วิศวกรรมชีวการแพทย์ อินเตอร์ ม.มหิดล VS ม.ลาดกระบัง ต่างกันยังไง? มาเทียบให้ดู

“วิศวะ ชีววิทยา และการแพทย์” สามหลักสูตรที่ใครก็คงพอทราบว่ามีเป้าหมายทางการศึกษาที่ค่อนข้างแตกต่างกัน แต่รู้หรือไม่? ปัจจุบัน 3 หลักสูตรนี้ เราสามารถเรียนไปพร้อมกันได้แล้วนะ แถมความต้องการในตลาดแรงงานยังมีมากด้วย หลักสูตรนั้นมีชื่อว่า วิศวกรรมชีวการแพทย์ และสำหรับภาคอินเตอร์ ในประเทศไทยเราเปิดสอนเพียงแค่ 2 สถาบันเท่านั้น คือที่มหาวิทยาลัยมหิดล (MU) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)

หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ คืออะไร? จบไปทำอะไรได้บ้าง? และหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ นานาชาติ ระหว่าง ม.มหิดล และ ม.ลาดกระบัง จะมีความแตกต่างกันอย่างไร? ใครกำลังหาข้อมูลหลักสูตรนี้อยู่ The Planner สรุปข้อมูลมาให้ได้อ่านกันแล้ว

หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ คืออะไร? 

วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering) คือ คือหลักสูตรที่รวบรวมศาสตร์ของ “วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) และแพทยศาสตร์” เข้าไว้ด้วยกัน จุดประสงค์เพื่อพัฒนา “นวัตกรรม-เทคโนโลยีทางการแพทย์”

อย่างที่ทราบกันดีว่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน และเทคโนโลยีทันสมัยที่ตอบโจทย์กับการรักษาโรคในปัจจุบัน มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อวงการการแพทย์และการบำบัดรักษาทั่วโลก เพราะจะช่วยให้การรักษาเป็นไปด้วยความราบรื่น แม่นยำ ทุ่นแรงบุคลากรทางการแพทย์ และยังสร้างความหวังใหม่ให้กับผู้ป่วยที่มีกระบวนการรักษาพิเศษกว่าปกติด้วย เช่น ผู้ป่วยที่ต้องการอวัยวะเทียม หรือผู้ป่วยที่ต้องการใช้ความละเอียดในการวิเคราะห์เพื่อวินิจฉัยโรค เป็นต้น ซึ่งหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ จึงมีความสำคัญในการเข้ามาช่วยค้นคว้าวิจัย และพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องมือเหล่านี้เพื่อส่งออกสู่ตลาดการแพทย์และโรงพยาบาล

วิศวะ ชีวการแพทย์ จบไปทำงานอะไรได้? 

 • วิศวกรชีวการแพทย์
 • วิศวกรคลินิกประจำโรงพยาบาล
 • วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์
 • วิศวกรหน่วยงานวิจัยและพัฒนา (ภาครัฐและเอกชน)
 • นักพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์
 • ผู้แทนขายอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านวัสดุหรืออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

วิศวะ ชีวการแพทย์ อินเตอร์ MU VS KMITL แตกต่างกันยังไง? 

 1. วิศวะ ชีวการแพทย์ อินเตอร์ ม.มหิดล (MU)

หลักสูตรวิศวกรรมชีวะการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ “แห่งแรกในประเทศไทย” มีการเรียนการสอนแบบ Dual Degree เรียน 4 ปี ได้ถึง 2 ปริญญา โดยเป็นหลักสูตรความร่วมระหว่าง 2 สถาบัน คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Strathclyde แห่งสหราชอาณาจักร โดยหลักสูตรนี้มีค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อเทอม ประมาณ 80,000 บาท (ไม่รวมค่าเทอมเรียนต่อต่างประเทศ)

น้อง ๆ ที่เข้าเรียนหลักสูตรนี้จะมีโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศกับสถาบันความร่วมมือทั่วโลกเป็นระยะเวลา 3 เดือนถึงหนึ่งปี โดยสถาบันที่ร่วมมือกันในปัจจุบัน ได้แก่ 

 • Johns Hopkins University, University of Massachusetts-Amherst, Columbia University, USA 
 • Osaka University, Kyushu University, Japan 
 • Seoul National University, South Korea
 • National University of Singapore, Nanyang Technological University, Singapore 

วิศวะ ชีวการแพทย์ อินเตอร์ ม.มหิดล มีความโดดเด่นในด้าน “โครงการและงานวิจัยศึกษา” เพื่อการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ จากความร่วมมือด้านงานวิจัยกับคณะทางการแพทย์และสุขภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล เช่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสัตวแพทย์ และคณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น และอ้างอิงจาก 6 สาขาวิจัยของทางหลักสูตร ได้แก่

 1. ชีวสัญญาณและการประมวลผลภาพ
 2. วิศวกรรมเนื้อเยื่อและระบบนำส่งยา
 3. การประมวลผลในการแพทย์ขั้นสูง
 4. วิศวกรรมฟื้นฟูและอวัยวะประดิษฐ์
 5. หุ่นยนต์ทางการแพทย์และศัลยกรรมบูรณาการคอมพิวเตอร์
 6. ไบโอเซนเซอร์และอุปกรณ์การแพทย์

วิศวะ ชีวการแพทย์ อินเตอร์ ม.มหิดล เรียนที่ไหน?

 • ปี 1-2 เรียนที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
 • ปี 3-4 เรียนที่ University of Strathclyde, UK

เกณฑ์การรับเข้าศึกษาเบื้องต้น ได้แก่ 

 1. มีวุฒิ ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือมีวุฒิเทียบเท่า ทั้งระบบอังกฤษและอเมริกัน (รับวุฒิ GED ผลรวมขั้นต่ำ 660 คะแนน)
 2. มีผลสอบภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) เช่น
 • IELTS (Academic test) อย่างน้อย 5.0 คะแนน
 • TOEFL-iBT (Internet-based test) อย่างน้อย 64 คะแนน
 • TOEFL-ITP (Paper-based test) อย่างน้อย 500 คะแนน
 • SAT Reasoning Test (ผลรวม Eng และ Math) อย่างน้อย 1,000 คะแนน
 • IB (English) อย่างน้อย ระดับ 5
 • ACT (English & Reading) อย่างน้อย 21 คะแนน
 • AP (English) อย่างน้อย ระดับ 3

 

2. วิศวะ ชีวการแพทย์ อินเตอร์ ม.ลาดกระบัง (KMITL)

อีกหนึ่งหลักสูตรที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ ม.ลาดกระบังที่น้อง ๆ คุ้นเคยกัน เนื่องจากเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้หลักสูตรวิศวะ ชีวการแพทย์ ม.ลาดกระบัง โดดเด่นในด้าน “เทคโนโลยี” และการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ โดยจะมีค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อเทอม ประมาณ 90,000 บาท (ไม่รวมค่าเทอมเรียนต่อสายแพทย์และต่างประเทศ)

หลักสูตรวิศวะ ชีวการแพทย์ อินเตอร์ ม.ลาดกระบัง แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลักสูตร 6 Tracks ด้วยกัน ดังนี้

 1. One Degree: เรียน 4 ปี ได้ 1 ปริญญา (เอกเพียว) มี 3 Tracks ดังนี้
 • เครื่องมือวัดทางชีวการแพทย์ หรือ Biomedical Instrumentation (BMI)
 • เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการดูแลสุขภาพ หรือ Healthcare Information Technology (HIT)
 • วิศวกรรมชีวเภสัชกรรม หรือ Biopharmaceutical Engineering (BPHARM)

**ทุกหลักสูตร One Degree เรียนที่ ม.ลาดกระบัง

 1. Dual Degree: เรียน 8 ปี และ 4 ปี ได้ 2 ปริญญา (เอกต่อแพทย์, ทันตะ และความร่วมมือ UK) มี 3 Tracks ดังนี้
 • Pre-Medicine (PMED) หลักสูตร 8 ปี 2 ปริญญา: เรียนวิศวะ ชีวการแพทย์อินเตอร์ 3 ปี และเรียนแพทย์ อินเตอร์ต่ออีก 5 ปี
 • Pre-dentistry (PDENT) หลักสูตร 8 ปี 2 ปริญญา: เรียนวิศวะ ชีวการแพทย์อินเตอร์ 3 ปี และเรียนทันตแพทย์ อินเตอร์ต่ออีก 5 ปี
 • BME-GG หลักสูตร 4 ปี 2 ปริญญา: เรียนที่ ม.ลาดกระบัง 2 ปี และเรียนที่ University of Glasgow, UK ต่ออีก 2 ปี (ได้ปริญญาตรีจากทั้ง 2 สถาบัน)

เกณฑ์การรับเข้าศึกษาเบื้องต้น ได้แก่ 

 1. มีวุฒิ ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.) หรือมีวุฒิเทียบเท่า ทั้งระบบอังกฤษและอเมริกัน (รับวุฒิ GED ผลรวมขั้นต่ำ 580 คะแนน)
 2. มีผลสอบ English test (อย่างใดอย่างหนึ่ง) เช่น
 • IELTS (Academic test) อย่างน้อย 6.0 คะแนน
 • TOEFL-iBT (Internet-based test) อย่างน้อย 79 คะแนน
 • TOEFL-ITP (Paper-based test) อย่างน้อย 550 คะแนน
 • TOEFL-CBT (Computer-based test) อย่างน้อย 213 คะแนน
 • SAT Reasoning Test (ผลรวม Eng และ Math) อย่างน้อย 1,020 คะแนน
 1. มีผลสอบ Standardized test (อย่างใดอย่างหนึ่ง) เช่น
 • SAT, GSAT (Math) อย่างน้อย 600 คะแนน
 • ACT (Math) อย่างน้อย 23 คะแนน
 • IB (Math) อย่างน้อย ระดับ 5
 • AP (Math) อย่างน้อย ระดับ 4

อ่านบทความ รวมหลักสูตรอินเตอร์ สาย Medical และ Healthcare 9 มหา’ลัยดังไทย คลิกที่นี่

หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ อินเตอร์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต่างก็มีความโดดเด่นกันไปคนละแบบ ซึ่งทั้งสองหลักสูตรก็ต่างมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตออกมาให้มีคุณภาพทั้งสิ้น หากน้อง ๆ สนใจที่จะยื่นเข้าเรียนหลักสูตรไหน นอกจากจะต้องดูคะแนน GED, SAT, IELTS หรือคะแนนสอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว การเลือกหลักสูตรที่ตรงตามความชอบของเราจริง ๆ และคิดว่าเมื่อได้เข้าไปเรียนแล้วจะมีความสุข ก็สำคัญไม่แพ้กัน The Planner Education หวังว่าบทความนี้จะช่วยแนะแนวทางการศึกษาและช่วยให้น้อง ๆ เข้าใจในตัวหลักสูตรวิศวะ ชีวการแพทย์นี้มากขึ้นนะคะ

The Planner Education สถาบันติวสอบหลักสูตรนานาชาติและการบริการ All In One Service อันดับ 1 เปิดสอนคอร์ส GED, คอร์ส SAT, คอร์ส IELTS และคอร์สติวข้อสอบนานาชาติอื่น ๆ  ทั้งไทยและต่างประเทศ ด้วยการบริการแบบองค์รวมในที่เดียว ทำให้น้อง ๆ ที่เข้ามาติวสอบได้รับเนื้อหาและเทคนิคการสอบครบถ้วน เสริมความมั่นใจและสะดวกสบายมากขึ้นจากการดูแลของทางสถาบัน แค่เข้ามาติวสอบและตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้จากคุณครูผู้เชี่ยวชาญ ที่เหลือทาง The Planner มีบริการดูแลให้ทั้งหมด ตั้งแต่สมัครติว ไปจนถึงการยื่นคะแนนเข้าคณะอินเตอร์หรือมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ คาดหวังเลย 

สนใจสมัครติวสอบและวางแผนอนาคตกับ The Planner Education แอดไลน์เข้ามาปรึกษากับพี่แอดมินได้เลยนะ

สนใจติว GED | IGCSE | A-LEVEL | SAT | IELTS | ACT | GSAT | BMAT | TOEFL-MUIC/MUIDS | CU-TEP | CU-AAT | CU-ATS | TU-GET | IB | AP | Academic Writing

ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line: @theplanner หรือ Phone: 095-726-2666

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply