Architecture เปิดไอเดียมหา’ลัยสำหรับคนอยากเรียนสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นคณะที่ว่าด้วยเรื่องของการออกแบบสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งรวมทุกรายละเอียดที่เกี่ยวกับการออกแบบ เช่น การออกแบบอาคาร การออกแบบภายในต่างๆ หรือที่เราเรียกทับศัพท์กันบ่อยๆ ว่า Interior Design ก็จะดูแลความสวยงามและการใช้งานภายในอาคารทั้งหมด โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะไม่ใช่แค่ออกแบบเพื่อความสวยงามและทรงคุณค่าทางศิลปะเท่านั้น แต่จะต้องเน้นตามหลักการใช้งานได้จริง หรือก็คือการวางแผนในแง่ของความปลอดภัยของผู้ใช้งานหรือผู้อยู้อาศัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จึงมีสาขาวิชาที่แยกแตกแขนงกันออกมาอีกหลายสาขา ทั้งในการออกแบบสิ่งใหญ่ๆ ไปจนถึงรายละเอียดเล็กๆ เพราะการทำงานใหญ่ต้องใช้ทีมเวิร์กค่อนข้างสูง จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีคนที่มีความรู้ความสามาถเฉพาะทางมาดูแลแต่ละรายละเอียด

ตัวอย่างสาขาวิชาที่มีสอนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 1. สาขาภูมิสถาปัตย์ (Urban Architecture)
 2. สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง (Urban Architecture)
 3. สาขาสถาปัตยกรรม (Architectural Design)
 4. สาขาสถาปัตยกรรมไทย (Thai Architecture)
 5. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)
 6. สาขาออกแบบอุตสาหกรรมหรือศิลปอุตสาหกรรม (Inductrial Design)

 

➤ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU)

 • การออกแบบสถาปัตยกรรม (Bachelor of Science in Architectural Design: INDA)

ผลสอบที่สำคัญในการใช้ยื่นสมัครสอบ ได้แก่ วุฒิ ม.6, GED, A-Level, IB, TOEFL, IELTS, SAT R & W, CU-TEP เป็นต้น
ดูข้อมูลอย่างละเอียดได้ที่ https://www.chula.ac.th/program/architectural-design/

 

➤ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)

 • โครงการหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (Urban Design and Development: UDDI)

ผลสอบที่สำคัญในการใช้ยื่นสมัครสอบ ได้แก่ วุฒิ ม.6, GED, A-Level, IB, TOEFL, IELTS, SAT, TU-GET เป็นต้น
ดูข้อมูลอย่างละเอียดได้ที่ https://www.tds.tu.ac.th/admissions-bachelor/

 

➤ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)
School of Architecture, Art, and Design

 1. สาขาสถาปัตยกรรมและการวางแผน (Architecture and Planning)
 2. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)
 3. สาขาศิลปอุตสาหกรรม (Industrial Design)
 4. สาขานิเทศศิลป์ (Fine Art)
 5. สาขาศิลปกรรม (Architectural and Design Intelligence: SADI)

ผลสอบที่สำคัญในการใช้ยื่นสมัครสอบ ได้แก่ วุฒิ ม.6, GED, A-Level, IB, TOEFL, IELTS, SAT เป็นต้น
ดูข้อมูลอย่างละเอียดได้ที่ https://www.arch.kmitl.ac.th/

 

➤ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)
School of Architecture and Design

 1. สาขาสถาปัตยกรรม (Architecture)
 2. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)
 3. สาขานวัตกรรมการออกแบบ (Design Innovation)
 4. สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design)
 5. สาขาภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture)
 6. สาขาการบูรณาการการออกแบบด้วยพหุปัญญา (Multiple Intelligences for Design Integration)

ผลสอบที่สำคัญในการใช้ยื่นสมัครสอบ ได้แก่ วุฒิ ม.6, GED, A-Level, IB, TOEFL, IELTS, SAT เป็นต้น
ดูข้อมูลอย่างละเอียดได้ที่ https://soad.kmutt.ac.th/

 

➤ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU)

 • การออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ (Integrated Design in Emerging Architecture: IDEA)

ผลสอบที่สำคัญในการใช้ยื่นสมัครสอบ ได้แก่ วุฒิ ม.6, GED, A-Level, IB, TOEFL, IELTS, SAT เป็นต้น
ดูข้อมูลอย่างละเอียดได้ที่ https://www.arc.cmu.ac.th/program/index.php?program=idea

 

 เรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ดีอย่างไร

ข้อดีของการเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ นอกจากจะได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและเรียนรู้ศัพท์เฉพาะทางที่ผู้คนใช้ในอุตสาหกรรมนั้นจริงๆ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ยังมีสาขาให้เลือกหลากหลาย เป็นวิชาความรู้ที่สามารถใช้ได้ทั้งในไทยและต่างประเทศ เป็นการเปิดช่องทางในการเดินทางไปเรียนรู้ฝึกงานจริงในบริษัทชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ อีกทั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ยังเป็นประตูสู่อาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดที่คึกคักทุกยุคทุกสมัย

มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทยเปิดสาขาวิชาไว้หลากหลายเพื่อรองรับความถนัดและความสนใจของน้องๆ เพื่อจะได้นำไปต่อยอดในวิชาชีพในอนาคตได้ หากน้องๆ ได้คำตอบให้กับตัวเองแล้ว ก็รีบเดินหน้าติวความรู้เพื่อคว้าคะแนนตามเป้า ไม่ว่าจะติว GED, A-Level, IGCSE, IB, TOEFL, IELTS, SAT, ACT, GSAT, CU-TEP, TU-GET และอื่นๆ อีกมากมาย เข้ามาสอบถาม The Planner Education ได้ทุกคอร์สเลย!

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply