GED RLA Skill Needed อยากสอบผ่าน ทักษะต้องมีบ้าง?

น้องๆ หลายคนก็มีคำถามว่า อยากจะสอบ GED บ้างจะทำได้มั้ย? ยากมั้ย? ต้องเก่งภาษาอังกฤษหรือเปล่า? เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าข้อสอบ GED หรือ General Educational Development Test มีรายวิชาที่ต้องสอบให้ผ่านทั้งหมด 4 วิชา คือ Reasoning Through Language Arts, Mathematical Reasoning, Science และ Social Studies ซึ่งข้อสอบ GED ทุกรายวิชาจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เพราะวุฒิ GED เป็นวุฒิการศึกษาเทียบเท่ามัธยมปลายที่ได้รับการรับรองทั่วโลก หากน้องๆ ที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษ แต่อยากจะติว GED เพื่อสอบเทียบวุฒิบ้าง สิ่งที่แนะนำได้ดีที่สุดก็คงต้องพัฒนาภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่ดีก่อน เพื่อที่ว่าจะได้ไม่เป็นอุปสรรคในการทำข้อสอบ GED ในอนาคต

หากน้องๆ ยังจินตนาการได้ไม่ชัดว่าจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับไหน ลองอ่านทักษะที่ต้องมีเพื่อที่สอบผ่านรายวิชาแรกของข้อสอบ GED นั่นก็คือวิชาที่เรียกกันสั้นๆ ว่า RLA (Reasoning Through Language Arts) แล้วน้องๆ จะเห็นภาพและวางแผนในการเตรียมตัวติว GED ได้ชัดเจนมากขึ้น

 1. ทักษะในการวิเคราะห์และเข้าใจเทคนิคในการเขียนเนื้อหาได้
  วิเคราะห์ เรียบเรียงและสรุปเค้าโครง ตัวละคร บรรยากาศ รวมถึงความเกี่ยวโยงของเนื้อหา เช่น เหตุการณ์ในเรื่องสำคัญอย่างไรกับเค้าโครงของเรื่อง ตัวละครพัฒนาไปในทิศทางใดและเหตุการณ์ในเรื่องเชื่อมโยงไปสู่ข้อสรุปได้อย่างไร
 • วิเคราะห์รายละเอียดที่ซับซ้อนและอธิบายออกมาเป็นข้อมูลที่ชัดเจนได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ
 • ระบุความหมายในคำหรือประโยค รวมถึงความหมายแฝงและความหมายเชิงอุปมาอุปไมยได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ
 • วิเคราะห์ว่าความหมายหรือลักษณะของเนื้อหาจะเปลี่ยนไป หากแทนที่คำคำนั้นด้วยคำอื่นได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ
 • วิเคราะห์ผลกระทบของคำ ประโยคหรือภาษาเชิงอุปมาอุปไมยในเนื้อหา โดยเจาะจงไปที่จุดประสงค์ของผู้เขียนว่าต้องการสื่อสารข้อมูลหรือตั้งข้อถกเถียงได้ระดับที่น่าพึงพอใจ
 • วิเคราะห์ความสมบูรณ์ของประโยค ย่อหน้า ส่วนหลักและส่วนย่อยในโครงสร้างรวมของเนื้อหาที่พัฒนาไปสู่ใจความสำคัญได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ
 • วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของโครงสร้าง ประโยคและภาษาที่ผู้เขียนใช้ว่าต้องการสื่อความหมาย เน้นย้ำใจความสำคัญหรือสนับสนุนจุดประสงค์ของผู้เขียนได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ
 • ระบุมุมมองและจุดประสงค์ของผู้เขียนจากเนื้อหา ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ
 • วิเคราะห์วิธีการเขียนเชิงสำนวนโวหารที่ทำให้ผู้เขียนไปถึงจุดประสงค์หลักที่ต้องการจะสื่อได้

 1. ทักษะในการทำความเข้าใจ วิเคราะห์และตั้งข้อถกเถียงในหลักฐานที่พบได้ 
 • เข้าใจรายละเอียดและใจความสำคัญของเนื้อหาได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ
 • สรุปรายละเอียดและแง่คิดในเนื้อหาได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ
 • ระบุใจความสำคัญโดยนัยของแต่ละย่อหน้าและเนื้อหารวมได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ
 • ระบุเนื้อหาที่สนับสนุนใจความสำคัญหลักได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ
 • ชี้ส่วนประกอบต่างๆ ของเนื้อหาที่ช่วยสนับสนุนให้เห็นแก่นของเรื่องได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ
 • สร้างหลักฐานจากข้อมูลทั่วไปหรือข้อสันนิษฐานจากเนื้อหา รวมถึงอธิบายและขยายความได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ
 • สรุปเนื้อหาโดยใช้การปะติดปะต่อเนื้อหาสาระหลายๆ อย่างได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ
 • ชี้ถึงหลักฐานที่เกิดขึ้นในเนื้อหาที่ผู้เขียนใช้ในการสนับสนุนหรือตั้งข้อสรุปได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ

 1. ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่หลากหลาย
 • สามารถแก้ไขคำศัพท์ที่มักใช้ผิดให้ถูกต้องได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ
 • สามารถแก้ไขการใช้สรรพนามแบบผิดๆ ให้ถูกต้องได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ
 • สามารถแก้ไขการเรียงลำดับคำและการใช้คำขยายผิดวิธีให้ถูกต้องได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ
 • สามารถใช้และแก้ไขหลักการใช้ subject-verb หรือ pronoun-antecedent agreement ในรูปแบบที่ซับซ้อนได้ถูกต้องในระดับที่น่าพึงพอใจ
 • สามารถปรับปรุงและลดทอนคำฟุ่มเฟือยหรือรูปประโยคที่ไม่ถูกต้องได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ
 • สามารถใช้คำเชื่อมหรือคำขยายต่างๆ ในรูปประโยคได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมเหตุสมผลในระดับที่น่าพึงพอใจ
 • สามารถแก้ไขและเข้าใจวิธีใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ
 • สามารถแก้ไขประโยคเวิ้นเว้อ ยุ่งเหยิงและมีความบกพร่องได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ
 • สามารถแก้ไขและเข้าใจวิธีการใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ

อ้างอิงจาก https://ged.com/wp-content/uploads/Performance_Level_Descriptors_Chart.pdf

 อยากได้วุฒิม.ปลายใน 1 เดือน และกำลังมองหาว่าจะติว GED ที่ไหนดี? คลิก! เพื่อดูข้อมูลคอร์สเรียน GED เลย  ?  https://bit.ly/3gfD8tE
เรียน GED คอร์สเรียน 90 ชั่วโมง สามารถเรียนจบได้ภายใน 1 เดือน ติวเนื้อหาครบทั้ง 4 วิชาแบบเข้มข้น เรามีลูกศิษย์ที่เราภูมิใจสอบผ่านเทียบชั้น GED มาแล้วกว่า 2,000 คน ทีมติวเตอร์และพี่ๆ The Planner รอพบกับน้องๆ อยู่นะคะ
Add Line เพื่อสอบถามข้อมูลคอร์สเรียนเลย!  ? https://lin.ee/xZ7ULIL หรือ Line Official @theplanner

✅ คว้าวุฒิม.ปลายภายใน 1 เดือน
✅ แก้ตรงจุด ขุดจุดเด่น ติวเนื้อหาเน้นๆ
✅ การันตีจากจำนวนนักเรียนสอบผ่านมากกว่า 2,000 คน
✅ หากสอบไม่ผ่าน เรียนซ้ำฟรี!

เพิ่มเพื่อน
Tags:

Leave a Reply