เรียนGED มีเนื้อหาอะไรบ้าง

การพิชิตข้อสอบ GED ยิ่งเรารู้มากเท่าไหร่ โอกาสสอบผ่านก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น เพราะถึงแม้ว่าการสอบ GED จะสามารถลงทะเบียนสอบใหม่ (Re-Score) ได้หากสอบไม่ผ่าน แต่คงจะดีกว่าถ้าเราจะเตรียมตัวให้พร้อมอย่างเต็มที่ โดยยอมจ่ายราคาให้กับเวลาเตรียมตัว และค่าสอบเพียงครั้งเดียว จากนั้นก็เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยได้อย่างสวยงาม

การสอบ GED ประกอบไปด้วยวิชาหลักสำหรับนักเรียน High School ในสหรัฐอเมริกา จำนวน 5 วิชา ได้แก่ Language Arts; Reading (การอ่านภาษาอังกฤษ), Language Arts; Writing (การเขียนภาษาอังกฤษ), Social Studies (สังคมศึกษาและประวัติศาสตร์), Mathematics (คณิตศาสตร์) และ Science (วิทยาศาสตร์) ซึ่งในการสอบ GED แต่ละวิชา จะมีข้อสอบปรนัย 50 ข้อ แบ่งเป็นเนื้อหาย่อย และมีการให้น้ำหนักแต่ละส่วนของเนื้อหา ดังตาราง

20150909-table

ทุกวิชามีคะแนนเต็ม 800 คะแนน โดยเกณฑ์ในการสอบ GED ให้ผ่าน ไม่มีอะไรซับซ้อน เพียงแค่ทำคะแนนให้ได้ 410 คะแนนขึ้นไปในทุกวิชาโดยมีคะแนนรวม 2250 เท่านั้นเอง เราก็จะได้ GED Certificate มาครอบครอง ซึ่งหากเราเตรียมตัว และตั้งใจเป็นอย่างดี ก็ไม่มีอะไรที่ยากจนเกินไป

นอกจากการเตรียมตัวอ่านหนังสือและฝึกทำข้อสอบด้วยตนเองแล้ว สถาบันของเรายินดีให้คำแนะนำ และติวสอบ GED ให้กับน้องๆ โดยทีมครูคุณภาพ เปี่ยมด้วยประสบการณ์ ที่จะช่วยให้น้องๆมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

โทรสอบถามข้อมูลการเรียนที่ 022532533

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply