เรียนGED สอบGED อีกทางเลือกของการศึกษา

0a4bvo7l

ปัจจุบัน การศึกษามีบทบาทสำคัญในการประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้น โดยผู้ที่ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษามักจะได้รับโอกาสที่ดีกว่าผู้ที่มีวุฒิน้อย ดังนั้น น้องๆที่อยู่ในวัยเรียนจึงอยู่ในระบบการแข่งขันที่กดดันมากเป็นพิเศษ เนื่องด้วยการศึกษานำมาซึ่งโอกาสดีๆในชีวิต ไม่เพียงเท่านั้น การได้เรียนจบเร็วกว่าเกณฑ์ก็เป็นอีกค่านิยมหนึ่งที่เด็กยุคใหม่ รวมถึงผู้ปกครองให้ความสนใจ เพราะนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่เกินวัยแล้ว ยังช่วยลดระยะเวลาการศึกษาในสายสามัญไปได้อย่างน้อย 1-2 ปีอีกด้วย ดังนั้น น้องๆที่ต้องการเรียนจบก่อนวัย ต้องการศึกษาต่อภาคอินเตอร์ หรือต่างประเทศ จึงเลือกการสอบเทียบโดยการสอบ GED เพื่อย่อระยะเวลา

ดังนั้น การสอบ GED จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเส้นทางการศึกษา ที่เปิดโอกาสให้น้องๆที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปสามารถสอบเทียบวุฒิระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเป็นการเทียบในระบบ High School ของอเมริกา ซึ่งน้องๆสามารถนำวุฒินี้ยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย หรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศก็ได้เช่นกัน

การสอบ GED ในประเทศไทยนั้นแบ่งเป็น 5 วิชา คือ Language Arts; Reading (การอ่านภาษาอังกฤษ), Language Arts; Writing (การเขียนภาษาอังกฤษ), Social Studies (สังคมศึกษาและประวัติศาสตร์), Mathematics (คณิตศาสตร์) และ Science (วิทยาศาสตร์) โดยข้อสอบจะเป็น Multiple Choice ยกเว้น Writing ในส่วนของ Essay ซึ่งการสอบ GED ก็มีการจัดสอบเป็นประจำทุกเดือนที่ศูนย์ทดสอบ Pearson Vue ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารชาญอิสสระ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร โดยน้องๆที่สอบ GED ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเตรียมตัวประมาณ 1 เดือน โดยเป็นการติวในระดับเข้มข้น ทั้งเนื้อหา ภาษา และแบบฝึกหัด และน้องๆเหล่านี้ก็สอบผ่าน GED เพื่อนำไปศึกษาต่อได้โดยอายุยังน้อย

ดังนั้น ทุกวันนี้เราจึงเห็นว่าน้องๆหลายคนที่เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาภาคอินเตอร์นั้นอายุยังไม่มาก โดยมีพื้นฐานมาจากการสอบ GED แต่ถึงแม้ว่าน้องๆเหล่านี้จะใช้เวลาในการศึกษาในสายสามัญน้อยกว่าปกติ แต่เรื่องวิชาการก็มิได้ด้อยกว่า หรือเป็นปัญหาแต่อย่างใด เพราะน้องๆกลุ่มนี้ต้องมีความแข็งแรงทั้งทางด้านภาษาและวิชาการ จึงมีคุณภาพไม่แพ้กัน

ในเมื่อ GED เป็นอีกทางเลือกของการศึกษาที่ทำให้น้องๆเรียนได้เร็ว และโดดเด่นกว่าใคร การสอบ GED จึงเป็นอีกเส้นทางที่เด็กไทยไม่ควรพลาด หากน้องๆสนใจทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GED หรือต้องการติว GED ก็สามารถเข้าชมเว็บไซต์ของ The Planner Education ได้ที่ http://theplannereducation.com หรือ โทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่หมายเลข โทร 095-7262666 หรือ 02-2532533 หรือ Walk-in เข้ามาพูดคุยกับเราได้ที่ อาคารปิยะเพลส หลังสวน ชั้น 6 ห้องเลขที่ 6D ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ก็ได้เช่นกัน

โทรสอบถามข้อมูลการเรียนที่ 022532533

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply