GED

The Planner คือผู้นำด้านการติว GED ของประเทศไทย
พิสูจน์ได้จากจำนวนนักเรียน GED ที่ประสบความสำเร็จ
อย่างต่อเนื่องมาแล้วมากกว่า 1,000 คน

The Planner
คือผู้นำด้านการติว GED
ของประเทศไทย
พิสูจน์ได้จากจำนวนนักเรียน GED
ที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง
มาแล้วมากกว่า 1,000 คน

THE PLANNER คือผู้นำด้านการติว GED ของประเทศไทย พิสูจน์ได้จากจำนวนนักเรียน GED ที่ประสบความสำเร็จแล้วไม่น้อยกว่า 1,000 คน ภายในระยะเวลา 3 ปี  (ข้อมูลปี 2015-2017) คอร์สเรียน GED ที่ เดอะ แพลนเนอร์ได้รับการยอมรับจากนักเรียนและผู้ปกครองอย่างกว้างขวางกันอย่างต่อเนื่อง และน้องๆเหล่านี้คือความภาคภูมิใจของ เดอะ แพลนเนอร์ เอดดูเคชั่น

คอร์สเรียน GED ที่โรงเรียน The Planner ไม่ได้เป็นการสอนเนื้อหาทั่วไปแบบกว้างๆ แต่เป็นการเจาะไปที่ Topic และ scope ของตัวข้อสอบทั้ง 4 วิชา (New GED) ดังนั้นผู้เรียน GED ที่นี่จะได้เรียน GED ที่ตรงกับข้อสอบมากที่สุด และที่สำคัญน้องๆที่เรียน GED ทุกคนของ The Planner จะได้ติวจากข้อสอบจริงก่อนไปสอบทุกคน เดอะแพลนเนอร์จึงกล้ารับรอง หากสอบไม่ผ่าน กลับมาเรียนซ้ำฟรี

GED Thailand Study Group

COURSE START END TIMETABLE
New GED #Jan 7 JAN 19 11 FEB 19 Download
New GED #Feb 4 FEB 19 11 MAR 19 Download
New GED #Mar 4 MAR 19 8 ARP 19 Download
New GED #Apr 1 APR 19 8 MAY 19 Download
New GED #May 6 MAY 19 10 JUNE 19 Download
New GED #Jun 3 JUN 19 8 JUL 19 Download
New GED #Jul 1 JUL 19 5 AUG 19 Download
New GED #Aug 5 AUG 19 10 SEP 19 Download
New GED #Sep 2 SEP 19 7 OCT 19 Download
New GED #Oct 7 OCT 19 11 NOV 19 Download
New GED #Nov 4 NOV 19 10 DEC 19 Download
New GED #Dec 2 DEC 19 14 JAN 20 Download
NEW GED TIMETABLE
JAN Download
FEB Download
MAR Download
APR Download
MAY Download
JUN Download
JUL Download
AUG Download
SEP Download
OCT Download
NOV Download
DEC Download

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน GED ได้ที่เบอร์ 02-253-2533 หรือ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

คอร์สเรียน GED – 100 ชั่วโมง

คอร์สเรียน GED – 100 ชั่วโมง

หลักสูตรติว GED ที่เดอะ แพลนเนอร์ เป็นคอร์สติวระยะสั้น 100 ชั่วโมง เน้นติวเจาะจงไปที่เนื้อหาการสอบล้วนทั้ง 4 วิชา พร้อมสอนปรับพื้นฐานที่สำคัญของการสอบ GED  ดังนั้นผู้เรียน GED จะได้เรียน GED ที่ตรงกับข้อสอบมากที่สุด เดอะ แพลนเนอร์จึงกล้ารับรองผล สอบไม่ผ่านวิชาไหน กลับมาเรียนใหม่วิชานั้นได้ฟรี

4 วิชาเรียน GED รวม 100 ชั่วโมง

 

 • Reasoning through Language Arts (RLA); Reading & Writing (การอ่าน&การเขียน) – 40 ชั่วโมง
 • Social Studies (สังคม) – 20 ชั่วโมง
 • Science (วิทยาศาสตร์) – 20 ชั่วโมง
 • Mathematical Reasoning (คณิตศาสตร์) – 20 ชั่วโมง

 

การเรียน GED ที่โรงเรียน The Planner Education มี 3 แบบด้วยกัน

 

 1. เรียนเดี่ยว (private)
 2. เรียนคู่ (semi)
 3. เรียนกลุ่ม (group)

