The New SAT (Redesigned SAT 2016) เรียนSAT ติวSAT

ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า การสอบ SAT จะมีการเปลี่ยนแปลง โดยที่หน้าเว็บไซต์ https://sat.collegeboard.org ได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สอบได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกันอย่างชัดเจน

20151014-1-1

แล้วจะเปลี่ยนเมื่อไหร่? เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง? แล้วมีผลกระทบอะไรบ้าง?

การสอบ SAT แบบปกติที่เราเคยสอบกันอยู่นั้น จะสิ้นสุดลงหลังจากการสอบในช่วงเดือน มกราคม 2016 และจากนั้นการสอบในวันที่ 5 มีนาคม 2016 จะเป็นการเริ่มสอบ SAT ในรูปแบบใหม่อย่างเป็นทางการ (การสอบ SAT แบบใหม่ในประเทศไทยจะเริ่มเดือนพฤษภาคม โดยงดการสอบในเดือนมีนาคม)

ในส่วนของการของเปลี่ยนแปลงสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้โดยตรงที่เว็บไซต์https://collegereadiness.collegeboard.org/sat และขออธิบายคร่าวๆ ดังนี้

หัวข้อสำคัญ SAT แบบเดิม SAT แบบใหม่
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ SAT with Essay $54.50 >SAT $43

> SAT with Essay $54.50

การสอบ Essay จำเป็นต้องสอบเพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสอบ Writing และนำคะแนนมาคิดรวม ไม่จำเป็นต้องสอบ เมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ผลคะแนน แต่หากสอบคะแนนก็จะไม่ถูกนำมารวมกับส่วนของ Writing
ตอบคำถามผิด ถูกหักคะแนน ไม่ถูกหักคะแนน
คำศัพท์ในข้อสอบ มีคำศัพท์ยากๆ เพิ่มศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น

ลดคำศัพท์ยากๆ ที่ไม่ได้ใช้บ่อยๆลง

ส่วนของข้อสอบ -The critical reading s

-The writing section includes a short essay

-The mathematics section

-Evidence-Based Reading and Writing (Reading Test and Writing and Language Test)

-Math

-Essay (optional)

หัวข้อสำคัญ SAT แบบเดิม SAT แบบใหม่
คะแนน ช่วงคะแนน 600-2,400 คะแนน ช่วงคะแนน 400-1,600 คะแนน (ไม่รวม Essay)
เวลาในการทำข้อสอบ ประมาณ 3 ชั่วโมง 45 นาที 3 ชั่วโมง (ไม่รวม Essay)

3 ชั่วโมง 50 นาที (รวม Essay)

ข้อสอบที่เป็นแบบตัวเลือก มี 5 ตัวเลือก มี 4 ตัวเลือก

 

ส่วนในเรื่องจำนวนข้อสอบ และเวลาในการทำข้อสอบในแต่ละส่วน มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ค่ะ

ส่วนของข้อสอบ SAT แบบเดิม ส่วนของข้อสอบ SAT แบบใหม่
เวลาในการทำข้อสอบ

(นาที)

จำนวนข้อสอบ เวลาในการทำข้อสอบ

(นาที)

จำนวนข้อสอบ
Critical Reading 70 67 Reading 65 52
Writing 60 49 Writing and Language 35 44
Essay 25 1 Essay (optional) 50 1
Mathematics 70 54 Math 80 58
Total 225 171 Total 180

(230 with Essay)

154

(155 with Essay)

 

ในส่วนของการสอบ SAT Subject Test ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง หากจำเป็นต้องใช้วิชาใดเพิ่มเติมก็ยังคงต้องสอบอยู่เหมือนเดิม อย่างไรก็ตามไม่ว่าการสอบ SAT จะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใด ผู้สอบก็ควรที่จะเตรียมตัวก่อนการสอบล่วงหน้า และหมั่นฝึกฝน ทบทวนเนื้อหาการสอบให้เข้าใจ โดยในหน้าเว็บไซต์ของ College Board ก็ยังมีแบบฝึกหัดสำหรับ New SAT ให้ได้ฝึกทำกัน สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/practice/full-length-practice-tests

ทั้งนี้ ทั้งนั้นการเปลี่ยนแปลงมีวัตถุประสงค์ให้การสอบ SAT เป็นการคัดกรองคุณภาพของนักเรียนในทักษะในด้านต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และความสามารถการประกอบอาชีพ ให้มีประสิทธิภาพในระยะยาวมากยิ่งขึ้น

โทรสอบถามข้อมูลการเรียนที่ 022532533

 

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply