ชอบเล่นเกม E-Sports เรียนต่อคณะ/มหาวิทยาลัยอะไรได้บ้าง?

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันแวดวงสื่อ ข่าวสารและข้อมูลด้าน “เกม” เป็นที่ยอมรับในสังคมไทยได้มากขึ้น ทั้งในแง่ของการสร้างรายได้ที่มากกว่าแค่ความสนุก และยังสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการแข่งขันเกมระดับโลกต่าง ๆ หรือการแข่งขันเกมที่เราคุ้นเคยกันดีในชื่อ กีฬา E-Sports หรือ Electronic Sports

และถ้าหากน้อง ๆ ชื่นชอบในการเล่นเกมหรือกีฬาประเภทนี้แล้ว ต้องการจะแสวงหาหนทางเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเกม เราจะสามารถเรียนในคณะหรือมหาวิทยาลัยอะไรได้บ้าง? วันนี้ พี่ The Planner จะมาแนะนำ ตัวอย่างคณะ/มหาวิทยาลัยไทย ทั้งรัฐบาลและเอกชน ที่มีหลักสูตรโดนใจคนชอบเกม E-Sport มาให้ได้ชมกัน โดยเฉพาะน้อง ๆ สายเทียบวุฒิ ทั้งหลักสูตร GED และหลักสูตร IGCSE/A-Level อ่านบทความนี้ ไม่มีผิดหวังแน่นอนจ้า

 1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม

สาขาวิชานี้ ออกแบบหลักสูตรมาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะ ทั้งในมิติเชิงกว้างและเชิงลึก (T-shaped Skills) รวมถึงการมีความรู้ในด้านต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสื่อประสมและเกม

ตัวอย่าง อาชีพหลังจบการศึกษา

 • นักพัฒนาเกม (Game Developer)
 • นักออกแบบและพัฒนาเว็บ (Web Designer/Developer)
 • นักออกแบบ UI/UX
 • นักผลิตสื่อดิจิทัล (Digital Media Content Creator)

เกณฑ์ Requirement เบื้องต้น ได้แก่
เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยใช้คะแนนยื่นตามระบบ TCAS กำหนด และแฟ้มสะสมผลงาน อ้างอิงปีการศึกษา 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับรวมทุกสาขา 205 คน

 1. มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

จุดเด่นของหลักสูตรนี้ จะเน้นในการออกแบบเชิงศิลปะ (ทัศนศิลป์แขนงต่าง ๆ) ควบคู่ไปกันการเรียนด้าน Programing เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในกระบวนการสร้างและพัฒนาเกม หรือสื่อที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มากที่สุด โดยเน้นย้ำว่าหากน้อง ๆ จะเรียนหลักสูตรนี้จะต้องมีทักษะด้านการวาดภาพเบื้องต้นไปจนถึงระดับดีมาก่อน

ตัวอย่าง อาชีพหลังจบการศึกษา

 • นักพัฒนาเกม (Game Developer)
 • นักออกแบบและพัฒนาเกม (Game Designers and Developers)
 • นักผลิตสื่อดิจิทัล (Digital Media Content Creator)
 • ผู้ประกอบการด้านเกม (Game Entrepreneur)

เกณฑ์ Requirement เบื้องต้น คือ
เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยใช้คะแนนยื่นตามระบบ TCAS กำหนด และแฟ้มสะสมผลงาน  (มีพิจารณาผลงานที่เคยทำ) อ้างอิงปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ รับ 25 คน

 1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BU) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม หลักสูตรเกมและอินเทอร์แอคทีฟ

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถด้านเทคโนโลยี ศิลปะ และธุรกิจ สามารถใช้ความรู้ความสามารถหลังจบการศึกษาในการเป็น Tech Start-Up ได้ ผ่านจุดมุ่งหมายสำคัญ นั่นคือ “การเปลี่ยนจากผู้เล่นทั่วไป มาเป็นผู้สร้างเกมเอง” เพื่อให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ที่แตกต่าง

ตัวอย่าง อาชีพหลังจบการศึกษา

 • นัก NFT Game Art
 • นักออกแบบและพัฒนาเกม (Game Designers and Developers)
 • ผู้ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านเกม (Gaming Entrepreneurs)
 • ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับ Unity Software Inc. (Engine ยอดนิยมในวงการสร้างเกม)

เกณฑ์ Requirement เบื้องต้น คือ
เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ทุกหลักสูตร)

 1. มหาวิทยาลัยรังสิต (RSU) วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต

หลักสูตรนี้มุ่งสร้างบัณฑิตสู่การเป็นมืออาชีพ เพื่อรองรับการเติบโตและการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมเกมและดิจิทัลมีเดีย โดยนอกจากการเรียนด้านการพัฒนาเกมแล้ว ยังมีการเรียนเกี่ยวกับการพากย์เกม การวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพเกมอีกด้วย

ตัวอย่าง อาชีพหลังจบการศึกษา

 • นักวิเคราะห์และออกแบบเกม (Game Analyst and Designer)
 • นักทดสอบเกม (Game Tester)
 • นักพากย์เกม (Game Caster)
 • ผู้ประกอบการด้านเกม (Game Entrepreneur)

เกณฑ์ Requirement เบื้องต้น คือ
เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ทุกหลักสูตร)

 1. มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
  หลักสูตรนี้ เน้นการจุดประกายความคิดของน้อง ๆ ให้มีทักษะและความรู้ครบทุกด้านเกี่ยวกับการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟ และการออกแบบเกม ตั้งแต่การออกแบบสร้างสรรค์เกมรูปแบบใหม่ การ Casting ออกแบบสร้างสรรค์คอสเพลย์ การจัดการธุรกิจเกม ครอบคลุมทุกความรู้เกี่ยวกับด้าน E-Sports

ตัวอย่าง อาชีพหลังจบการศึกษา

 • นักสร้างตัวละคร (Illustrator Artist/Character Designer)
 • นักออกแบบและพัฒนาเกม (Game Designers and Developers)
 • นักออกแบบและพัฒนาเว็บ (Web Designer/Developer)
 • ผู้ประกอบการด้านเกม (Game Entrepreneur)

เกณฑ์ Requirement เบื้องต้น คือ
เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ทุกหลักสูตร)

สำหรับน้อง ๆ ชอบเล่นเกม หรือมีความหลงใหลในวงการ E-Sports พี่ The Planner หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับน้อง ๆ ในการใช้พิจารณาเลือกเรียนต่อในคณะหรือมหาวิทยาลัยที่ใช่นะคะ และจากข้อมูลเกณฑ์รับเข้าศึกษา ทุก ๆ มหาวิทยาลัยนั้นจะมีการพิจารณาเรื่องวุฒิการศึกษา หากน้องคนไหนต้องการเรียนจบ ม.6 เร็ว ใน 90 ชั่วโมง และมีโอกาสสมัครเรียนต่อในสายการเรียนด้านเกมและ E-Sports ก่อนเพื่อน คอร์สติว GED ที่ The Planner Education เป็นคอร์สเรียนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับน้อง ๆ

สนใจเรียนอินเตอร์ GED หรือ IGCSE/A-Level ที่สถาบัน The Planner สามารถสอบถามข้อมูลคอร์ส และวางแผนการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยกับพี่แอดมินโดยตรงได้เลยนะคะ รับรองว่า ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายจ้า

 สนใจติว A-LEVEL | IGCSE | GED | SAT/GSAT | ACT | IELTS | IB | AP | BMAT | TOEFL-MUIC/MUIDS | CU-TEP | CU-AAT | CU-ARTS | TU-GET | Academic Writing ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 095-726-2666
หรือ LINE: @theplanner

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply