ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การติว GED ผ่านไปด้วยดี

ged 043

เรียกได้ว่าในปัจจุบันนี้ มีคนนิยมเลือกสอบ หรือติว GED เพื่อเป็นอีกหนึ่งเลือกสำหรับใช้ในการศึกษาและทำงานต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสด้านความรู้และเปิดทางชีวิตให้มีทางเลือกในการพัฒนาศักยภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก การติว GED หรือ General Educational Development เป็นการสอบเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้จบม.ปลาย สายสามัญ สามารถนำวุฒิเทียบเท่าม.ปลายนี้ไปสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหรือใช้ในการทำงานได้ ความยากในการสอบนั้นจะมีสัดส่วนของข้อที่ง่ายอยู่ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ และที่เหลือก็จะเป็นเนื้อหาระดับกลางไปจนถึงระดับที่ยาก โดยช่วงเวลาในการทำข้อสอบจะอยู่ที่ประมาณ 1-2.5 ชั่วโมง มีการสอบทั้งหมด 4 พาร์ทคือ Reasoning through Language Arts; Reading & Writing, Science, Social Studies, และ Mathematical Reasoning เรียกได้ว่า การติว GED จึงมีความสำคัญและมีความยากอยู่ในระดับหนึ่ง วันนี้เราจะพาไปดูปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การติว GED ของน้องๆผ่านไปได้ด้วยดี ว่ามีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

1.ความพร้อมในการติว GED ขั้นพื้นฐาน

อันดับแรกเลยเราจะต้องมีความพร้อมในการติว GED ขั้นพื้นฐาน มีจุดมุ่งหมายในการติว GED ติวเพื่ออะไร ใช้ในการทำอะไร มีข้อมูลที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการติว GED รู้รายละเอียดต่างๆของแต่ละวิชา เนื้อหาในข้อสอบแต่ละด้าน รู้ว่าจะต้องเข้าสอบเมื่อไหร่ รายละเอียดการชำระเงิน สถานที่สอบ เป็นต้น

2.มีเวลาในการติว GED

เพราะเวลาสำคัญทั้งในช่วงที่ติว GED และการทำข้อสอบจริง เพราะในการสอบ GED นั้นจะมีเวลาที่จำกัด คะแนนแต่ละวิชาอยู่ที่ 200 คะแนน เราจะต้องทำคะแนนให้ได้ 145 คะแนนในแต่ล่ะพาร์ทจึงจะผ่านเกณฑ์ เพราะฉะนั้นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เราสามารถ ติว GED ให้ผ่านไปด้วยดีคือเวลา เวลาในการฝึกฝน ให้เวลาในการอ่านหนังสือและศึกษาข้อมูลโจทย์การวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อที่จะได้ทำให้การทำข้อสอบของเราที่มีเวลาน้อย ได้ผ่านไปด้วยดีนั่นเอง

3.ระเบียบวินัยในการติว GED

สำหรับการติว GED เราจำเป็นที่จะต้องมีระเบียบวินัยในการติว สามารถจัดสรรเวลา ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง มีการวางแผนการติว GED ที่พร้อมและแน่นอน ไม่โดดการติว GED ไม่ละเลยการอ่านหนังสือ และควบคุมตัวเองในอยู่ในช่วงเวลาการติว GED ที่เคร่งครัดให้ได้ เพื่อที่จะทำให้เราสามารถเพิ่มทักษะและความรู้ได้มากที่สุด สำหรับการไปสอบในวันจริงนั่นเอง

และนี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การติว GED ของน้องๆผ่านไปด้วยดี ความพร้อมในการติว GED ขั้นพื้นฐาน มีเวลาในการติว GED และมีระเบียบวินัยในการติว GED 3 สิ่งนี้จะทำให้การติว GED ของน้องๆทุกคนประสบความสำเร็จผ่านเกณฑ์การทดสอบอย่างแน่นอน

 

ติดต่อสอบถามเรื่องคอร์สติว GED ได้ที่เบอร์ 02-253-2533 หรือแอดไลน์ที่ @theplanner หรือสามารถเข้ามาคุยกับพี่ๆเพื่อวางแผนการเรียน GED ได้ที่สถาบัน The Planner Education

ดูตารางเรียน GED ที่นี่

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply