เทคนิคการเรียน GED แบบเห็นผลได้จริงๆ สอบผ่านฉลุยแน่นอน

ged 041

การเรียน GED หรือ  General Educational Development คือการสอบเพื่อทำการเทียบเท่าวุฒิการศึกษาในระดับของมัธยมปลายของประเทศไทย เป็นการสอบตามหลักสูตรการศึกษาของทางประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อที่จะได้รับการยอมรับในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ/นานาชาติ GED สามารถเรียกได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Equivalent to M.6 หรือ High School Diploma ซึ่งการเรียน GED จะประกอบไปด้วย 4 วิชาในการสอบ คือ Mathematics คณิตศาสตร์ , Language Arts; Reading & Writing (including Essay)  การอ่าน และ การเขียน , Science วิทยาศาสตร์ และ Social Studies สังคมศาสตร์ วันนี้เราจะพาไปดูเทคนิคการเรียน GED แต่ละส่วนกัน ติวอย่างไรให้ผลดี เนื้อหาของแต่ละส่วนนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้สร้างความเข้าใจและเป็นแนวทางในการเรียน GED ให้ได้ผลดี

1.เรียน GED ด้าน Mathematics คณิตศาสตร์

การเรียน GED ด้าน Mathematics คณิตศาสตร์ จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับ พื้นฐานคณิตศาสตร์ทั้งหมด ตั้งแต่บวกลบคูณหาร โดยข้อสอบจริงจะมีการแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขและส่วนที่สองไม่อนุญาตให้ใช้ โดยจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับพวกโจทย์ปัญหาต่าง ๆ เราควรทำการท่องจำสูตรบางอย่างที่สำคัญของคณิตศาสตร์พื้นฐาน ฝึกทบทวนความ จำ สูตรเรขาคณิต เอาแนวข้อสอบมาทำพร้อมจับเวลาไปด้วย เพื่อที่จะได้ช่วยให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้น

2.เรียน GED ด้าน Language Arts, Reading & Writing (including Essay) การอ่าน และ การเขียน

2.1 เรียน GED ด้าน Language Arts, Reading การอ่านนั้น ข้อสอบจะเป็นแบบ multiple choice, drag-drop, matching, orders ให้เวลาในการทำข้อสอบ 150 นาที เทคนิคในการเรียน GED การอ่านก็คือ หมั่นศึกษา อ่านบทกวี หนังสือ หนังสือพิมพ์ หรือสื่อออนไลน์ในอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งฝึกจับใจความและทำความเข้าใจให้มากที่สุด

2.2 การเรียน GED ด้าน Language Arts, Writing จะเป็นการเรียน GED เกี่ยวกับการเขียน โดยเวลาสอบนั้นจะแบ่งเป็นสองส่วนคือการสอบแบบตอบคำถามโครงสร้างประโยคต่างๆและรูปแบบการเขียนบทความ (essay) ซึ่งเทคนิคการเรียน GED ก็คือ เราควรที่ศึกษาตั้งแต่พื้นฐานประโยค ไวยากรณ์ต่างๆ อ่านหนังสือให้มากที่สุด ดูรูปแบบการเขียนของเขา เพื่อให้เกิดประโยชน์และนำเอามาใช้ ฝึกเขียน คัดประโยคจนสละสลวยและสมบูรณ์มากที่สุด ลองดูรูปแบบการเขียนตามหนังสือพิมพ์ต่างๆเพื่อที่จะได้สำนวนที่น่าอ่าน

3.การเรียน GED ด้าน Science วิทยาศาสตร์

จะเป็นการเรียน GED ที่เน้นด้าน ชีวะ ฟิสิกซ์ เคมี และวิทยาศาสตร์พื้นฐานต่างๆ จดจำสูตรให้มากที่สุด พร้อมอ่านหนังสือขั้นพื้นฐาน ฝึกทำแนวข้อสอบที่เคยเรียนมาให้มากที่สุด เพื่อที่จะได้เกิดความพร้อมในการสอบและเป็นแนวทางเวลาทำข้อสอบด้วย

4.การเรียน GED ด้าน Social Studies สังคมศาสตร์

ควรศึกษาข้อมูลและแนวข้อสอบเกี่ยวกับด้านประวัติศาสตร์โลกและของทางประเทศสหรัฐอเมริกา ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ หน้าที่ของพลเมือง รัฐบาล การเมืองและการปกครอง อ่านข้อมูลแล้วจดบันทึกแยกเพิ่มความจำเป็นส่วนๆ เน้นใจความสำคัญและจดโน๊ตไปด้วย พยายามอ่านแนวทางจากข้อสอบเก่าๆดู วิเคราะห์ข้อมูลแต่บทให้ได้

จะเห็นได้ว่าการเรียน GED แต่ละส่วนนั้น จะเน้นเกี่ยวกับเนื้อหาพื้นฐานจากที่เราเคยเรียนแต่ละวิชามาทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น ฝึกซ้อม อ่าน ทำแนวข้อสอบให้เกิดเป็นความชิน อย่าลืมท่องสูตรต่างๆของแต่ละวิชาเพิ่มเติม เพื่อที่จะได้เกิดความรู้ความเข้าใจซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง

 

ติดต่อสอบถามเรื่องคอร์สเรียน GED ได้ที่เบอร์ 02-253-2533 หรือแอดไลน์ที่ @theplanner หรือสามารถเข้ามาคุยกับพี่ๆเพื่อวางแผนการเรียน GED ได้ที่สถาบัน The Planner Education

ดูตารางเรียน GED ที่นี่

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply