GED

เรียน GED

THE PLANNER คือผู้นำด้านการติว GED ของประเทศไทย พิสูจน์ได้จากจำนวนนักเรียน GED ที่ประสบความสำเร็จแล้วไม่น้อยกว่า 2,000 คน คอร์สเรียน GED ที่ เดอะ แพลนเนอร์ได้รับการยอมรับจากนักเรียนและผู้ปกครองอย่างกว้างขวางกันอย่างต่อเนื่อง และน้องๆเหล่านี้คือความภาคภูมิใจของ เดอะ แพลนเนอร์ เอดดูเคชั่น

คอร์สเรียน GED ที่โรงเรียน The Planner ไม่ได้เป็นการสอนเนื้อหาทั่วไปแบบกว้างๆ แต่เป็นการเจาะไปที่ Topic และ scope ของตัวข้อสอบทั้ง 4 วิชา (New GED) ดังนั้นผู้เรียน GED ที่นี่จะได้เรียน GED ที่ตรงกับข้อสอบมากที่สุด และที่สำคัญน้องๆที่เรียน GED ทุกคนของ The Planner จะได้ติวจากข้อสอบจริงก่อนไปสอบทุกคน เดอะแพลนเนอร์จึงกล้ารับรอง หากสอบไม่ผ่าน กลับมาเรียนซ้ำฟรี

Math 179
RLA 176
Science 171
Social Studies 177

GED 703/800
Non

Math 179
RLA 154
Science 170
Social Studies 169

GED 672/800
Nan

Math 171
RLA 158
Science 176
Social Studies 171

GED 676/800
Nene

Math 179
RLA 164
Science 172
Social Studies 149

GED 664/800
Judy

Math 166
RLA 152
Science 171
Social Studies 169

GED 658/800
Ter

Math 169
RLA 153
Science 162
Social Studies 171

GED 655/800
Miki

Math 190
RLA 155
Science 170
Social Studies 153

GED 668/800
Jili

Math 197
RLA 153
Science 165
Social Studies 155

GED 670/800
Plai

GED Thailand Study Group

COURSESTARTENDTIMETABLE
GED MAY3 MAY 214 JUN 21Download
GED JUN7 JUN 219 JUL 21Download
GED JUL5 JUL 216 AUG 21Download
GED AUG2 AUG 213 SEP 21Download
GED SEP6 SEP 218 OCT 21Download
GED OCT4 OCT 215 NOV 21Download
GED NOV1 NOV 213 DEC 21Download
GED DEC6 DEC 2114 JAN 22Download
GEDTIMETABLE
MAYDownload
JUNDownload
JULDownload
AUGDownload
SEPDownload
OCTDownload
NOVDownload
DECDownload

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน GED ได้ที่เบอร์ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

GED Group วันเสาร์-อาทิตย์

COURSE GED (SAT-SUN)STARTENDTIMETABLE
GED MAY (SAT-SUN)24 APR 214 JUL 21Download
GED JUN (SAT-SUN)5 JUN 218 AUG 21Download
GED JUL (SAT-SUN)10 JUL 2112 SEP 21Download
GED AUG (SAT-SUN)14 AUG 2117 OCT 21Download
GED SEP (SAT-SUN)18 SEP 2121 NOV 21Download
GED OCT (SAT-SUN)23 OCT 219 JAN 21Download
GED (SAT-SUN)TIMETABLE
MAYDownload
JUNDownload
JULDownload
AUGDownload
SEPDownload
OCTDownload

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน GED ได้ที่เบอร์ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

คอร์สเรียน GED – 90 ชั่วโมง

คอร์สเรียน GED – 90 ชั่วโมง

หลักสูตรติว GED ที่เดอะ แพลนเนอร์ เป็นคอร์สติวระยะสั้น 90 ชั่วโมง เน้นติวเจาะจงไปที่เนื้อหาการสอบล้วนทั้ง 4 วิชา พร้อมสอนปรับพื้นฐานที่สำคัญของการสอบ GED  ดังนั้นผู้เรียน GED จะได้เรียน GED ที่ตรงกับข้อสอบมากที่สุด เดอะ แพลนเนอร์จึงกล้ารับรองผล สอบไม่ผ่านวิชาไหน กลับมาเรียนใหม่วิชานั้นได้ฟรี

4 วิชาเรียน GED รวม 90 ชั่วโมง

 

  • Reasoning through Language Arts (RLA); Reading & Writing (การอ่าน&การเขียน) – 30 ชั่วโมง
  • Social Studies (สังคม) – 20 ชั่วโมง
  • Science (วิทยาศาสตร์) – 20 ชั่วโมง
  • Mathematical Reasoning (คณิตศาสตร์) – 20 ชั่วโมง

 

การเรียน GED ที่โรงเรียน The Planner Education มี 3 แบบด้วยกัน

 

1. เรียนเดี่ยว (private)
2. เรียนคู่ (semi)
3. เรียนกลุ่ม (group)

คุณครูที่เดอะ แพลนเนอร์อัพเดทการสอบ การเรียน และข้อสอบ GED อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งการกระทำเช่นนี้จะทำให้ผู้เรียน GED ที่เดอะ แพลนเนอร์สามารถทำคะแนนได้ค่อนข้างสูง คอร์สการเรียน GED ที่ทางคุณครูร่วมกันจัดทำนั้นจะตรงตามเนื้อหาที่อยู่ในข้อสอบ และเป็นเนื้อหาที่สดใหม่ที่สุดเพื่อประโยชน์ของนักเรียน เดอะ แพลนเนอร์ ทุกคน

คอร์สเรียน GED @The Planner

คอร์สเรียน GED

@The Planner

เน้นสอนให้ผ่านตั้งแต่รอบแรก

สอนตรงตามเนื้อหาข้อสอบที่อัพเดท

มีการเรียนปรับพื้นฐานรวมอยู่ในคอร์สนี้

คลาสสนุก ครูใจดี กลุ่มเล็ก สอนสด

ครูมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปีทุกคน

ช่วยวางแผนเรื่องการยื่นเข้ามหาวิทยาลัย

เป็นคอร์สระยะสั้น เน้นติวสอบ

ประเมินผลเป็นรายบุคคล

มีวัดผลก่อนสอบจริง

สอบไม่ผ่าน เรียนซ้ำฟรี

ดูแลตั้งแต่การลงสอบจนได้วุฒิ

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน GED ได้ที่เบอร์ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนสอบและเรียน GED

การสอบ GED (General Educational Development) เป็นการสอบเทียบเท่าระดับมัธยมปลายของประเทศอเมริกา และกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทยได้รับรองวุฒิ (เทียบเท่า ม.6) แล้ว นักเรียนสามารถใช้วุฒิ GED ในการสมัครเข้าเรียนต่อปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรัฐบาลหลักสูตรนานาชาติ (International program) หรือ มหาวิทยาลัยเอกชนทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ หรือนักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนต่อปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้เช่นกัน
ตามหลักเกณฑ์นั้นผู้สอบจะต้องมีอายุครบ 16 ปีขึ้นไป ส่วนข้อสอบ GED (New GED 2017) มีทั้งหมด 4 วิชาด้วยกัน ได้แก่

1. Reasoning through Language Arts; Reading & Writing (การอ่าน&การเขียน)
2. Social Studies (สังคม)
3. Science (วิทยาศาสตร์)
4. Mathematical Reasoning (คณิตศาสตร์)

new ged

ในการสอบ GED นั้น คะแนนเต็มของแต่ละวิชาคือ 200 คะแนน รวมทั้งหมด 800 คะแนน ผู้สอบต้องสอบให้ได้อย่างต่ำ 145 คะแนนต่อหนึ่งวิชาถึงจะผ่าน โดยจะมีคะแนนรวมของทั้ง 4 วิชารวมกันไม่น้อยกว่า 580 คะแนน หลังจากสอบผ่านทั้ง 4 วิชาแล้วนั้น ผู้สอบก็จะสามารถดำเนินการขอวุฒิการศึกษา (diploma) และใบคะแนนผลการศึกษา (transcript) ได้

เกณฑ์การให้คะแนนของ GED

 

  • Below Passing: 100-144
  • GED® Passing Score: 145-164
  • GED® College Ready: 165-174
  • GED® College Ready + Credit: 175-200

**หากผู้สอบทำคะแนนของ GED ได้ 175 คะแนนขึ้นไปในแต่ละวิชาจะสามารถนำไปเทียบโอนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามการเทียบโอนหน่วยกิตนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละมหาวิทยาลัย

การเรียน GED ที่เดอะ แพลนเนอร์ นั้นมีความแตกต่างจากที่อื่น เพราะคอร์สเรียน GED ทุกคอร์สจะเรียนตาม course syllabus ที่คุณครูร่วมกันวางแผนเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาและเน้นการตอบคำถามให้ได้คะแนน คอร์สเรียน GED ของ THE PLANNER ไม่ใช่เป็นการเรียน GED แบบเรื่อยเปื่อย แต่จะเน้นตรงจุด โฟกัส scope ที่สำคัญและจำเป็นของ GED เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน การเรียน GED ด้วยวิธีนี้จะเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียน GED ที่เดอะ แพลนเนอร์สอบผ่านตั้งแต่ครั้งแรก และเพิ่มโอกาสในการทำคะแนนได้มากขึ้นอีกด้วย

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน GED ได้ที่เบอร์ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner