ยุคหลัง COVID-19 เรียนสายอาชีพอะไรแล้วรุ่ง แถมตลาดต้องการและงานที่มั่นคง

แม้ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 จะเริ่มคลี่คลายล  แต่คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การวางแผนด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมาก เพราะการวางแผนการศึกษา เท่ากับเป็นการวางแผนให้กับอนาคตและช่วยการันตีว่าสิ่งที่น้อง ๆ กำลังจะเลือกเรียน จบไปจะไม่ตกงาน

วันนี้ พี่ The Planner มีแนวทางสายอาชีพมาแนะนำให้กับน้อง ๆ 3 แนวทางอาชีพและตัวอย่างคณะ/สาขาอินเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ที่มีแนวโน้มเติบโต และพัฒนาได้อีกยิ่ง ๆ ขึ้นไปหลังการก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคร้าย พร้อมแนวทางการเตรียมตัวให้ติดคณะอินเตอร์ในดวงใจมาให้อ่านกัน ไปดูพร้อมกันเลยจ้า

 1. สาย Computer และ IT
  หลังจากการเปลี่ยนแปลงการการทำงานเข้ามาสู่ระบบ Work from home มากขึ้น ในหลากหลายธุรกิจจึงให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี ระบบคอมพิวเตอร์และโครงข่ายในการอำนวยความสะดวกกิจการหรือองค์กรมากขึ้นเป็นเท่าตัว เกิดการจ้างงานและเพิ่มตำแหน่งที่เข้ามาช่วยดูแลระบบหลังบ้านมากขึ้น

คณะและสาขาที่น่าสนใจ เช่น

 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ), TU
 • สาขาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ (Creative Technology), MUIC
 • สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ), KMUTNB
 1. สาย Technology และ Engineering
  เนื่องจากตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยีและระบบหุ่นยนต์หรือเครื่องจักรกลเข้ามามีส่วนช่วยในการผลิตแทนแรงงานคนมากขึ้น ดังนั้นอาชีพที่มีหน้าที่ผลิต ควบคุมดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์เหล่านี้จึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานสูง ซึ่งไม่เพียงแต่ภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงหลาย ๆ ภาคส่วนที่มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทุ่นแรงเป็นองค์ประกอบ

คณะและสาขาที่น่าสนใจ เช่น

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ISE), CU
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (TEP-TEPE), TU
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, TU
 1. สาย Healthcare
  เนื่องจากผู้ประกอบอาชีพสายสุขภาพ ทั้งในโรงพยาบาล และสถานรักษาพยาบาลต่าง ๆ  ต้องมีจำนวนเจ้าหน้าที่ที่เพียงพอ รองรับต่อจำนวนผู้ใช้บริการด้านสุขภาพ ที่เกิดจากผลระยะยาวของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่แพร่ระบาด รวมถึงผู้ใช้บริการที่มีปัญหาสุขภาพด้านอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

คณะและสาขาที่น่าสนใจ เช่น

 • คณะแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ), CU
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์, TU
 • คณะพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ), TU

อยากเข้าคณะอินเตอร์ ต้องเตรียมตัวอย่างไร?
ในการสอบหรือยื่นคะแนนของน้อง ๆ เพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยจากค่าเฉลี่ยเกณฑ์รับเข้าของหลักสูตรอินเตอร์ น้อง ๆ ควรมีคุณสมบัติ 4 อย่างดังนี้

 1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
  เชื่อว่าในข้อนี้ น้องคงพอจะทราบกันดีอยู่แล้วในการจบ ม.6 ด้วยหลักสูตรทั่วไป และพี่ The Planner สถาบันติวเข้าอินเตอร์จะขอขยายความในส่วนของ “เทียบเท่า” อีกนิด เทียบเท่าในที่นี้ คือ “วุฒิการศึกษาของผู้ที่จบการศึกษาในระดับเดียวกับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” อาจจะเป็น ปวช. หรือ กศน. ของประเทศไทย หรือหลักสูตร GED ของประเทศสหรัฐอเมริกา และหลักสูตร IGCSE หรือ หลักสูตร A-Level จากสหราชอาณาจักร เป็นต้น

  แต่ในการยื่นเข้าเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ภาคอินเตอร์ ในปัจจุบัน ล้วนใช้คะแนนในหลักสูตรเทียบเท่าที่เป็น หลักสูตรของต่างประเทศ แทบทั้งสิ้น เนื่องจากสอดคล้องกับระบบการศึกษาที่เป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษ และความรู้พื้นฐานในการเรียนที่มีความเกี่ยวเนื่อง และตรงสายมากกว่า

 1. ผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง
  เนื่องจากผลการทดสอบภาษาอังกฤษสามารถช่วยยืนยันได้ว่าน้อง ๆ ที่ต้องการเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรอินเตอร์นั้น ๆ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้จริง ๆ และไม่เกิดปัญหาด้านภาษาและความเข้าใจเนื้อหา จนมีผลกระทบกับการศึกษาในระยะยาว

  ผลคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษที่นิยมใช้ยื่นกัน ได้แก่ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0, TOEFL ไม่ต่ำกว่า 79, CU-TEP Speaking ไม่ต่ำกว่า 111 หรือ SAT Verbal ไม่ต่ำกว่า 450 เป็นต้น

 1. ผ่านการทดสอบทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
  คะแนนในส่วนนี้ มักได้ใช้ยื่นสมัครในคณะหรือหลักสูตรที่มีการคำนวณเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือคณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

  ผลคะแนนคณิตศาสตร์ที่นิยมใช้ยื่นกัน ได้แก่ SAT Math ไม่ต่ำกว่า 500, CU-AAT Math ไม่ต่ำกว่า 450 หรือ ACT Math ไม่ต่ำกว่า 22 เป็นต้น

 1. ผ่านการทดสอบวัดระดับเฉพาะ (ใช้ในบางคณะ)
  เพื่อวัดระดับความสามารถและความเหมาะสมของนักเรียนที่จะเข้าเรียนในสาขานั้น ๆ โดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น การสอบ BMAT เป็นการสอบวัดความสามารถเฉพาะผู้ที่จะเข้าเรียนในสายแพทย์ หรือคณะแพทยศาสตร์ หรือการสอบ CU-TAD ซึ่งเป็นการสอบวัดระดับความสามารถทางสถาปัตยกรรมของผู้ที่จะสมัครเรียนในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  อยากเตรียมสอบเข้าคณะอินเตอร์ในดวงใจ เลือกสถาบันติวสอบและหลักสูตรดี ๆ มีชัยไปกว่าครึ่ง ที่ The Planner Education มีหลักสูตรการสอนที่ครอบคลุมทุกคณะอินเตอร์ในประเทศไทย น้อง ๆ สามารถเลือกเรียนได้และรับคำปรึกษาคอร์ส รวมถึงการวางแผนเข้าศึกษาต่อได้ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย การันตีคุณภาพการสอน และความสำเร็จจากน้อง ๆ ที่สอบผ่านอินเตอร์กับที่สถาบันแล้วมากกว่า 2,000 คน อยากเข้าคณะอินเตอร์ มีอาชีพและการงานที่มั่นคงในอนาคต ไม่ยาก เลือกติวสอบกับ The Planner Education ทุกความฝันของน้อง ๆ เป็นจริงได้ ลงทะเบียนคอร์สติวอินเตอร์ คลิกที่นี่ เลย

สนใจติว A-LEVEL | IGCSE | GED | SAT/GSAT | ACT | IELTS | IB | AP | BMAT | TOEFL-MUIC/MUIDS | CU-TEP | CU-AAT | CU-ARTS | TU-GET | Academic Writing ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 095-726-2666
หรือ LINE: @theplanner

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply