ทำความรู้จัก ABAC มีคณะอะไรบ้าง ใช้คะแนนอะไรยื่นได้บ้าง

มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเพราะเริ่มเปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2512 นั่นก็คือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Assumption University) หรือเอแบค (ABAC) นั่นเองค่ะ หากน้อง ๆ เป็นคนหนึ่งที่อยากได้ประสบการณ์การเรียนที่หาได้ยากในประเทศไทยอย่างการได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน บอกได้เลยค่ะว่าน้องจะหาประสบการณ์นี้ได้จาก ABAC เพราะที่นี่มีทั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านซึ่งมาจากทั่วทุกมุมโลกและยังมีเพื่อนต่างชาติหลากหลายสัญชาติที่มาศึกษาที่ ABAC อีกต่างหาก ชีวิตในรั้ว ABAC ของน้อง ๆ จะได้ใช้ทั้งภาษาอังกฤษหรืออาจจะเป็นภาษาที่สามในชีวิตประจำวันแน่ ๆ ค่ะ 

ข่าวดีสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังติว GED อยู่ หรือกำลังคิดที่จะเรียน GED เพื่อสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 ABAC เปิดให้น้อง ๆ ใช้วุฒิ GED เพื่อยื่นเข้าศึกษาต่อด้วยนะคะ และหากน้อง ๆ ยังไม่รู้ว่าควรเริ่มติว GED จากตรงไหนดี ขอแนะนำ The Planner Education สถาบันการติวที่เชี่ยวชาญด้านการติว GED มีผลงานการสอบผ่านทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติ เคยมีนักเรียน GED ของ The Planner ที่มาจากเมียนมาร์และตั้งใจจะเข้า ABAC ด้วยนะคะ ตามไปดูสัมภาษณ์ของน้องกูกูได้ที่ GED Total Score Over 700!!│Gugu│Student from Burma

เกณฑ์การสมัครเข้า ABAC ใช้เหมือนกันทุกคณะ (บางคณะถึงมีการยื่นคะแนนอื่น ๆ )

วุฒิที่ใช้

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย IGCSE, GCSE หรือ GCE “O” Level สอบได้ไม่ต่ำกว่า 5 วิชา ไม่ซ้ำกันแต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า C และ GCE “A” Level หรือ GCE “AS” Level สอบได้ไม่ต่ำกว่า 3 วิชา ไม่ซ้ำกันแต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า C รวมทั้งหมด 8 วิชา
 • GED จะต้องผ่าน มีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน แต่ละวิชาคะแนนไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน
 • IB Certificate สอบได้ไม่ต่ำกว่า 5 วิชา แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า 4

คะแนนสอบเพิ่มเติม (ถ้ามีคะแนนเหล่านี้ไม่ต้องลงเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐานเพิ่มเติม)

 • TOEFL (IBT) ≥60 หรือ (PBT) ≥500
 • IELTS ≥5.0
 • SAT (Math) ≥500
 • SAT (Reading and Writing) ≥600

 คณะที่เปิดสอน

 1. คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
– สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล (โปรแกรมใหม่)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
– สาขาวิชาการเป็นผู้นำและการจัดการนวัตกรรม
– สาชาวิชาการเงิน
– สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
– สาขาวิชาการประกันภัย
– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
– สาขาวิชาการตลาด
– สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
– สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  – สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
  – สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  – สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  – สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  – สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน
  – วิชาเอกนักบินพาณิชย์ตรี
  – วิชาเอกซ่อมบำรุงอากาศยาน
 1. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 1. คณะดนตรี
  – สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการทางดนตรี
 1. คณะนิติศาสตร์ 
 1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  – สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
  – สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)
  – สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตร 4 ปี)
  – สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตร 4 ปี)
 1. คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 1. คณะศิลปศาสตร์
  – สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  – สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
  – สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  – สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
 1. คณะนิเทศศาสตร์
  – สาขาวิชาจินตวิศวกรรมสื่อและการเป็นผู้ประกอบการ (โปรแกรมใหม่)
  – สาขาวิชาการสื่อสารเชิงพาณิชย์อย่างสร้างสรรค์
  – สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารสร้างสรรค์

ABAC เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่น่าเรียนเลยใช่ไหมคะ แถมเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ที่อยากเรียนจบเร็วได้ศึกษาต่อได้อีก พลาดไม่ได้แล้ว น้อง ๆ ที่อยากเข้า ABAC โดยจะยื่น GED หรือ IGCSE A-Level สามารถปรึกษาและวางแผนการเรียนต่อได้กับ The Planner Education

 สนใจติว A-LEVEL | IGCSE | GED | SAT/GSAT | ACT | IELTS | IB | AP | BMAT | TOEFL-MUIC/MUIDS | CU-TEP | CU-AAT | CU-ARTS | TU-GET | Academic Writing ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 095-726-2666
หรือ LINE: @theplanner

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply