มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรนานาชาติ มีคณะอะไรบ้าง อ่านเลย!

มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ (มศว.) มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคม หรือภาษาอังกฤษก็คือ Learning University fro Society ที่นี่มีคณะให้เลือกมากมาย รวมไปถึงน้องๆ ที่กำลังมองหาคณะอินเตอร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ มศว. ก็มีหลักสูตรนานาชาติที่รองรับความต้องการและความถนัดของน้องๆ อยู่หลากหลายคณะ เพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าที่ มศว. มีคณะอินเตอร์อะไรบ้างที่น้องๆ สามารถเลือกเรียนได้

รายชื่อคณะอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสูตรนานาชาติ (International Programs)

 1. ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร
  เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการสมัคร
 • GPAX 2.75 ขึ้นไป
 • IGCSE เกรด C ขึ้นไป
 • IELTS Overall 5.0 ขึ้นไป หรือ
 • TOEFL PBT 500 ขึ้นไป หรือ
 • TOEFL CBT 173 ขึ้นไป หรือ
 • TOEFL iBT 61 ขึ้นไป หรือ
 • CU-TEP 60 ขึ้นไป
 1. ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ
  เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการสมัคร
 • GPAX 2.75 ขึ้นไป
 • IGCSE เกรด C ขึ้นไป
 • IELTS Overall 4.0 ขึ้นไป หรือ
 • TOEFL iBT 50 ขึ้นไป หรือ
 • TOEIC 450 ขึ้นไป
 • SAT คะแนนรวม 900 ขึ้นไป
 1. แพทยศาสตร์ (โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มศว. และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร)
  เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการสมัคร
 • เรียนหลักสูตรวิทย์-คณิต GPAX 3.00 ขึ้นไป
 • IGCSE เกรด C ขึ้นไป แต่ละพาร์ทต้อง 6.5 ขึ้นไป
 • IELTS Overall 7.0 ขึ้นไป
 1. วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย
  เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการสมัคร
 • IELTS Overall 5.5 ขึ้นไป
 1. วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
  เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการสมัคร
 • GPAX 2.50 ขึ้นไป
 • IELTS Overall 5.0 ขึ้นไป หรือ
 • TOEFL iBT 75 ขึ้นไป
 1. วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมด้านความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์
  เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการสมัคร
 • IELTS Overall 5.5 ขึ้นไป
 1. เภสัชศาสตร์ (โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มศว. และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร)
  เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการสมัคร
 • GPAX 3.00 ขึ้นไป และวิชาเคมีต้องไม่ต่ำกว่า 3.50
 • IGCSE 5 วิชา เกรด A*-C
 • A-Level 3 วิชา เกรด A*-E
 • IELTS UKVI Overall 6.5 ขึ้นไป แต่ละพาร์ทไม่ต่ำกว่า 6.0
 1. เศรษฐศาสตร์
  ผ่านการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานที่คณะเศรษฐศาสตร์กำหนด
 2. ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการภาคบริหารและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการสมัคร
 • IGCSE 5 วิชา เกรด C ขึ้นไป
 • IELTS Overall 5.0 ขึ้นไป หรือ
 • TOEFL PBT 500 ขึ้นไป หรือ
 • TOEFL CBT 173 ขึ้นไป หรือ
 • TOEFL iBT 61 ขึ้นไป หรือ
 • CU-TEP 60 ขึ้นไป
 • SAT คะแนนรวม 1000 ขึ้นไป
 1. ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
  เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการสมัคร
 • IGCSE 5 วิชา เกรด C ขึ้นไป
 • IELTS Overall 5.0 ขึ้นไป หรือ
 • TOEFL CBT 173 ขึ้นไป หรือ
 • TOEFL iBT 61 ขึ้นไป หรือ
 • SWU-SET 65 ขึ้นไป หรือ
 • SAT R & W คะแนนรวม 450 ขึ้นไป

เตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

น้องๆ ที่กำลังวางแผนและมองๆ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเอาไว้ มาเตรียมตัวสอบให้เฉียบขาด คว้าคะแนนที่สูงเข้าไว้ก็ยิ่งเป็นตัวประกันให้เราผ่านด่านทดสอบ รวมถึงเกรดในระดับชั้นมัธยมปลายที่บางคณะจะกำหนดเกณฑ์เอาไว้ด้วย เพราะฉะนั้นมาวางแผนเพื่อคว้าคะแนนตามเป้ากันเถอะ ไม่ว่าจะเป็น GED, IGCSE, A-Level, SAT, IELTS และคะแนนอื่นๆ ที่จำเป็นต้องยื่น น้องๆ สามารถเข้ามาปรึกษา The Planner Education ได้เลย เพราะเราเชี่ยวชาญและมีคอร์สเรียนตอบรับความต้องการของน้องๆ ทุกคน

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply