วิศวะ ISE, SIIT, SIIE สามคณะนี้แตกต่างกันยังไง มาดูกัน

ประเทศไทย ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่เปิดสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ และผลิตวิศวกรคุณภาพได้มากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก โดยเฉพาะในหลักสูตรอินเตอร์ที่ปีหนึ่ง ๆ มีนักเรียนที่สนใจเรียนรวมแล้วมากกว่าหลายพันคน และสามคณะแรกที่เด็กนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาตินิยมยื่นคะแนนเข้าศึกษาคือ คณะ ISE , SIIT และ SIIE

แต่ก็มีน้อง ๆ จำนวนไม่น้อยที่เกิดความสับสนกับชื่อหลักสูตรที่ค่อนข้างคล้ายกัน และยังไม่รู้ว่าจะเรียนวิศวะที่ไหนดี บทความนี้ The Planner จะพาไปรู้จักแต่ละหลักสูตร และเปรียบเทียบความต่างของทั้ง 3 คณะนี้ให้ได้รู้กัน ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันได้เลย

 1. คณะ ISE CU

คณะ ISE หรือ International School of Engineering คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรนี้ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2005 หรือเกือบ 20 ปีผ่านมาแล้ว โดยหลักสูตร ISE Chula เป็นหลักสูตรยอดนิยมทั้งในประเทศไทย และยังได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคว่าเป็นโรงเรียนวิศวกรรมนานาชาติที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วย
อ้างอิงข้อมูลจาก www.ise.eng.chula.ac.th

คณะ ISE CU มีสาขาให้เลือกเรียนทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่

 • วิศวกรรมอากาศยาน (AERO)
 • วิศวกรรมนาโน (NANO)
 • วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (ICE)
 • วิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ (ADME)
 • วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics & AI)

อยากเรียนต่อ ISE CU ทำยังไง?

อย่างที่ทราบกันดีว่า คณะ ISE CU เป็นการเรียนการสอนแบบนานาชาติ ดังนั้นน้อง ๆ ต้องมีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ในระดับดีมากก่อน โดยคะแนนที่ใช้ยื่นเข้า คณะนี้จะใช้คะแนนสอบ IELTS อยู่ที่ ≥ 6.0 และคะแนนสอบSAT Math อยู่ที่ ≥ 620 และในส่วนของค่าเทอมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ ISE CU จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ ประมาณ 110,000 บาทต่อเทอม

 

 1. คณะ SIIT TU

คณะ SIIT หรือ Sirindhorn International Institute of Technology (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ โดยความร่วมมือกับสหพันธ์เศรษฐกิจแห่งประเทศญี่ปุ่น (KEIDANREN) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) คณะ SIIT TU นี้ถือเป็นหนึ่งในคณะวิศวะอินเตอร์ยอดนิยมที่ก่อตั้งและเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติมาตั้งแต่ปี 1992 ซึ่งมีความเก่าแก่มากกว่า 20 ปีเลยทีเดียว นอกจากนี้ ทางคณะยังมีการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาอีกปีละกว่า 200 ทุน
อ้างอิงข้อมูลจาก www.siit.tu.ac.th

คณะ SIIT TU มีสาขาให้เลือกเรียนทั้งหมด 7 สาขา ได้แก่

 • วิศวกรรมเคมี (ChE)
 • วิศวกรรมโยธา (CE)
 • วิศวกรรมเครื่องกล (ME)
 • วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (IE)
 • วิศวกรรมไฟฟ้า (EE)
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CPE)
 • วิศวกรรมดิจิทัล (DE)

อยากเรียนต่อ SIIT TU ทำยังไง?

สำหรับคณะ SIIT TU จะมีการใช้คะแนนยื่นเข้าในส่วนของภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์เหมือนกับหลักสูตรวิศวะ อินเตอร์อื่น ๆ เพียงแต่บางเกณฑ์จะมีคะแนนรับเข้าที่ต่ำกว่า โดยคณะ SIIT จะใช้คะแนนสอบ IELTS อยู่ที่ ≥ 5.5 เท่านั้น คะแนนสอบ SAT Verbal ที่ ≥ 400 และ SAT Math อยู่ที่ ≥ 620 และสำหรับค่าเทอมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หรือ SIIT TU จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ ประมาณ 97,000 บาทต่อเทอม

 

 1. คณะ SIIE KMITL

คณะ SIIE หรือ School of International and Interdisciplinary Engineering สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 ซึ่งถึงแม้จะก่อตั้งทีหลัง 2 คณะรุ่นพี่ที่ได้กล่าวมา แต่เรื่องคุณภาพหลักสูตรและระบบการศึกษาถือว่าไม่เป็นสองรองใครเลยทีเดียวและเป็นอีกคณะยอดนิยมที่น้อง ๆ หลายคนที่ชื่นชอบในงานวิศวะและเทคโนโลยีต้องการจะยื่นคะแนนเข้าให้ได้ นอกจากนี้ คณะ SIIE KMITL ยังเป็นคณะที่มีสาขาให้น้อง ๆ เลือกเรียนมากที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย
อ้างอิงข้อมูลจาก www.engineer.kmitl.ac.th

คณะ SIIE KMITL มีสาขาให้เลือกเรียนทั้งหมด 12 สาขา ได้แก่

 • วิศวกรรมชีวการแพทย์ (BME)
 • วิศวกรรมเคมี (ChE)
 • วิศวกรรมโยธา (CE)
 • วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (CIE)
 • วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE)
 • การจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (EME)
 • วิศวกรรมพลังงาน (ENE)
 • วิศวกรรมการเงิน (FE)
 • วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (IELM)
 • วิศวกรรมเครื่องกล (ME)
 • วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics & AI)
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SE)

อยากเรียนต่อ SIIE KMITL ทำยังไง?

คณะ SIIE KMITL ในส่วนของคะแนนที่ใช้ยื่นเข้า คณะนี้จะใช้คะแนนสอบ IELTS อยู่ที่ ≥ 6.0 และคะแนนสอบ SAT Math อยู่ที่ ≥ 600 ซึ่งเป็นเกณฑ์รับเข้าที่ค่อนข้างต่ำกว่าคณะอื่น ๆ และสำหรับค่าเทอมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ SIIE KMITL จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ ประมาณ 90,000 บาทต่อเทอม

 

อยากยื่นคะแนนติดคณะวิศวะในฝัน ทั้ง ISE CU, SIIT TU และ SIIE KMITL ไม่ยาก!! ปั้นคะแนน SAT และ IELTS ให้สูงและมั่นใจได้ ด้วยคอร์สติวสอบ SAT และคอร์สติวสอบ IELTS ที่สถาบัน The Planner Education สถาบันติวสอบเข้าคณะอินเตอร์อันดับ 1 ที่สานฝันคะแนนสอบและพาน้อง ๆ ยื่นติดคณะในดวงใจแล้วมากกว่า 2,000 คน

อ่านบทความ สอบ SAT และ IELTS เก็บไว้ เข้าคณะอินเตอร์ที่ไหนก็ได้! คลิกที่นี่

สนใจติว GED | IGCSE | A-LEVEL | SAT/GSAT | ACT | IELTS | BMAT | TOEFL-MUIC/MUIDS | CU-TEP | CU-AAT | CU-ARTS | TU-GET | IB | AP | Academic Writing ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line: @theplanner หรือ Phone: 095-726-2666

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply