เทรนด์การเรียนแบบ Personalized Learning ที่ The Planner Education

Personalized Learning คือการเรียนรู้เฉพาะบุคคล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทรนด์การศึกษาที่มาแรงในยุคหลังๆ มานี้ โดยรูปแบบการเรียนคือ การให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการเรียนการสอน ตามความถนัดหรือเป้าหมายของตนเอง เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเราคุ้นเคยกับการเรียนแบบ Classroom ซึ่งเป็นการเรียนกับนักเรียนกลุ่มใหญ่โดยใช้หลักสูตรเดียวกัน ครูผู้สอน 1 คน ต้องดูแลนักเรียนหลายสิบคนคน กลับกันการเรียนแบบ Personalized Learning คือการตระหนักได้ว่า ไม่มีหลักสูตรใดที่สมบูรณ์แบบ และเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างหลักสูตรที่ตอบสนองนักเรียนทุกคน เพราะนักเรียนต่างมีจุดแข็งและจุดอ่อนที่ต่างกันไป Personalized Learning จึงเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับระบบการศึกษาหลังจากนี้

ในโรงเรียนหลายแห่งเริ่มมีการปรับตัวรับเทรนด์ดังกล่าว ส่วนที่เห็นภาพชัดคือการศึกษานอกโรงเรียน เพราะสามารถจัดสรรคลาสเรียนขนาดเล็ก หรือแบบ Private ได้ง่ายกว่า ในการเรียนการสอนของ The Planner Education ทุกคอร์สไม่ว่าจะเป็น คอร์ส GED, IGCSE, A-Level, SAT, IELTS ฯลฯ เราเน้นการเรียนการสอนแบบ Personalized Learning มาเสมอ เพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ ของนักเรียน ยกตัวอย่างเช่น

  • นักเรียนแต่ละคนมีเป้าหมายในการเข้ามหาวิทยาลัย และคณะที่แตกต่างกันออกไป เราจึงเริ่มตั้งแต่การวางแผนเป้าหมายร่วมกัน ตรวจสอบ Requirment ของคณะที่ต้องการศึกษาต่อว่ามีสัดส่วนคะแนนที่ต้องใช้อย่างไร เพื่อออกแบบคอร์สเรียนได้ตอบโจทย์มากที่สุด
  • นักเรียนสามารถเลือกเรียนคอร์สเดี่ยวแบบ Private คอร์สคู่ หรือคอร์สกลุ่ม ซึ่งลักษณะคอร์สกลุ่มเรามีการจำกัดจำนวนนักเรียน เพื่อให้ครูได้ดูแลอย่างทั่วถึง
  • ระหว่างการเรียนมีการประเมินนักเรียน รวมไปถึงการ Mock Test เพื่อหาจุดอ่อน,จุดแข็งของนักเรียนแต่ละคน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการคอร์สเรียนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
  • นักเรียนมีส่วนในการช่วยออกแบบคลาสเรียน และวิธีการเรียนรู้แบบที่ตัวเองชอบ สามารถเข้าถึงหัวข้อการเรียนรู้ได้หลากหลาย มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดคลาส
  • นักเรียนสามารถจัดตารางเรียนให้เหมาะสมกับตนเอง และเลือกเรียนออนไลน์แทนการมาที่สถาบันได้ โดยเป็นคลาสเรียนแบบ Virtual Classroom ห้องเรียนเสมือนจริง นั่งเรียนแบบตัวต่อตัวกับติวเตอร์เพื่อมี Interact ตอบโต้กันได้เหมือนนั่งเรียนในห้อง โดยไม่ตกหล่นเนื้อหาส่วนใดไป

การศึกษากำลังเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ส่วนหนึ่งเป็นผลของการระบาดของ COVID-19 ที่เร่งให้ต้องปรับตัวไวขึ้น ผู้ปกครองหรือน้องๆ ที่มีเป้าหมายแล้วอย่ารอช้า เพราะเราสามารถสอบติดคณะในฝันได้ตั้งแต่อายุ 16 ปี!

คอร์ส GED เพื่อสอบเทียบวุฒิ ม.ปลาย หลักสูตรอเมริกา สำหรับยื่นเข้ามหาวิทยาลัยเรียนโดยไม่ต้องจบ ม.6 เรียน 90 ชั่วโมง รวมปรับพื้นฐานและการ Mock Test ทำข้อสอบก่อนไปสอบจริง

  • พร้อมสอบใน 1 เดือน
  • รับประกันสอบไม่ผ่าน เรียนซ้ำ ฟรี!
  • ดูแลครบตั้งแต่การสมัครสอบ การขอวุฒิ รวมถึงการวางแผนเข้ามหาวิทยาลัย

คอร์สอื่นๆ สำหรับยื่นเข้าคณะอินเตอร์หรือศึกษาต่อต่างประเทศ อาทิ IGCSE, A-Level ตามหลักสูตรอังกฤษ และการสอบวัดผลอื่นๆ เช่น SAT IELTS TOEFL สามารถสมัครเรียน, สอบถามข้อมูล และออกแบบคอร์สเรียนของตัวเองได้ที่ Line: https://lin.ee/xZ7ULIL

#theplannereducation #คอร์สกวดวิชา #โรงเรียนกวดวิชา #สอบเทียบ #สอบเทียบชั้น #GED #IELTS #SAT #Alevel #IGCSE

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply