ทำอย่างไรถ้าไม่เก่งอังกฤษ แต่อยากพิชิต GED

การสอบ GED หรือ General Educational Development คือ การสอบเทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย ตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกา เป็นที่ยอมรับในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษหรือนานาชาติ (International Program) ซึ่งแน่นอนว่าการสอบตามหลักสูตรของสหรัฐอเมริกานั้น ข้อสอบก็จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ซึ่งปัญหาด้านภาษา นับเป็นอุปสรรคหนึ่งของนักเรียนไทยที่ไม่ได้ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ หรือไม่ได้มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นประจำในชีวิตประจำวัน ทั้งที่จริงๆแล้วน้องๆบางคนมีความรู้ความเข้าใจใน 5 วิชาที่ต้องทดสอบเป็นอย่างดี แต่ติดขัดในส่วนของภาษา ส่งผลให้ทำคะแนน GED ได้น้อย

แต่ถึงแม้ว่าน้องๆจะไม่เชี่ยวชาญด้านภาษา ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสพิชิต GED เพราะว่าเราจะถือวิกฤตินี้เป็นโอกาสในการพัฒนาภาษาไปในคราวเดียว นั่นคือ น้องๆสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาควบคู่ไปกับการเตรียมตัวสอบ GED ไปพร้อมๆกันเลย โดยเราจะฝึกด้านภาษาพร้อมๆกับวิชาการด้วย 4 เทคนิคต่อไปนี้

  1. อ่านทุกอย่างที่ขวางหน้า
   การอ่านทุกอย่างในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ จะช่วยให้น้องๆมีทักษะการอ่านที่รวดเร็ว และจับใจความสำคัญได้ แหล่งข้อมูลสำหรับอ่านที่ดีนั่นคือ หนังสือพิมพ์ เช่น Bangkok Post หรือวารสาร Reader Digest รวมไปถึงนิตยสารเช่น Time เป็นต้น ซึ่งแหล่งข่าวเหล่านี้จะมีบทความ และมีการสรุปคำศัพท์ที่น่าสนใจให้เราท้ายบทความด้วย อีกทั้งความเป็นสื่อสาธารณะทำให้เนื้อหา และการใช้ประโยคในบทความ มีลักษณะเป็นทางการ ไวยากรณ์ถูกต้องอีกด้วย ซึ่งการอ่านภาษาอังกฤษจนเกิดเป็นความเคยชินนั้น จะช่วยน้องๆในการพิชิตข้อสอบในส่วนของ Reading และ Writing ส่วนไวยากรณ์ ในส่วนของวิชาอื่นๆ น้องๆก็จะทำความเข้าใจคำถามในข้อสอบ GED ได้ดียิ่งขึ้น
  2. สมมติว่าเป็นนักเขียน
   ข้อสอบ GED ในส่วนของ Writing เป็นส่วนหนึ่งที่ทำคะแนนกันได้น้อย เพราะนอกจากทักษะทางภาษาต้องดีแล้ว ทักษะการเล่าเรื่องก็ต้องดีด้วยเช่นกัน ดังนั้น เราจะขจัดปัญหาการเขียนด้วย “การเขียน” โดยน้องๆลองสมมติตัวเองเป็น Blogger และเขียนในสิ่งที่ชอบ เช่น เขียนรีวิวภาพยนตร์, รีวิวการท่องเที่ยว, ความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม ฯลฯ เป็นต้น เงื่อนไขของการฝึกคือ เขียนทุกวัน วันละ 1 บทความ จากนั้นส่งให้อาจารย์, เพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัว ที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษามากกว่าเราช่วยตรวจสอบความถูกต้อง และให้ข้อเสนอแนะด้านการใช้ภาษาให้ ซึ่งถ้าทำเช่นนี้ได้ทุกวัน กว่าจะถึงวันสอบ GED ปัญหาของการสอบ Writing ก็จะหมดไป
  3. เพียรฝึกทำข้อสอบเก่า
   การทำข้อสอบ GED ของปีที่ผ่านมา จะช่วยสร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบ ลักษณะของคำถามที่ข้อสอบถาม โดยแหล่งข้อสอบ GED นั้นก็หาไม่ยาก น้องๆสามารถเข้าไป Download ได้ตามเว็บไซต์ หรือฝึกจากการจำลองสถานการณ์สอบจริงกับ GED Practice Test ในหนังสือก็ได้เช่นกัน และความคุ้นเคยกับข้อสอบนี้ นอกจากจะช่วยให้อ่านเร็ว เข้าใจคำถามได้ดี และยังช่วยลดความตื่นเต้นในวันที่ต้องลงสนามสอบจริงอีกด้วย
  4. สมัครเข้าคอร์สติว GEDการติวGED เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเสริมทักษะ เสริมความรู้ และเสริมความมั่นใจ ในการสอบ GED ได้เป็นอย่างดี เพราะการติว จะช่วยในการโฟกัสในสิ่งสำคัญของเนื้อหาแต่ละวิชาที่ต้องสอบ และยังได้เทคนิคทำคะแนนในการสอบ GED ให้ดียิ่งขึ้นด้วย โดยเฉพาะน้องๆที่ไม่มีเวลาในการศึกษาเนื้อหาทั้ง 5 วิชาที่จะต้องสอบมากนัก การติว GED นับเป็นทางเลือกที่ช่วยประหยัดเวลาการเตรียมตัวไปได้มากทีเดียว

หากถามว่าในการเตรียมตัวสอบ GED ต้องใช้เวลามากแค่ไหนนั้น ความสามารถทางภาษาก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องคิดด้วย หากภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี-ดีมาก เพียง 1-2 เดือน ก็น่าจะเพียงพอ ในระดับปานกลาง อาจใช้เวลาประมาณ 3 เดือน แต่หากอยู่ในระดับน้อย อาจใช้เวลาถึง 6 เดือน อย่างไรก็ตาม ไม่มีอะไรเกินความสามารถ หากเรามุ่งมั่นมากพอ ซึ่งถ้าน้องๆมีวินัยแล้ว ไม่ว่าจะเก่งภาษาอังกฤษหรือไม่ก็จะสามารถพิชิตข้อสอบ GED ได้อย่างแน่นอน

โทรสอบถามข้อมูลการเรียนที่ 022532533

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply