MU INTER กับ MUIC ต่างกันยังไง?

อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรเยอะเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ คือ มหาวิทยาลัยมหิดล แต่น้อง ๆ ทราบกันหรือไม่ว่านอกจากหลักสูตรอินเตอร์ของวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (MUIC) ทั้ง 17 หลักสูตร ยังมีหลักสูตรอินเตอร์อีก 10 กว่าหลักสูตรที่เปิดอยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือฝั่งบ้านใหญ่ด้วย ในบทความนี้ The Planner อยากขอพาไปเคลียร์กันให้ชัดว่า MUIC กับ มหิดลอินเตอร์ ต่างกันอย่างไร? แล้วมีหลักสูตรอินเตอร์หลักสูตรไหนกันบ้างที่ต้องให้ความสำคัญ

MUIC คืออะไร?

Mahidol University International College (MUIC) หรือวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนหลักสูตรอินเตอร์ทั้งหมด 8 คณะ 17 สาขา โดยทุกหลักสูตรใช้เกณฑ์คะแนนเดียวกัน แต่มีบางหลักสูตรที่อาจมีเพิ่มคะแนนอย่างคณิตศาสตร์หรือคะแนนอื่น ๆ เข้ามาเป็นเงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา

MUIC 17 หลักสูตรมีอะไรบ้าง?

 1. Business Administration
  1.1) Business Economics
  1.2) Finance
  1.3) International Business
  1.4) Marketing
 2. Fine Arts
  2.1) Communication Design
 3. Arts & Science
  3.1) Creative Technology
 4. Engineering
  4.1) Computer Engineering
 5. Arts\
  5.1) International Relations and Global Affairs
  5.2) Intercultural Studies and Languages
 6. Communication Arts
  6.1) Media and Communication
 7. Science
  7.1) Applied Mathematics
  7.2) Biological Sciences
  7.3) Chemistry
  7.4) Computer Science
  7.5) Physics
  7.6) Food Science and Technology
 8. Management
  8.1) Travel and Service Business Entrepreneurship

 

MUIC เปิดรับสมัครช่วงไหนของปี?

หากน้อง ๆ ต้องการสมัครเข้าเรียนใน MUIC ไม่ต้องสมัครผ่านระบบ TCAS เพราะ MUIC ไม่ได้อยู่ในระบบ TCAS และเปิดรับสมัครทั้ง 17 หลักสูตรของตัวเองพร้อมกันผ่านเว็บไซต์ของ MUIC เอง

รอบที่ 1: เปิดรับช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม
รอบที่ 2: เปิดรับช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
รอบที่ 3: เปิดรับช่วงเดือนตุลาคม
รอบที่ 4: เปิดรับช่วงเดือนมกราคม (ปีถัดไป) 

เกณฑ์การยื่นเข้า MUIC มีอะไรบ้าง?

 1. วุฒิการศึกษา
  – ระบบไทย: วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6
  – GED: คะแนนรวม ≥600 (ปรับลดเกณฑ์ลงจาก 660) และมีคะแนนอย่างน้อย 145 คะแนนทุกวิชา
  – A-LEVEL: 3 วิชา ≥C และทรานสคริปต์ Grade 10 หรือเทียบเท่า
  – IB: ≥24 และ 5 รายวิชา (คละวิชา) ≥4
 2. คะแนนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ เช่น IELTS, TOEFL, SAT และ ACT (ขึ้นอยู่กับ Requirement ของแต่ละสาขา)

 

MUIC FAST TRACK และ REGULAR TRACK คืออะไร?

 1. การยื่นแบบ Fast Track  หรือ “การสมัครเข้าศึกษาแบบทางลัด” คือ กรณีน้อง ๆ มีคะแนนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ตาม Requirement ของแต่ละสาขาแล้ว จะสามารถยื่นสมัครเข้ารอบนี้ได้เลย และเมื่อผ่านการพิจารณา น้อง ๆ ก็จะถูกเรียกเข้าสัมภาษณ์ทันที โดยมีค่าใช้จ่ายยื่นเข้ารวม 1,000 บาท *เปิดให้ยื่นทุกรอบสมัคร  
 2. ยื่นแบบ Regular Track หรือ “การสมัครเข้าศึกษาแบบปกติ” คือ กรณีน้อง ๆ ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ตาม Requirement ของแต่ละสาขา (มีไม่ครบ หรือยังมีไม่ถึงเกณฑ์) น้อง ๆ ที่อยู่ใน Track นี้จะต้องเข้ารับการสอบตรงของวิทยาลัยก่อน และเมื่อคะแนนผ่านเกณฑ์คัดเลือกจึงจะถูกเรียกเข้าสัมภาษณ์เป็นลำดับถัดไป ค่าใช้จ่ายยื่นเข้ารวม 3,200 บาท *เปิดให้ยื่นทุกรอบสมัคร 

มหิดลอินเตอร์ คืออะไร?

มหิดลอินเตอร์ คือ หลักสูตรอินเตอร์หรือหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเปิดสอนอยู่ภายในสังกัดของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยตรง (ไม่ได้อยู่ใน MUIC) ปัจจุบันมหิดลอินเตอร์มีทั้งหมด 13 หลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2567 มหิดลได้เปิดหลักสูตรอินเตอร์ใหม่เพิ่มอีกหนึ่งหลักสูตร คือ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ นานาชาติ

มหิดลอินเตอร์ มีหลักสูตรอะไรบ้าง?

 1. Actuarial Science
 2. Industrial Mathematics and Data Science
 3. Biomedical Science
 4. Bioresources and Environmental Biology
 5. Materials Science and Nanoengineering
 6. Bio Innovation
 7. Natural Resources and Environmental Management
 8. ICT
 9. Biomedical Engineering
 10. Chemical Engineering
 11. Chinese
 12. Dental School
 13. Pharmacy Program (หลักสูตรใหม่)

การเปิดรับสมัครของมหิดลอินเตอร์

น้อง ๆ ที่จะเข้ามหิดลอินเตอร์จะต้องลงทะเบียนผ่านระบบ TCAS เพราะมหิดลอินเตอร์เข้าร่วมระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์ของ TCAS และเปิดรอบรับสมัครตามระบบ TCAS โดยเกณฑ์ของแต่ละคณะรวมถึงคะแนนและเงื่อนไขการรับเข้าของแต่ละหลักสูตรของมหิดลอินเตอร์จะแตกต่างกันออกไป

หมายเหตุ: เคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) คือ ระบบที่ใช้ยืนยันสิทธิ์รับตรงร่วมกันของแต่ละมหาวิทยาลัย ที่จะช่วยทำให้แต่ละมหาวิทยาลัยรับเข้านิสิตนักศึกษาได้ง่ายยิ่งขึ้น 

 1. TCAS รอบ 1 หรือรอบ Portfolio
  เปิดประมาณช่วงตุลาคม – กุมภาพันธ์
  คะแนนที่ใช้: เกรดเฉลี่ย, คะแนนภาษาอังกฤษ เช่น IELTS หรือ TOEFL
  แฟ้มสะสมผลงาน
 2. TCAS รอบ 2 หรือรอบ QUOTA
  เปิดประมาณช่วงกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม
  คะแนนที่ใช้: เกรดเฉลี่ย, คะแนนภาษาอังกฤษ เช่น IELTS หรือ TOEFL
 3. TCAS รอบ 3 หรือรอบ Admission
  เปิดประมาณช่วงพฤษภาคม
  คะแนนที่ใช้: TGAT, TPAT, Thai A-Level
 4. TCAS รอบ 4 หรือรอบ Direct Admission
  เปิดประมาณช่วงพฤษภาคม – มิถุนายน
  คะแนนที่ใช้: คะแนนภาษาอังกฤษ เช่น IELTS หรือ TOEFL, TGAT, TPAT, TH A-Level

 

ความแตกต่างระหว่าง MUIC กับ มหิดลอินเตอร์

 1. จำนวนหลักสูตร
MUIC มหิดลอินเตอร์
17 หลักสูตร 13 หลักสูตร
 1.  การสมัครเข้าศึกษา
MUIC มหิดลอินเตอร์
การสมัครเข้าเรียนใน MUIC ไม่ต้องสมัครผ่าน TCAS เพราะ MUIC เปิดรับสมัครรวม 17 หลักสูตรของตัวเองพร้อมกัน ผ่านเว็บไซต์ของ MUIC เอง โดยเปิดรับปีละ 4 รอบ การสมัครเข้าเรียนใน มหิดลอินเตอร์ จำเป็นต้องสมัคร TCAS เพราะแต่ละหลักสูตรของมหิดลอินเตอร์เปิดรอบรับสมัครตามรอบของ TCAS และแต่ละหลักสูตรเปิดรับไม่พร้อมกัน
 1.  ภาคการศึกษา
MUIC มหิดลอินเตอร์
3 เทอม 2 เทอม

อ่านบทความ วิวัฒนาการของ GED เข้ามาในไทยตอนไหนกันนะ? คลิกที่นี่

น้อง ๆ คนไหนอยากเรียนต่อ MUIC หรือมหิดลอินเตอร์ คะแนนสอบ GED รวมถึงคะแนนสอบ IELTS, TOEFL, SAT สำคัญมาก เตรียมตัวเอาไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ จะช่วยให้พร้อมสำหรับการยื่นเข้าเรียนก่อนใครในทุกหลักสูตรและทุกรอบรับสมัคร และหากน้อง ๆ สามารถทำคะแนน GED, IELTS, TOEFL หรือ SAT ตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ที่แต่ละหลักสูตรกำหนด โอกาสที่น้อง ๆ จะยื่นติดในหลักสูตรที่คาดหวังก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

The Planner Education สถาบันติวสอบอินเตอร์ที่เชี่ยวชาญด้านการติว GED ติว IELTS  ติว TOEFL หรือติว SAT รวมถึงการสอนพิเศษและติวสอบในหลักสูตรอินเตอร์อื่น ๆ มีบริการดูแลน้อง ๆ แบบ All-in-One Service ตั้งแต่สมัครสอบ ติวสอบ ขอวุฒิ ไปจนแนะแนวยื่นเข้ามหาวิทยาลัย การันตีความสำเร็จจากการพานักเรียนคว้าคะแนนสูง และยื่นคะแนนติดคณะอินเตอร์ที่ใช่ มหาวิทยาลัยที่ชอบมาแล้ว สนใจสมัครติวสอบและรับสิทธิพิเศษแอดไลน์ @theplanner เข้ามาพูดคุยกับพี่แอดมินได้เลย

 

สนใจติว GED | IGCSE | A-LEVEL | SAT | IELTS | ACT | GSAT | TOEFL-MUIC/MUIDS | CU-TEP | CU-AAT | CU-ATS | TU-GET | IB | AP | Academic Writing

ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line: @theplanner หรือ Phone: 095-726-2666

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply