SAT Digital คืออะไร? รวมทุกข้อมูลอัปเดตล่าสุด!

หลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ปัจจุบันได้รับความนิยมในกลุ่มนักเรียนนักศึกษารวมถึงผู้ปกครองมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยความหลากหลายของหลักสูตร  โอกาสในการเรียนรู้และโอกาสการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่เป็นสากลกว่า แน่นอนว่าการที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรอินเตอร์ หรือนานาชาติได้นั้น นักเรียนต้องใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษได้ในระดับดี และมีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

การสอบ SAT ก็เป็นหนึ่งในการวัดผลที่ได้รับการยอมรับในระดับต้น ๆ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยและต่างประเทศ บทความนี้ The Planner จึงได้รวบรวม ทุกข้อมูลที่น้อง ๆ ควรรู้เกี่ยวกับข้อสอบ SAT โดยเฉพาะข้อสอบ SAT Digital อัปเดตล่าสุด! ครบถ้วนก่อนใคร! จะมีอะไรน่าสนใจบ้างมาดูกัน

SAT คืออะไร? มารู้จักข้อมูลพื้นฐานกันก่อน

SAT (Scholastic Aptitude Test หรือ Scholastic Assessment Test) คือ การสอบวัดความรู้ความสามารถของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา จัดขึ้นโดยหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่า College Board ปัจจุบันข้อสอบ SAT เป็นข้อสอบที่มหาวิทยาลัยทั่วโลกให้การยอมรับ รวมถึงมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่รับพิจารณาคะแนนนี้ เมื่อน้อง ๆ ยื่นเข้าเรียนต่อในหลักสูตรอินเตอร์ หรือนานาชาติ

ข้อสอบ SAT จะวัดความถนัดในวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics) และภาษาอังกฤษ (Reading & Writing) คะแนนเต็มพาร์ทละ 800 คะแนน และคะแนนรวมทั้ง 2 พาร์ท เต็ม 1600 คะแนน รายละเอียดการสอบ SAT ทั้ง 2 พาร์ท ดังนี้

SAT Math: Mathematical Reasoning ออกสอบอะไรบ้าง? 

 • Algebra
 • Geometry
 • Functions
 • Percentages
 • Coordinates and Graphs
 • Data Analysis
 • Word Problems

Note: 

 • ข้อสอบ SAT Math แบ่งเป็น 2 Module
 • ข้อสอบ SAT Math มีทั้งรูปแบบเลือกคำตอบ (Multiple Choice) และเติมคำตอบ (Grid-Ins) 
 • ข้อสอบ SAT Math มีทั้งพาร์ทที่ใช้เครื่องคิดเลขได้และใช้เครื่องคิดเลขไม่ได้ 
 • ข้อสอบ SAT Math รวมเวลาสอบทั้งหมด 1 ชั่วโมง 40 นาที

**ข้อมูลนี้ บางส่วนได้เปลี่ยนไปแล้วในการสอบแบบ SAT Digital ในปัจจุบัน

SAT English: Evidence-Based Reading & Writing ออกสอบอะไรบ้าง?

 • Reading มี 4 Passages (อาจมี Passage ย่อย ๆ ด้วย) ให้อ่านแล้วเลือกคำตอบ โดยจะมีทั้งเนื้อหา Literature, Social Science, Natural Science และ History
 • Writing and Language มี 4 Passages ที่ทดสอบด้านความเข้าใจและการใช้ภาษาที่ถูกต้อง เช่น Grammar, Vocabulary และอื่น ๆ 

Note: 

 • ข้อสอบ SAT Eng แบ่งเป็น 2 Module
 • ข้อสอบ SAT Eng ทั้ง Reading & Writing เป็นข้อสอบแบบ Multiple Choice อ่านแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด ไม่มีเขียนตอบ
 • ข้อสอบ SAT Eng เนื้อหา Passage จะไม่ซ้ำกันในแต่ละรอบ 
 • รวมเวลาสอบทั้งหมด 1 ชั่วโมง 20 นาที  

**ข้อมูลนี้ บางส่วนได้เปลี่ยนไปแล้วในการสอบแบบ SAT Digital ในปัจจุบัน

SAT Digital คืออะไร? 

SAT Digital คือ การสอบรูปแบบใหม่ล่าสุดของ SAT จากเดิมที่จัดสอบในกระดาษ หรือ Paper-Based SAT Test ให้มาเป็นในรูปแบบ “Digital SAT Test” ซึ่งเป็นการทดสอบผ่านแอปพลิเคชัน Bluebook ในคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต โดย SAT Digital ได้จัดสอบในประเทศไทยมาแล้วตั้งแต่รอบ 11 มีนาคม 2023 เป็นต้นมา

อ่านบทความ Bluebook คืออะไร? ทำไมเด็กที่สอบ Digital SAT ทุกคนต้องรู้จัก คลิกที่นี่

SAT Digital มีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมบ้าง?

 1. Digital SAT สอบ 2 พาร์ท เหมือนเดิม แต่รายละเอียดแต่ละพาร์ทมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้

พาร์ท Evidence-Based Reading & Writing มีการเปลี่ยนแปลง 

 • ในพาร์ท Reading ความยาว Passage จะสั้นลง (ยาวไม่เกิน 150 คำ) 
 • อ่าน Passage สั้น ๆ แล้วเลือกตอบ 1 ข้อ (จากเดิมที่ 1 Passage ยาว ๆ ต้องใช้ตอบหลายข้อ)
 • ไม่มีเนื้อหา History
 • มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Poem (บทกลอน, บทกวี) เพิ่มเข้ามา
 • จากที่ความยาว Passage สั้นลง จำนวนข้อสอบน้อยลง ทำให้เวลาในการทำข้อสอบสั้นลงไปด้วย เหลือเพียง 1 ชั่วโมง 04 นาที 

Mathematical Reasoning

 • ใช้หัวข้อเนื้อหาสอบเดิม (มีแปลกใหม่มาบ้างแต่ไม่มาก และไม่เกินความคาดหมาย)
 • สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ทุกข้อ (มี Graphing Calculator อยู่ในแอปพลิเคชันสอบให้อยู่แล้ว แต่จะเอาเครื่องคิดเลขส่วนตัวมาเองก็ได้ แต่ต้องเป็นแบบที่ได้รับอนุญาต)
 • โจทย์ปัญหาจะกระชับ และอ่านง่ายมากขึ้น 
 • ข้อสอบ Grid-ins (เติมคำตอบ) สามารถตอบติดลบได้
 • จากความกระชับของโจทย์ และมีการใช้เครื่องคิดเลขช่วยได้หมด ทำให้เวลาในการทำข้อสอบสั้นลงไปด้วย เหลือเพียง 1 ชั่วโมง 10 นาที
 1. มีเวลาสอบขึ้นให้ที่หน้าจอ ไม่ต้องพะวงกับนาฬิกาข้อมือของตัวเองแล้ว
 1. SAT Digital เป็นข้อสอบแบบ Adaptive Testing ถ้าเราทำคะแนนในข้อสอบชุดแรกได้เยอะ ชุดข้อสอบถัดไปจะท้าทายขึ้น (ความยากตาม performance ของผู้สอบ) รวมถึงข้อสอบแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน (ลอกกันไม่ได้แน่นอน)
 1. มีการแทรกข้อสอบที่ไม่คิดคะแนนไว้ด้วย (Pretest Questions) โดยใน SAT Eng จะมีแทรกไว้ 4 ข้อ และ SAT Math จะมีแทรกไว้อีก 4 ข้อ (เป็นการสุ่มแทรก ไม่มีการบอกว่าเป็นข้อไหน)
 1. ความเสี่ยงและโอกาสพลาดเพิ่มขึ้น จากการเปลี่ยนมาเป็นการสอบในคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต เช่น
 • แบตเตอรี่หมด (ควรชาร์จให้เต็มก่อนเข้าสอบ และควรมี Power Bank หรือแบตเตอรี่สำรองเอาไว้)
 • เครื่องค้าง หรือข้อมูลเต็ม
 • อินเตอร์เน็ต/ไวไฟหลุด 
 • ถึงแม้แอปพลิเคชันสอบ Digital SAT จะ save คำตอบให้อัตโนมัติอยู่แล้ว กรณีเน็ตหลุดหรือแบตหมดก็กลับมาทำต่อได้ ข้อมูลไม่หาย แต่น้อง ๆ จะเสียเวลาในการจัดการปัญหาแทน เพราะขณะที่น้อง ๆ เข้าสอบใหม่ “เวลาสอบก็จะยังนับอยู่ ไม่หยุดให้นะ”
 1. ขอออกไปเข้าห้องน้ำในเวลาที่อนุญาตได้ แต่เวลาสอบก็จะเดินต่อไป ไม่หยุดให้เช่นกัน
 1. ถึงแม้จะสอบด้วยแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ แต่ก็ยังต้องไปสอบที่สนามสอบจริง และมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมเหมือนเดิม
 1. ผลคะแนนสอบที่ได้รับจะมีอายุใช้งานได้ 2 ปีเหมือนเดิม และสามารถกลับมาสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งเหมือนเดิม

ศูนย์สอบ SAT Digital มีที่ไหนบ้าง?
สนามสอบหรือศูนย์สอบ SAT มีให้น้อง ๆ เลือกลงสมัครสอบใน จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร

สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม ระยอง ชลบุรี ภูเก็ต เชียงใหม่ และเชียงราย
ดูขั้นตอนการสมัครสอบ SAT และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.collegeboard.org/

อ่านบทความ ทำไมถึงควรสอบ SAT? คลิกที่นี่

ถึงแม้รูปแบบการสอบ SAT แบบเดิมนั้น เนื้อหาการสอบและอะไรหลาย ๆ อย่างอาจจะ “ค่อนข้างยาก” กว่ารูปแบบการสอบ Digita SAT ในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ น้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบ SAT Digital ก็ต้องหมั่นฝึกฝน ศึกษา และเตรียมตัวเตรียมรับมือกับข้อสอบให้พร้อม เพราะเรื่องของความสำเร็จและคะแนนสอบดี ๆ คงไม่มีอะไรได้มาง่าย ๆ แน่นอน  

ยังไม่รู้จะติว SAT ที่ไหนดี หรือเริ่มติว SAT ยังไงดี? ที่ The Planner Education สถาบันติว GED อันดับ 1 เปิดคอร์สติวสอบ SAT ที่สอนสดทั้งเนื้อหา และ Past Papers ให้กับน้อง ๆ ทุกเดือน ไม่ต้องติวนานเป็นปีก็จบไว พร้อมไปสอบ SAT จริง ในระยะเวลาติวแค่ 3 เดือนเท่านั้น! อีกทั้งยังมีพี่ ๆ แอดมินจากทางสถาบันคอยดูแลและให้คำปรึกษากับน้อง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นติวสอบ จนสอบผ่านและยื่นคะแนนติดคณะอินเตอร์ในฝันเลย 

มองหาสถาบันติวสอบ SAT อันดับ 1 ต้องที่ The Planner Education สนใจมาติวสอบและพิชิตคะแนน 1400++ ไปด้วยกัน ติดต่อข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลย

สนใจติว GED | IGCSE | A-LEVEL | SAT | IELTS | ACT | GSAT | BMAT | TOEFL-MUIC/MUIDS | CU-TEP | CU-AAT | CU-ATS | TU-GET | IB | AP | Academic Writing

ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line: @theplanner หรือ Phone: 095-726-2666

เพิ่มเพื่อน
Tags:

Leave a Reply