เรียน GED สอบไม่ผ่านเรียนซ้ำฟรี

ged-11

THE PLANNER คือผู้นำด้านการติว GED ของประเทศไทย พิสูจน์ได้จากจำนวนนักเรียน GED ที่ประสบความสำเร็จแล้วไม่น้อยกว่า 1,000 คน ภายในระยะเวลา 3 ปี  (ข้อมูลปี 2015-2017) คอร์สเรียน GED ที่ เดอะ แพลนเนอร์ได้รับการยอมรับจากนักเรียนและผู้ปกครองอย่างกว้างขวางกันอย่างต่อเนื่อง และน้องๆเหล่านี้คือความภาคภูมิใจของ เดอะ แพลนเนอร์ เอดดูเคชั่น

คอร์สเรียน GED ที่ The Planner ไม่ได้เป็นการสอนเนื้อหาทั่วไปแบบกว้างๆ แต่เป็นการเจาะไปที่ Topic และ scope ของตัวข้อสอบทั้ง 4 วิชา (New GED) ดังนั้นผู้เรียน GED ที่นี่จะได้เรียน GED ที่ตรงกับข้อสอบมากที่สุด และที่สำคัญน้องๆที่เรียน GED ทุกคนของ The Planner จะได้ติวจากข้อสอบจริงก่อนไปสอบทุกคน เดอะแพลนเนอร์จึงกล้ารับรอง หากสอบไม่ผ่าน กลับมาเรียนซ้ำฟรี

การเรียน GED ที่ The Planner Education มี 3 แบบด้วยกัน

 1. เรียนเดี่ยว (private)
 2. จัดกลุ่มมา (semi)
 3. เรียนกลุ่ม (group)

เรียนเดี่ยว

1,000 /ชั่วโมง

สอบไม่ผ่าน เรียนซ้ำฟรี

เลือกเวลาเรียนได้

ขาดเรียนมีชดเชย

จัดกลุ่มมา

650/ชั่วโมง /คน

สอบไม่ผ่าน เรียนซ้ำฟรี

เลือกเวลาเรียนได้

ขาดเรียนมีชดเชย

เรียนกลุ่ม

45,000 /คอร์ส

สอบไม่ผ่าน เรียนซ้ำฟรี

ไม่เกิน 7 คน

GED GROUP

COURSE START END TIMETABLE
New GED #Jan 8 JAN 18 13 FEB 18 Download
New GED #Feb 5 FEB 18 13 MAR 18 Download
New GED #Mar 5 MAR 18 10 ARP 18 Download
New GED #Apr 2 APR 18 9 MAY 18 Download
New GED #May 7 MAY 18 12 JUNE 18 Download
New GED #Jun 6 JUN 18 10 JUL 18 Download
New GED #Jul 2 JUL 18 7 AUG 18 Download
New GED #Aug 6 AUG 18 12 SEP 18 Download
New GED #Sep 3 SEP 18 9 OCT 18 Download
New GED #Oct 1 OCT 18 6 NOV 18 Download
New GED #Nov 5 NOV 18 12 DEC 18 Download
New GED #Dec 3 DEC 18 16 JAN 19 Download


คุณครูที่เดอะ แพลนเนอร์อัพเดทการสอบ การเรียน และข้อสอบ GED อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งการกระทำเช่นนี้จะทำให้ผู้เรียน GED ที่เดอะ แพลนเนอร์สามารถทำคะแนนได้ค่อนข้างสูง คอร์สการเรียน GED ที่ทางคุณครูร่วมกันจัดทำนั้นจะตรงตามเนื้อหาที่อยู่ในข้อสอบ และเป็นเนื้อหาที่สดใหม่ที่สุดเพื่อประโยชน์ของนักเรียน เดอะ แพลนเนอร์ ทุกคน

เหตุผลหลักๆที่การเรียน GED ของ The Planner เป็นที่นิยมกันอย่างมาก คือ

 1. มีการอัพเดทข้อมูลที่สำคัญของการสอบและเรียน GED ทุกเดือน
 2. ผู้เรียนจะได้เรียน GED ด้วยแนวข้อสอบจริงของทุกรอบ
 3. ครูผู้สอนคอร์สเรียน GED ล้วนมีประสบการณ์โดยตรงกับการสอบ GED
 4. นักเรียนส่วนใหญ่สอบได้คะแนนสูง
 5. หากสอบไม่ผ่าน เรียน GED ซ้ำได้ฟรีจนผ่าน
 6. ดูแลทุกเรื่องตั้งแต่วางแผนการเรียนจนสอบผ่านและได้รับวุฒิ
 7. ค่าเรียน GED สมเหตุสมผล
 8. เรียน GED กลุ่มเล็ก สอนสด จึงดูแลได้ทั่วถึง

ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนสอบและเรียน GED

การสอบ GED (General Educational Development) เป็นการสอบเทียบเท่าระดับมัธยมปลายของประเทศอเมริกา และกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทยได้รับรองวุฒิ (เทียบเท่า ม.6) แล้ว นักเรียนสามารถใช้วุฒิ GED ในการสมัครเข้าเรียนต่อปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรัฐบาลหลักสูตรนานาชาติ (International program) หรือ มหาวิทยาลัยเอกชนทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ หรือนักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนต่อปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้เช่นกัน

ตามหลักเกณฑ์นั้นผู้สอบจะต้องมีอายุครบ 16 ปีขึ้นไป ส่วนข้อสอบ GED (New GED 2017) มีทั้งหมด 4 วิชาด้วยกัน ได้แก่

 1. Reasoning through Language Arts; Reading & Writing (การอ่าน&การเขียน)
 2. Social Studies (สังคม)
 3. Science (วิทยาศาสตร์)
 4. Mathematical Reasoning (คณิตศาสตร์)

 

new ged theplanner

ในการสอบ GED นั้น คะแนนเต็มของแต่ละวิชาคือ 200 คะแนน รวมทั้งหมด 800 คะแนน ผู้สอบต้องสอบให้ได้อย่างต่ำ 145 คะแนนต่อหนึ่งวิชาถึงจะผ่าน โดยจะมีคะแนนรวมของทั้ง 4 วิชารวมกันไม่น้อยกว่า 580 คะแนน หลังจากสอบผ่านทั้ง 4 วิชาแล้วนั้น ผู้สอบก็จะสามารถดำเนินการขอวุฒิการศึกษา (diploma) และใบคะแนนผลการศึกษา (transcript) ได้

เกณฑ์การให้คะแนนของ GED

 • Below Passing: 100-144
 • GED® Passing Score: 145-164
 • GED® College Ready: 165-174
 • GED® College Ready + Credit: 175-200

**หากผู้สอบทำคะแนนของ GED ได้ 175 คะแนนขึ้นไปในแต่ละวิชาจะสามารถนำไปเทียบโอนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามการเทียบโอนหน่วยกิตนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละมหาวิทยาลัย

การเรียน GED ที่เดอะ แพลนเนอร์ นั้นมีความแตกต่างจากที่อื่น เพราะคอร์สเรียน GED ทุกคอร์สจะเรียนตาม course syllabus ที่คุณครูร่วมกันวางแผนเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาและเน้นการตอบคำถามให้ได้คะแนน คอร์สเรียน GED ของ THE PLANNER ไม่ใช่เป็นการเรียน GED แบบเรื่อยเปื่อย แต่จะเน้นตรงจุด โฟกัส scope ที่สำคัญและจำเป็นของ GED เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน การเรียน GED ด้วยวิธีนี้จะเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียน GED ที่เดอะ แพลนเนอร์สอบผ่านตั้งแต่ครั้งแรก และเพิ่มโอกาสในการทำคะแนนได้มากขึ้นอีกด้วย

เพิ่มเพื่อน

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน GED ได้ที่เบอร์ 02-253-2533 หรือ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner