คิดจะเรียน GED เรียนกับ The planner Education สิคะ

ged_head_img01

GED หรือ General Educational Development คือ การสอบเทียบวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย ในระบบหลักสูตรการเรียนการสอนของสหรัฐอเมริกา ของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้สมัครสอบจะต้องอยู่ในช่วงอายุ 16-17 ปีเท่านั้น และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

ข้อสอบ GED ประกอบด้วย 5 วิชา คือ Mathematics, Science , Social Studies Language Art: Reading และ Language Arts: Writing ข้อสอบส่วนใหญ่จะเป็นปรนัยหรือ Multiple choices ค่ะ แต่มีข้อสอบเขียนอยู่บ้างในหมวดการเขียนเรียงความและการตอบคำถามสั้นๆ โดยผู้สอบจะต้องทำคะแนนขั้นต่ำของแต่ละวิชาให้ได้ 410 คะแนน จากคะแนนเต็ม 800 คะแนน และผู้สอบต้องได้คะแนนรวมทั้ง 5 วิชาไม่ต่ำกว่า 2,250 คะแนน เมื่อคะแนนผ่านเกณฑ์ครบทั้ง 5 วิชาแล้ว ผู้สอบจะได้รับวุฒิการศึกษาที่รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการค่ะ

สำหรับผู้ที่สอบ GED ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือผู้ที่ต้องการลงสอบใหม่ เพื่อเพิ่มคะแนนสอบให้สูงมากขึ้น สามารถยื่นสอบได้ใหม่ไม่เกิน 3 ครั้งต่อ 1 ปีเท่านั้น โดยต้องเว้นระยะห่างการสอบในรอบต่อไปอย่างน้อย 3 เดือน สำหรับการจัดสอบ GED จะมีเป็นประจำทุกเดือน สัปดาห์ละ 2-3 วันเท่านั้น ผู้สมัครสามารถติดตามข้อมูลการสอบล่วงหน้าพร้อมสมัครสอบได้ที่ https://ged.com การสอบ GED จะกระทำผ่านระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดค่ะ สำหรับศูนย์สอบในกรุงเทพมี 2 แห่ง และเชียงใหม่ 1 แห่ง คือ

1.The Enterprise Resources ชั้น 3 อาคารชาญอิสระ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพ 10320

2.Pearson Professional Centers – Bangkok Thailand ห้องเลขที่ 10-10 ชั้น 10 อาคาร Bangkok Business (ตึกBB) ถนนสุขุมวิท21 กรุงเทพ 10110

3.Movaci Technology เลขที่ 420/11-13 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

หากความใฝ่ฝันของน้องๆ คือ การได้เห็นตัวเองมีอนาคตทางการศึกษาที่ดี มีโอกาสเลือกสาขาอาชีพที่ทำแล้วรุ่งดูมีอนาคตสดใสแล้วละก็ การปูทางอนาคตด้วยการเลือกลงเรียน GED กับสถาบัน The planner Education จะช่วยทำให้ความฝันเป็นเรื่องที่ไม่ไกลเกินเอื้อม เพราะน้องๆ จะสามารถนำผลการสอบ GED ไปเป็นเอกสารประกอบการสมัครเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยได้ เช่น จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล หลักสูตรอินเตอร์ ไดทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง

หรือน้องๆ คนไหนที่ใฝ่ฝันอยากศึกษาต่อในต่างแดน การลงเรียน GED ก็ถือเป็นก้าวแรกที่จะเปิดโอกาสให้น้องเรียนรู้ชีวิตในต่างแดนไปพร้อมๆ กับสร้างโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น

น้องๆ สามารถเลือกเรียน GED กับ The planner Education ได้ในรูปแบบที่ต้องการ โดยสถาบันของเราจะมีการเรียนการสอนแบบกลุ่มเล็ก ซึ่งรับไม่เกิน 10 คนต่อคลาส และแบบเดี่ยวเรียนส่วนตัว ที่น้องๆ จะได้รับข้อมูลแบบอัดแน่นเข้มข้น หรือจะเลือกจัดกลุ่มเพื่อนสนิทไม่เกิน 5 คนลงเรียน GED กับเราก็ย่อมได้

ทางสถาบันของเราจัดการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งในระดับปริญญาโทและเอกจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ ประสบการณ์การสอนที่ยาวนานกว่า 10 ปี หลักสูตรการสอนของเราจะเน้นการวิเคราะห์ข้อสอบเชิงลึก เน้นทำข้อสอบย้อนหลังหลายสิบปี น้องๆ ที่ลงเรียน GED กับเราจะได้เรียนรู้เทคนิคการสอบ GED ที่ไม่เหมือนใครเพื่อมุ่งสร้างคะแนนสูงๆ ตั้งแต่ครั้งแรกที่สอบ อีกทั้งยังให้คำปรึกษาและคำแนะนำการเตรียมตัวสอบและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสอบ GED อีกด้วย

น้องๆ จึงมั่นใจได้ว่า ลงเรียน GED กับสถาบันของเราแล้ว ผลที่ได้จะไม่ใช่แค่การสอบผ่านเท่านั้น แต่น้องจะได้คะแนนที่สูงตั้งแต่ครั้งแรกที่ตัดสินใจลงเรียน GED กับ The planner Education

ให้การวางแผนอนาคตทางการศึกษาเป็นหน้าที่ของเรานะคะ

โทรสอบถามข้อมูลการเรียนที่ 022532533

 

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply