่องจากเด็กในระบบ A-Level ต่างก็คุ้นชินกับการทำข้อสอบภาษาอังกฤษ และรอบ Portfolio คะแนนที่ใช้แข่งกันมาจากข้อสอบที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น ข้อสอบวัดผลภาษาอังกฤษอย่าง IELTS หรือ TOEFL หรือว่าจะเป็นข้อสอบวัดความถนัดทางวิชาแพทย์อย่าง BMAT ขอบอกเลยค่ะว่าการติดแพทย์ในรอบนี้ของเด็ก A-Level มีความได้เปรียบมาก ไม่ว่าจะคณะแพทยศาสตร์ของหลักสูตรไทย หรือหลักสูตรนานาชาติ โอกาสครั้งนี้รอน้อง ๆ A-Level อยู่ มาดูตัวอย่างเกณฑ์การใช้ยื่นวุฒิ A-Level ยื่นกันดีกว่า

 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (รอบ Portfolio)

 •  วุฒิ A-Level Year 13 ตามระบบการศึกษาแบบอังกฤษ (กำลังเรียนหรือจบแล้ว)
 •  GPAX ≥ 3.50 (ตลอด 5 ภาคการศึกษาของชั้น ม.4- ม.6) เทียบตามหลักสูตรเกรดในระบบ A-Level

คะแนนที่ต้องใช้ยื่นเพิ่มเติม : คะแนนภาษาอังกฤษ และคะแนน BMAT

 • คะแนนภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) : IELTS Overall ≥7.0, TOEFL (IBT) ≥100, CU-TEP ≥110
 • คะแนน BMAT : ไม่มีขั้นต่ำ แต่คิดคะแนนแต่ละ Section 40%

ข้อควรรู้: รอบ Portfolio คณะแพทยศาสตร์ของหลักสูตรไทย หากยื่นวุฒิ A-level ต้องกำลังศึกษาหรือจบ Year 13

 

แพทยศาสตร์ โครงการร่วม มศว – ม.นอตติงแฮม สหราชอาณาจักร

คณะแพทยศาสตร์หลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี MOU ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมของสหราชอาณาจักร หลักสูตรนี้น้อง ๆ จะได้ไปเรียนที่สหราชอาณาจักรด้วยนะคะ

เกณฑ์เทียบวุฒิ A-Level

 • A-Level: มีผลสอบ GCE ‘A’ level อย่างน้อย 3 รายวิชา และคะแนนสอบใน 3 รายวิชา คือ Biology, Chemistry, Mathematics หรือ Physics ไม่ต่ำกว่า B
 • หากกำลังศึกษาอยู่ต้องแสดงคะแนน GCE ‘O’ Level หรือ IGCSE โดยจะต้องมีคะแนนในวิชา Biology และ Chemistry ไม่ต่ำกว่า A และ Mathematics หรือ Physics ไม่ต่ำกว่า B และมี Pre-determined grade ไม่ต่ำกว่า B ในวิชา Biology, Chemistry, Mathematics หรือ Physics

คะแนนที่ต้องใช้ยื่นเพิ่มเติม : คะแนนภาษาอังกฤษ และคะแนน BMAT

 • คะแนนภาษาอังกฤษ: IELTS Overall ≥7.0 และแต่ละพาร์ท ≥6.5
 • คะแนน BMAT : จำเป็นต้องสอบ แต่ไม่ได้กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละพาร์ทไว้

 

วุฒิ A-Level ยื่นเข้าแพทย์ต่างประเทศได้ไหม

ประเทศที่เป็นเจ้าของวุฒิ A-Level อย่างอังกฤษ นอกจากจะต้องได้คะแนนของวุฒินี้สูงตามเกณฑ์ที่คณะและมหาวิทยาลัยนั้นกำหนดแล้ว ยังต้องสอบอย่างอื่นเป็นคะแนนเพิ่มเติมอีก เช่น MCAT (Medical College Admission Test) หรือ UCAT (Clinical Aptitude Test) ซึ่งในแต่คณะและมหาวิทยาลัยก็จะมีเกณฑ์การคัดเลือกที่แตกต่างกันออกไป

โดยสรุปแล้วการสอบเทียบ GED หรือ A-Level มีหนทางให้น้อง ๆ สามารถเรียนต่อคณะแพทย์ได้ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะและมหาวิทยาลัยนั้น ๆ อีกที ดังนั้นน้อง ๆ ที่สนใจอยากจะเรียนต่อในคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไหนเป็นพิเศษ จึงจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางมหาวิทยาลัยอีกช่องทางหนึ่งนะคะ เพราะแต่ละที่ก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป

ใครสนใจติว GED, A-Level หรือ BMAT The Planner พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนต่อ ไม่ว่าจะมหาวิทยาลัยในไทยหรือต่างประเทศ จะช่วยน้อง ๆ วางแผนจนติดคณะแพทยศาสตร์ตามที่น้องตั้งเป้าหมายไว้

สนใจติว GED | IGCSE | A-LEVEL | SAT | IELTS | ACT | GSAT | TOEFL-MUIC/MUIDS | CU-TEP | CU-AAT | CU-ATS | TU-GET | IB | AP | Academic Writing

ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line: @theplanner หรือ Phone: 095-726-2666

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply