เปิดเกณฑ์คะแนนยื่นอินเตอร์จุฬาฯ Inter CU ปี 2024

มหาวิทยาลัยรั้วจามจุรีอย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ แต่จุฬาฯกลับขึ้นชื่อเรื่องหลักสูตรอินเตอร์เป็นอย่างมาก ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติ ต่างก็มีอินเตอร์ จุฬาฯ เป็นเป้าหมายอันดับต้น ๆ ในการเลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เกณฑ์คะแนนที่ใช้ยื่นเข้าอินเตอร์จุฬาฯ ค่อนข้างที่จะสูง The Planner ที่เป็นสถาบันเฉพาะทางด้านการติวเข้าคณะอินเตอร์ จึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะส่งน้อง ๆ ไปถึงเป้าหมาย “นิสิตหลักสูตรอินเตอร์ของจุฬาฯ” นั่นเองค่ะ 

หลักสูตรนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกหลักสูตร ยกเว้นหลักสูตร CU-MEDI หรือหลักสูตรแพทย์อินเตอร์ เปิดรับทั้งหมด 2 รอบ คือ

 • รอบแรก Early Admission: เปิดรับสมัคร 27 พฤศจิกายน ถึง 21 ธันวาคม 2023
 • รอบสอง Admission: เปิดรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ ถึง 27 มีนาคม 2024

หมายเหตุ: อาจมีรอบรับเพิ่มเติมหากจำนวนนิสิตยังไม่ครบตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ วันนี้ The Planner จะพาน้อง ๆ ไปดู Requirement ปีนี้ของแต่หลักสูตรกันค่ะ

 

เกณฑ์คะแนนยื่นเข้าอินเตอร์จุฬา ปี 2024

คุณสมบัติทั่วไป

 • ระบบไทย: เรียนจบหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ระบบอังกฤษ: IGCSE อย่างน้อย 5 วิชา ≥ A*-E และ GCE ‘A’ Level อย่างน้อย 3 วิชา ≥ A*-E
 • ระบบอเมริกัน: GED
 • ผลสอบ GED ก่อนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 GED 5 วิชา รวมกัน ≥2250 และแต่ละวิชาคะแนน ≥410
 • ผลสอบ GED หลังพฤษภาคม พ.ศ. 2560 แต่ละวิชาคะแนน ≥145
 • ระบบ IB: International Baccalaureate Diploma หรือ IB Diploma Course Results (IBCR) อย่างน้อย 5 วิชา ที่ไม่ซ้ำกัน และได้เกรดในแต่ละวิชา ≥3

 

เกณฑ์คะแนนแต่ละหลักสูตร

 1. BALAC (Bachelor of Arts in Language and Culture International Program) หรือ คณะอักษรศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรม หลักสูตรนานาชาติ

ทำความรู้จัก BALAC ให้มากขึ้นใน Let’s Talk about BALAC

Early Admission

 • คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): TOEFL (IBT) ≥95, IELTS ≥7.0, CU-TEP ≥90, DET ≥130
 • คะแนนผลทดสอบ Aptitude Tests เฉพาะคะแนนพาร์ทภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): SAT ≥480, CU-AAT ≥480, ACT ≥34

Admission

 • คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): TOEFL (IBT) ≥79, IELTS ≥6.5, CU-TEP ≥80, DET ≥120
 • คะแนนผลทดสอบ Aptitude Tests เฉพาะคะแนนพาร์ทภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): SAT ≥450, CU-AAT ≥400, ACT ≥18
 1. JIPP (Joint International Psychology Program) หรือคณะจิตวิทยา หลักสูตรนานาชาติ
 • คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): TOEFL (IBT) ≥88, IELTS ≥6.5, CU-TEP ≥104
 • คะแนนผลทดสอบ Aptitude Tests  (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): SAT ≥1100, CU-AAT ≥1030

 ทำความรู้จัก JIPP ให้มากขึ้นใน ทำไม JIPP ถึงเป็นคณะที่ เด็ก Gen Z อยากเข้า

 1. PGS (Politics and Global Studies) หรือคณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรการเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา

ทำความรู้จัก PGS ให้มากขึ้นใน รัฐศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องการเมือง

 • คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): TOEFL (IBT) ≥87, IELTS ≥6.5
 • คะแนนผลทดสอบ Aptitude Tests  (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): SAT หรือ CU-AAT Overall ≥1200 หรือยื่นแค่พาร์ทภาษาอังกฤษ ≥500
 1. LLBel (Bachelor of Laws, experiential learning in Business and Tech Law International Program) หรือคณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจและเทคโนโลยี หลักสูตรนานาชาติ

ทำความรู้จัก LLBel ให้มากขึ้นใน จุฬาฯ เปิดตัวหลักสูตรอินเตอร์น้องใหม่มาแรง LLBel INTER

 • คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): TOEFL (IBT) ≥79, IELTS ≥6.5, CU-TEP ≥88
 • คะแนนผลทดสอบ Aptitude Tests  (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): SAT Overall ≥1200 และพาร์ท Verbal ≥500
 1. BBA (Business Administration International Program) หรือ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ

โครงการปกติ

 • คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): TOEFL (IBT) ≥79, IELTS ≥6.5, CU-TEP ≥101
 • คะแนนผลทดสอบ Aptitude Tests  (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): SAT ≥1270, CU-AAT ≥1200

BBA (NextGen)

 • คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): TOEFL (IBT) ≥79, IELTS ≥6.5, CU-TEP ≥101
 • คะแนนผลทดสอบ Aptitude Tests  (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): SAT ≥1300, CU-AAT ≥1230

หมายเหตุ: โครงการ BBA (NextGen) เปิดรับพร้อมรอบ Early Admission โดยตอนสมัครน้อง ๆ จะเลือกสมัครได้เพียงแค่โครงการเดียว 

 1. EBA (Bachelor of Arts Program in Economics) หรือคณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
 • คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): TOEFL (IBT) ≥79, IELTS ≥6.0, SAT ≥450, CU-TEP ≥79, CU-AAT ≥400, ACT ≥31, DET ≥110
 • คะแนนผลทดสอบคณิตศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): SAT ≥650, CU-AAT ≥600, A-Level ≥B, IB HL ≥6, ACT ≥27
 1. CommArts (Faculty of Communication Arts) หรือคณะนิเทศศาสตร์ สาขาการจัดการและบริหารสื่อ หลักสูตรนานานาชาติ

ทำความรู้จัก CommArts ให้มากขึ้นใน Let’s talk about CommArts

Early Admission

 • คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): TOEFL (IBT) ≥90, IELTS ≥6.5, SAT ≥500, CU-TEP ≥88, CU-AAT ≥440, ACT ≥37, DET ≥110
 • คะแนนผลทดสอบคณิตศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): SAT ≥600, CU-AAT ≥580, ACT ≥25

Admission

 • คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): TOEFL (IBT) ≥79, IELTS ≥6.0, SAT ≥450, CU-TEP ≥80, CU-AAT ≥400, ACT ≥31, DET ≥100
 • คะแนนผลทดสอบคณิตศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): SAT ≥530, CU-AAT ≥500, ACT ≥21
 1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

8.1 CommDe (Communication Design) หรือสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรนานาชาติ

ทำความรู้จัก CommDe ให้มากขึ้นใน Let’s talk about CommDe

 • คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): TOEFL (IBT) ≥79, TOEFL (PBT) ≥550, IELTS ≥6.0, SAT ≥450, CU-TEP ≥80, CU-AAT ≥400, DET ≥110
 • คะแนนผลทดสอบคณิตศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): SAT ≥490, CU-AAT ≥450, A-Level ≥B, IB ≥B

8.2 INDA  (International Program In Design & Architecture) หรือสาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

ทำความรู้จัก INDA ให้มากขึ้นใน Let’s talk about INDA

 • คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): TOEFL (IBT) ≥79, TOEFL (PBT) ≥550, IELTS ≥6.0, SAT ≥450, CU-TEP ≥80, CU-AAT ≥400
 • คะแนนผลทดสอบคณิตศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): SAT ≥570, CU-AAT ≥550
 • CU-TAD ≥50%
 1. BAScii (Bachelor of Arts and Science in Integrated Innovation International Program) หรือสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn School of Integrated Innovation)

ทำความรู้จัก BAScii ให้มากขึ้นใน Let’s talk about BAScii

 • คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): TOEFL (IBT) ≥80, TOEFL (PBT) ≥550, IELTS ≥6.5 , SAT ≥500, CU-TEP ≥100, ACT ≥37
 • คะแนนผลทดสอบคณิตศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): SAT ≥640, CU-AAT ≥620, ACT ≥27
 1. คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

10.1 BBTech (Bachelor of Science in Biotechnology International Program) หรือเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ

ทำความรู้จัก BBTech ให้มากขึ้นใน BBTech Chula สาขายอดฮิตเด็กสายวิทย์ เรียนจบไปทำอาชีพไหนได้บ้าง?

 • คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): TOEFL (IBT) ≥79, TOEFL (PBT) ≥550, IELTS ≥6.0, SAT ≥450, CU-TEP ≥80, CU-AAT ≥400
 • คะแนนผลทดสอบคณิตศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): SAT ≥ 500, SAT II ≥ 500, CU-AAT ≥ 450, A-Level ≥ B, IB ≥ 5, ACT ≥ 22

10.2 BSAC (Bachelor of Science in Applied Chemistry) หรือหลักสูตรวิทยาศาสตร์นานาชาติ สาขาเคมีประยุกต์

 • คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): TOEFL (IBT) ≥79, TOEFL (PBT) ≥550, IELTS ≥6.0, SAT ≥500, CU-TEP ≥80, DET ≥110
 • คะแนนผลทดสอบคณิตศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): SAT ≥490, SAT II ≥600, CU-AAT ≥450
 • คะแนนผลทดสอบวิทยาศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): SAT Subject (Phy&Chem) ≥560, CU-ATS (Chem) ≥380, ACT ≥25, A-Level (Chem) ≥C, AP (Chem) ≥3, IB HL (Chem) ≥4, GED ≥160

วิทย์เคมีอินเตอร์ จุฬาฯ เลือกเรียนหลักสูตรไหนดี ตามไปหาคำตอบได้ใน เคมีอินเตอร์ จุฬาฯ เลือกเรียน BSAC หรือ ChPE ดี? 

 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

11.1 ISE (International School of Engineering)

จำนวนรับ
– NANO (Nano Engineering): วิศวกรรมนาโน
– AERO (Aerospace Engineering): วิศวกรรมอากาศยาน
– ICE (Information & Communication Engineering): วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
– ADME (Automotive Design and Manufacturing Engineering): วิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์
– AI (Robotic and AI): วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

 • คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): TOEFL (IBT) ≥80, IELTS ≥6.0, CU-TEP ≥80, DET ≥105
 • คะแนนผลทดสอบคณิตศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): SAT ≥620, SAT II ≥600, CU-AAT ≥480, ACT ≥26, A-Level ≥B, IB HL ≥6, AP Cal AB ≥4
 • คะแนนผลทดสอบวิทยาศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): CU-ATS ≥800, ACT ≥25, A-Level (Phy&Chem) ≥B, AP (Phy&Chem) ≥4, IB (Phy&Chem) ≥6

11.2 ChPE (Chemical and Process Engineering) หรือคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีและกระบวนการ หลักสูตรนานาชาติ

 • คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): TOEFL (IBT) ≥80, IELTS ≥6.0, CU-TEP ≥80
 • คะแนนผลทดสอบคณิตศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): SAT ≥600, SAT II ≥600, CU-AAT ≥480, ACT ≥25, A-Level ≥B, AP Cal ≥3, IB HL ≥5
 • คะแนนผลทดสอบวิทยาศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): CU-ATS ≥800, ACT ≥25, A-Level (Phy&Chem) ≥B, AP (Phy&Chem) ≥3, IB HL (Phy&Chem) ≥5

ทุกหลักสูตรอินเตอร์ของจุฬาฯล้วนจำเป็นต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ น้อง ๆ ที่อยากก้าวเข้ามาเป็นว่าที่นิสิตอินเตอร์ในรั้วจามจุรี การทำคะแนน IELTS, TOEFL, CU-TEP ฯลฯ สำคัญมากต่อการยื่นเข้าศึกษาต่อ และถ้าน้อง ๆ ยังไม่รู้ว่าควรเริ่มต้นยังไงดี การหาสถาบันติวเข้าคณะอินเตอร์ที่ดีสำคัญมาก หากยังไม่รู้ว่าจะติวที่ไหนดี ขอแนะนำ The Planner Education สถาบันที่เชี่ยวชาญด้านการติวเพื่อยื่นเรียนต่อหลักสูตรอินเตอร์ มีทุกคอร์สที่คะแนนสามารถใช้ในการยื่นเข้าจุฬาฯ หลักสูตรอินเตอร์ได้ทุกคณะ ไม่ว่าน้อง ๆ จะอยากเข้าคณะไหน มาติวกับ The Planner ที่เดียว ครบจบ คะแนนครบ พร้อมยื่นเข้าอินเตอร์จุฬาฯ หรืออินเตอร์ที่มหาวิทยาลัยอื่นไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือต่างประเทศ ฝากอนาคตทางการศึกษาไว้กับ The Planner ลืมไปได้เลยกับคำว่าผิดหวัง

สนใจติว GED | IGCSE | A-LEVEL | SAT | IELTS | ACT | GSAT | BMAT | TOEFL-MUIC/MUIDS | CU-TEP | CU-AAT | CU-ATS | TU-GET | IB | AP | Academic Writing

ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line: @theplanner หรือ Phone: 095-726-2666

เพิ่มเพื่อน
Tags:

Leave a Reply