Thammasat University รวมเกณฑ์คะแนนคัดเลือกเข้า ม.ธรรมศาสตร์อินเตอร์ รอบ Inter Portfolio รับสมัคร ต.ค. – ธ.ค. 64

DEK65 ทุกคนที่กำลังวางแผนสอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ หลายคณะเริ่มรับสมัครรอบ Inter Portfolio ไปแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม แต่อีกหลายคณะก็กำลังเปิดรับสมัครตามกันมาอยู่เรื่อยๆ และในรอบ Inter Portfolio 1 หรือ 2 จะสิ้นสุดในช่วงเดือนธันวาคม ใครที่อยากเป็นเด็กธรรมศาสตร์อินเตอร์ ต้องห้ามพลาดแล้วล่ะ!

รวมเกณฑ์คะแนนในการยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ TCAS65 รอบ Inter Portfolio 1 และ 2 เริ่มรับสมัคร ต.ค. – ธ.ค. 64

เกณฑ์การเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย
เทียบวุฒิ GED ขั้นต่ำรายวิชา 145 (สอบตั้งแต่ 1 พ.ค. 60 เป็นต้นไป)
A-Level 3 วิชา ขั้นต่ำรายวิชา A*-E
IB 5 คละวิชา ขั้นต่ำวิชาละ 3 คะแนนรวม 24

คณะที่กำหนดเกณฑ์การเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มเติม
BIR คณะรัฐศาสตร์
▪ GPA ขั้นต่ำ 3.75
▪ (GED/A-Level/IB ไม่ระบุเกณฑ์)

BEC คณะศิลปศาสตร์
▪ GPA ขั้นต่ำ 3.00
▪ GED ขั้นต่ำรายวิชา 165 คะแนนรวม 660 ขึ้นไป
▪ IGCSE 5 วิชา ขั้นต่ำ C

BAS คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรอังกฤษ-อเมริกันศึกษา
▪ GPA ขั้นต่ำ 3.00
▪ GED ขั้นต่ำรายวิชา 165
▪ A-Level 3 วิชา ขั้นต่ำวิชาละ A*-B

TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์
▪ GPA Math ขั้นต่ำ 2.75 / Science ขั้นต่ำ 2.75
▪ GED Math ขั้นต่ำ 160 / Science ขั้นต่ำ 160 (สามารถใช้ยื่นแทน SAT/GSAT/ACT)
▪ A-Level Math ขั้นต่ำ C / Physics ขั้นต่ำ C (สามารถใช้ยื่นแทน SAT/GSAT/ACT)
▪ IB Math ขั้นต่ำ 5 / Physics ขั้นต่ำ 5 (สามารถใช้ยื่นแทน SAT/GSAT/ACT)

 BJM คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
▪ GPA ขั้นต่ำ 3.00
▪ GED ขั้นต่ำรายวิชา 165

SPD คณะสังคมสงเคราะศาสตร์
▪ GPA ขั้นต่ำ 2.50
▪ A-Level 3 วิชา ขั้นต่ำวิชาละ A*-C

GSSE วิทยาลัยโลกคดีศึกษา สาขาโลกคดีศึกษาและการประกอบการเพื่อสังคม
▪ GPA ขั้นต่ำ 2.50
▪ A-Level 3 วิชา ขั้นต่ำวิชาละ A*-C

 

ผลคะแนนวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

? BIR คณะรัฐศาสตร์
▪ SAT/GSAT R&W ขั้นต่ำ 400
​​​​▪ TOEFL(iBT) ขั้นต่ำ 61 / IELTS ขั้นต่ำ 6.0
▪ TU-GET (CBT) ขั้นต่ำ 61

? BBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
▪ SAT/GSAT R&W ขั้นต่ำ 460
▪ SAT/GSAT Math ขั้นต่ำ 600
▪ SAT/GSAT คะแนนรวม ขั้นต่ำ 1200
​​​​▪ TOEFL(iBT) ขั้นต่ำ 80 / IELTS ขั้นต่ำ 6.0 (พาร์ทละ 5.5)
▪ TU-GET (CBT) ขั้นต่ำ 80

? BE คณะเศรษฐศาสตร์
▪ SAT/GSAT R&W ขั้นต่ำ 450
▪ SAT/GSAT Math ขั้นต่ำ 650
​​​​▪ TOEFL(iBT) ขั้นต่ำ 80 / IELTS ขั้นต่ำ 6.5
▪ TU-GET (CBT) ขั้นต่ำ 80

? BEC คณะศิลปศาสตร์
▪ SAT/GSAT R&W ขั้นต่ำ 400
​​​​▪ TOEFL(iBT) ขั้นต่ำ 80 / IELTS ขั้นต่ำ 6.5
▪ TU-GET (CBT) ขั้นต่ำ 70

? BAS คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรอังกฤษ-อเมริกันศึกษา
▪ SAT/GSAT R&W ขั้นต่ำ 400
​​​​▪ TOEFL(iBT) ขั้นต่ำ 80 / IELTS ขั้นต่ำ 6.5
▪ TU-GET (CBT) ขั้นต่ำ 70

? TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์
▪ SAT/GSAT R&W ขั้นต่ำ 400
▪ SAT/GSAT Math ขั้นต่ำ 620
​​​​▪ TOEFL(iBT) ขั้นต่ำ 61 / IELTS ขั้นต่ำ 6.0
▪ TU-GET (CBT) ขั้นต่ำ 61

? BJM คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
▪ SAT/GSAT R&W ขั้นต่ำ 450
​​​​▪ TOEFL(iBT) ขั้นต่ำ 79 / IELTS ขั้นต่ำ 6.5

? PBIC วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ (จีนศึกษา อินเดียศึกษาและไทยศึกษา)
▪ SAT/GSAT R&W ขั้นต่ำ 400
​​​​▪ TOEFL(iBT) ขั้นต่ำ 61 / IELTS ขั้นต่ำ 6.0
▪ TU-GET (CBT) ขั้นต่ำ 61

? SPD คณะสังคมสงเคราะศาสตร์
▪ SAT/GSAT R&W ขั้นต่ำ 450
​​​​▪ TOEFL(iBT) ขั้นต่ำ 61 / IELTS ขั้นต่ำ 6.0
▪ TU-GET (CBT) ขั้นต่ำ 61

? GSSE วิทยาลัยโลกคดีศึกษา สาขาโลกคดีศึกษาและการประกอบการเพื่อสังคม
​​​​▪ TOEFL(iBT) ขั้นต่ำ 61 / IELTS ขั้นต่ำ 6.0
▪ TU-GET (CBT) ขั้นต่ำ 61

DEK65 ทุกคนที่เช็คคะแนนแล้ว มีวิชาไหนที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์บ้าง? ไม่ว่าจะข้อสอบ GED, A-Level, IB, SAT, IELTS, TOEFL หรือ TU-GET ถ้าไม่อยากพลาดทุกรอบสอบของ ม.ธรรมศาสตร์อินเตอร์ มาเตรียมติวคว้าคะแนนให้ตรงเกณฑ์เป้าหมายกับ The Planner เลย!

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply