SAT กับ AP ต่างกันยังไง? เข้าคณะอินเตอร์สอบตัวไหนดี?

สำหรับการยื่นคะแนนเข้าหลักสูตรนานาชาติ คะแนนสอบ SAT หรือ Digital SAT จาก College Board คงเป็นคะแนนแรก ๆ ที่น้อง ๆ จะนึกถึง แต่น้อง ๆ รู้กันไหมว่า ยังมีอีกหนึ่งคะแนนสอบ ที่หลาย ๆ หลักสูตรอินเตอร์ในมหาวิทยาลัยใช้รับพิจารณาเข้าศึกษาด้วยนั่นคือ คะแนนสอบ AP ซึ่งก็อยู่ในการดูแลของ College Board เช่นกัน

แล้วข้อสอบ SAT กับ AP แตกต่างกันอย่างไร? ยื่นคะแนนเข้าคณะอินเตอร์ต้องเลือกสอบตัวไหนดี? บทความนี้ The Planner มาอธิบายและเปรียบเทียบให้ได้รู้กันแล้ว

SAT คืออะไร? 

SAT (Scholastic Aptitude Test หรือ Scholastic Assessment Test) คือ การสอบวัดความถนัดในวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics) และภาษาอังกฤษ (Reading & Writing) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน SAT ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบการทดสอบจากการสอบในกระดาษมาเป็นการสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต ด้วยแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Bluebook และมีการประกาศใช้ชื่อรูปแบบการสอบใหม่อย่างเป็นทางการว่า “Digital SAT” 

การสอบ SAT จัดขึ้นโดยหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่า College Board ปัจจุบันข้อสอบ SAT เป็นข้อสอบที่มหาวิทยาลัยทั่วโลกให้การยอมรับ รวมถึงมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่รับพิจารณาคะแนนนี้เมื่อน้อง ๆ ยื่นเข้าเรียนต่อในหลักสูตรอินเตอร์ หรือนานาชาติ โดยข้อสอบมีคะแนนเต็มพาร์ทละ 800 คะแนน และคะแนนรวมทั้ง 2 พาร์ท เต็ม 1600 คะแนน ใน 1 ปี จะมีการจัดสอบให้ประมาณ 6-7 ครั้ง ตั้งแต่ช่วงต้นปีไปจนถึงปลายปี

อ่านบทความ SAT Digital คืออะไร? รวมทุกข้อมูลอัปเดตล่าสุด! คลิกที่นี่

 

AP คืออะไร? 

AP (Advanced Placement Program) คือ หลักสูตรการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นโครงการเรียนล่วงหน้าสำหรับนักเรียนมัธยมปลายในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ดูแลการสอบโดย College Board ซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวกับที่จัดสอบ SAT

หลักสูตร AP จะไม่เหมือนกับหลักสูตร ม.ปลาย AS/ALEVEL, IB หรือ GED ตรงที่หลักสูตรนี้จะไม่ใช่หลักสูตรที่ได้วุฒิการศึกษา (เป็นเหมือนข้อสอบเสริม) และมีเนื้อหาในระดับมหาวิทยาลัย โดยหากน้อง ๆ ที่สนใจเข้าสอบ AP สอบผ่านตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด หน่วยกิตในรายวิชาที่น้อง ๆ สอบผ่านจะสามารถใช้โอนไปยังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยในคณะต่าง ๆ ที่น้อง ๆ เลือกเรียนได้ ซึ่งข้อดีของข้อสอบ AP คือ จะทำให้น้อง ๆ “ไม่ต้องเรียนซ้ำ หรือเรียนน้อยลงในรายวิชาที่เคยเรียนไปแล้ว และสามารถเรียนจบมหาวิทยาลัยได้เร็วขึ้น”

 

AP มีวิชาอะไรบ้าง?
หลักสูตร AP มีรายวิชาให้น้อง ๆ เลือกสอบประมาณ 40 วิชา โดยแบ่งออกเป็น 7 หมวดหมู่หลัก คือ 

  1. AP Capstone (Research and Seminar) 
  2. Arts
  3. English (Language and Literature)
  4. History and Social Sciences
  5. Math and Computer Science
  6. Sciences 
  7. World Languages and Cultures

นอกจากนี้เกณฑ์การให้คะแนนของหลักสูตร AP จะไม่ได้ออกเป็นเกรด แต่จะจัดอยู่ในรูปแบบตัวเลข 1-5 พร้อมความหมาย ดังนี้

5 – Extremely Well Qualified
4 – Well Qualified
3 – Qualified
2 – Possibly Qualified
1 – No recommendation

AP จัดสอบปีละ 1 ครั้ง คือในช่วงเดือนพฤษภาคม ณ โรงเรียนนานาชาติระบบอเมริกันที่เปิดสอนหลักสูตร AP โดยการสอบ AP มีรูปแบบการสอบเดียวกับการสอบ Digital SAT นั่นคือ สอบผ่านคอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต ด้วยแอปพลิเคชัน Bluebook และหากประชาชนภายนอกหรือน้อง ๆ มีความสนใจเข้าร่วมสอบ แต่ไม่ได้เรียนในโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอเมริกัน ก็สามารถสมัครสอบและเข้าไปสอบในหลักสูตรนี้ได้ด้วยเช่นกัน

 

ยื่นคะแนนเข้าคณะอินเตอร์ ควรสอบ SAT หรือ AP?

อย่างที่ทราบกันมาแล้วเบื้องต้นว่า ข้อสอบ SAT และข้อสอบ AP ถึงแม้ว่าจะอยู่ในหน่วยงานจัดสอบเดียวกัน และมีการทดสอบผ่านแอปพลิเคชันเดียวกัน แต่ทั้งสองข้อสอบนี้ก็มีวัตถุประสงค์หลักและเนื้อหาการสอบที่ค่อนข้างแตกต่างกัน “SAT สอบเพื่อใช้คะแนนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ” ในขณะที่ “AP สามารถเลือกสอบในวิชาที่หลากหลาย และใช้หน่วยกิตที่มีโอนเข้าไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้” 

ดังนั้น ก่อนที่น้อง ๆ จะลงสมัครสอบในข้อสอบตัวใดตัวหนึ่ง หรือทั้งสองตัว น้อง ๆ ควรที่จะต้องตรวจสอบ Requirement ของหลักสูตรนานาชาติหรือมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ ต้องการจะสมัครเข้าศึกษามาก่อน เพราะในหลาย ๆ หลักสูตรอินเตอร์จะต้องการคะแนนสอบเพียงตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น (ในประเทศไทยนิยมใช้คะแนน SAT มากกว่า) แต่ก็มีอีกหลาย ๆ หลักสูตรอินเตอร์เหมือนกัน ที่ใช้คะแนนทั้ง SAT และ AP เช่น หลักสูตร IDDP หรือ หลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านบทความ โครงการเรียนล่วงหน้า หลักสูตรนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ คลิกที่นี่

ยื่นเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ คะแนนสอบ SAT และ AP สำคัญมาก สำหรับน้อง ๆ คนที่ไหนที่กำลังมองหาคอร์สติวสอบ SAT และคอร์สติวสอบ AP ที่ The Planner Education สถาบันติวสอบหลักสูตรนานาชาติอันดับ 1 พร้อมดูแลให้น้อง ๆ เก็งประเด็นเนื้อหาออกสอบได้รวดเร็วและเข้าใจมากยิ่งขึ้น ด้วยเนื้อหาหลักสูตรที่เน้นเจาะข้อสอบล้วน สอนสดโดยคุณครูประสบการณ์ตรงสายด้านติวสอบเข้าหลักสูตรนานาชาติ พร้อมทั้งตัวหลักสูตรเองที่มีระยะสั้น ใช้เวลาในการเรียนไม่นานก็เข้าใจเนื้อหาได้ พิสูจน์ความสำเร็จแล้วโดยน้อง ๆ ลูกศิษย์ของทางสถาบันที่จบการศึกษาและสอบติดมหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติแล้วมากกว่า 2,000 คน 

สนใจสมัครติว SAT หรือติว AP แอดไลน์สอบถามกับทางแอดมินได้เลย ปรึกษาฟรี!

สนใจติว GED | IGCSE | A-LEVEL | SAT | IELTS | ACT | GSAT | TOEFL-MUIC/MUIDS | CU-TEP | CU-AAT | CU-ATS | TU-GET | IB | AP | Academic Writing

ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line: @theplanner หรือ Phone: 095-726-2666

เพิ่มเพื่อน
Tags:

Leave a Reply