คุณครูที่เดอะ แพลนเนอร์อัพเดทการสอบ การเรียน และข้อสอบ GED อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งการกระทำเช่นนี้จะทำให้ผู้เรียน GED ที่เดอะ แพลนเนอร์สามารถทำคะแนนได้ค่อนข้างสูง คอร์สการเรียน GED ที่ทางคุณครูร่วมกันจัดทำนั้นจะตรงตามเนื้อหาที่อยู่ในข้อสอบ และเป็นเนื้อหาที่สดใหม่ที่สุดเพื่อประโยชน์ของนักเรียน เดอะ แพลนเนอร์ ทุกคน

คอร์สเรียน GED @The Planner

คอร์สเรียน GED

@The Planner

เน้นสอนให้ผ่านตั้งแต่รอบแรก

สอนตรงตามเนื้อหาข้อสอบที่อัพเดท

มีการเรียนปรับพื้นฐานรวมอยู่ในคอร์สนี้

คลาสสนุก ครูใจดี กลุ่มเล็ก สอนสด

ครูมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปีทุกคน

ช่วยวางแผนเรื่องการยื่นเข้ามหาวิทยาลัย

เป็นคอร์สระยะสั้น เน้นติวสอบ

ประเมินผลเป็นรายบุคคล

มีวัดผลก่อนสอบจริง

สอบไม่ผ่าน เรียนซ้ำฟรี

ดูแลตั้งแต่การลงสอบจนได้วุฒิ

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน GED ได้ที่เบอร์ 02-253-2533 หรือ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนสอบและเรียน GED

การสอบ GED (General Educational Development) เป็นการสอบเทียบเท่าระดับมัธยมปลายของประเทศอเมริกา และกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทยได้รับรองวุฒิ (เทียบเท่า ม.6) แล้ว นักเรียนสามารถใช้วุฒิ GED ในการสมัครเข้าเรียนต่อปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรัฐบาลหลักสูตรนานาชาติ (International program) หรือ มหาวิทยาลัยเอกชนทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ หรือนักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนต่อปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้เช่นกัน

ตามหลักเกณฑ์นั้นผู้สอบจะต้องมีอายุครบ 16 ปีขึ้นไป ส่วนข้อสอบ GED (New GED 2017) มีทั้งหมด 4 วิชาด้วยกัน ได้แก่

1. Reasoning through Language Arts; Reading & Writing (การอ่าน&การเขียน)
2. Social Studies (สังคม)
3. Science (วิทยาศาสตร์)
4. Mathematical Reasoning (คณิตศาสตร์)

ในการสอบ GED นั้น คะแนนเต็มของแต่ละวิชาคือ 200 คะแนน รวมทั้งหมด 800 คะแนน ผู้สอบต้องสอบให้ได้อย่างต่ำ 145 คะแนนต่อหนึ่งวิชาถึงจะผ่าน โดยจะมีคะแนนรวมของทั้ง 4 วิชารวมกันไม่น้อยกว่า 580 คะแนน หลังจากสอบผ่านทั้ง 4 วิชาแล้วนั้น ผู้สอบก็จะสามารถดำเนินการขอวุฒิการศึกษา (diploma) และใบคะแนนผลการศึกษา (transcript) ได้

เกณฑ์การให้คะแนนของ GED

 

 • Below Passing: 100-144
 • GED® Passing Score: 145-164
 • GED® College Ready: 165-174
 • GED® College Ready + Credit: 175-200

**หากผู้สอบทำคะแนนของ GED ได้ 175 คะแนนขึ้นไปในแต่ละวิชาจะสามารถนำไปเทียบโอนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามการเทียบโอนหน่วยกิตนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละมหาวิทยาลัย

การเรียน GED ที่เดอะ แพลนเนอร์ นั้นมีความแตกต่างจากที่อื่น เพราะคอร์สเรียน GED ทุกคอร์สจะเรียนตาม course syllabus ที่คุณครูร่วมกันวางแผนเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาและเน้นการตอบคำถามให้ได้คะแนน คอร์สเรียน GED ของ THE PLANNER ไม่ใช่เป็นการเรียน GED แบบเรื่อยเปื่อย แต่จะเน้นตรงจุด โฟกัส scope ที่สำคัญและจำเป็นของ GED เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน การเรียน GED ด้วยวิธีนี้จะเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียน GED ที่เดอะ แพลนเนอร์สอบผ่านตั้งแต่ครั้งแรก และเพิ่มโอกาสในการทำคะแนนได้มากขึ้นอีกด้วย

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน GED ได้ที่เบอร์ 02-253-2533 หรือ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner