GED Social : May Flower Compact

ในการเรียน GED Social Studies มีเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยนะครับ น้อง ๆ เคยได้ยินหรือรู้จักเรือลำไหนในประวัติศาสตร์บ้างไหมครับ อย่างเรือ Going Marry หรือ เรือ Sunny จากเรื่อง One Piece (อ่าวผิด โทษ ๆ) เข้าเรื่องดีกว่าวันนี้พี่จะมาแนะนำให้น้องรู้จักเรือลำหนึ่ง ชื่อว่า เรือ May Flower ซึ่งมีความสำคัญมากทางประวัติศาสตร์ของอเมริกา เพราะหากไม่มีเรือลำนี้ ก็อาจไม่มีประเทศอเมริกาเหมือนในปัจจุบันก็ได้!

เจ้าเรือลำนี้มีชื่อว่า เรือ May Flower เป็นเรือสัญชาติอังกฤษที่ใช้ขนส่งชาวอังกฤษที่ต้องการอพยพมาตั้งถิ่นฐานใน New World สมัยยุคก่อตั้งอาณานิคม (Colonialism) โดยเรือลำนี้ได้บรรทุกเอาชาวคริสต์ที่ต้องการแสวงหาหนทางการเข้าถึงพระเจ้าในรูปแบบของตน แต่ไม่สามารถสร้างวิถีปฏิบัติ หรือ นิกายใหม่ขึ้นได้ในอังกฤษ (เพราะสมัยนั้นในอังกฤษมีศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกเรืองอำนาจอยู่) ดังนั้นพวกเขาต้องอพยพข้ามมหาสมุทรมายังทวีปอเมริกาเพื่อตามหาเสรีภาพและอิสรภาพในการสร้างดินแดนในอุดมคติตามความเชื่อศาสนาของตน โดยพวกเราเรียกผู้แสวงบุญ (Pilgrim) กลุ่มนี้ว่าชาว Puritan  (พิวริตัน)

* (เกร็ดความรู้ติว GED Social คำว่า Puritan มาจากคำว่า Purity ซึ่งแปลว่าความบริสุทธิ์ เพราะพวกเขาเชื่อว่าลัทธิแบบ Catholic ในยุคนั้นแปดเปื้อนและถูกครอบงำโดยอำนาจของพระสันตะปาปา)

แต่เริ่มแต่เดิมจุดหมายปลายทางของเรือ May Flower คือการมุ่งหน้าไปยังอาณาคม Virginia แต่เนื่องจากว่าท้องทะเล ณ ขณะนั้นเกิดพายุขึ้นทำให้เรือเปลี่ยนทิศทางและต้องไปขึ้นฝั่งทางตอนเหนือแทน  ผู้อพยพในตอนนั้นจึงตัดสินใจสร้างอาณานิคมแห่งที่สองของอเมริกาซึ่งมีชื่อว่า อาณานิคม Plymouth บริเวณรัฐ Massachusetts ในปี 1620

ก่อนที่จะถึงฝั่งชาวพิวริตันได้ทำการร่างและลงนามในสนธิสัญญาที่ชื่อว่า May Flower Compact (ตั้งชื่อตามเรือที่นั่งมา) โดยความสำคัญของข้อตกลงฉบับนี้คือ เป็นข้อตกลงร่วมกันทางสังคมฉบับแรกที่ระบุว่าพวกเขาต้องการที่จะสร้างรัฐบาลและสร้างกฎหมาย ของตน (แต่ยังคงจงรักภักดีกับประเทศอังกฤษ!) เพื่อความสงบสุขและความอยู่รอดของชาวเมือง

ตอนนี้ในการติว GED สั้นๆน้อง ๆ ก็น่าจะเข้าใจแล้วว่าทำไมพี่บอกว่าเรือ May Flower ถือเป็นเรือที่สำคัญมากในประวัติศาสตร์อเมริกา เพราะถ้าไม่มีเรือลำนี้ก็อาจไม่มีบรรพบุรุษของชาวอเมริกาหลาย ๆ คน รวมถึงเราอาจไม่มีต้นแบบกฎหมายที่สะท้อนให้เห็นหลักการประชาธิปไตยของชาวพิวริตันที่ร่วมกันเสนอความเห็นและช่วยกันร่างกฎหมายออกมาก่อนจะทำการเซ็นรับรอง และสำหรับใครที่กำลังสงสัยว่าแล้วสัญญาฉบับจริงเขียนอะไรไว้บ้าง ก็สามารถมาลองติว GED Social Studies เพิ่มเติมก่อนสอบดีกว่านะครับ มีอีกหลายเรื่องที่น้องต้องรู้ก่อนที่จะไปสอบ GED นะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน GED ได้ที่เบอร์ 02-253-2533 หรือ 095-726-2666
หรือ LINE: @theplanner

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply