10 คำศัพท์ IELTS เกี่ยวกับ Making Life Choices ใช้ได้ทั้ง IELTS Writing และ Speaking

ปลายปีแล้ว เทศกาลแห่งการสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยกำลังดุเดือด! ไม่ว่าจะยื่นสมัครสอบเข้าคณะอินเตอร์ในไทยหรือไปเรียนต่างประเทศ ก็ต้องใช้ผลสอบ IELTS ด้วยกันทั้งนั้น ข้อสอบ IELTS มีอยู่ทั้งหมด 4 พาร์ทที่เราต้องฝ่าฟัน แต่ไม่ว่า IELTS พาร์ทไหนก็ต้องมีความรู้เรื่องคำศัพท์เป็นอย่างดี ยิ่งรู้เยอะ ยิ่งมีโอกาสนำไปใช้ได้หลากหลายและแสดงศักยภาพได้มากขึ้น

วันนี้จึงมีคำศัพท์สุดตรองเกี่ยวกับ Making life choices หรือ Life changing มาฝากน้องๆ ที่กำลังติว IELTS ซึ่งคำศัพท์ 10 คำนี้เหมาะกับการนำไปใช้ได้ทั้งใน IELTS Writing และ IELTS Speaking เพราะคำศัพท์ IELTS เหล่านี้สื่อความหมายเน้นๆ ช่วยให้ประโยคที่เราเขียนหรือพูดแข็งแรงขึ้นมาทันที

  1. Decision (n.) การตัดสินใจ
  2. Encourage (v.) ส่งเสริม, สนับสนุน

ตัวอย่าง: Young children should be encouraged to make their own decisions.
(เด็กๆ ควรจะได้รับการส่งเสริมให้รู้จักการตัดสินใจด้วยตัวเอง)

  1. Participate (v.) เข้าร่วม

ตัวอย่าง: College students should participate in extracurricular activities to enhance their soft skills.
(นักศึกษาควรเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อเป็นการเสริมทักษะด้านสังคม)

  1. Pursue (v.) ดำเนิน, ไล่ตาม

ตัวอย่าง: Many high school graduates choose to pursue a career instead of attending college.
(นักเรียนที่จบ ม.ปลายหลายคน เลือกที่จะทำงานมากกว่าจะเรียนต่อมหาวิทยาลัย)

  1. Underlying (adj.) เหตุผลที่แท้จริง, สาเหตุที่ซ่อนอยู่

ตัวอย่าง: There are some underlying reasons why children nowadays have more freedom than the previous generation.
(มันมีเหตุผลที่แท้จริงอยู่หลายที่บอกเราได้ว่า ทำไมเด็กๆ ยุคนี้ถึงมีความเป็นอิสระมากกว่าคนยุคก่อนๆ)

  1. Experience (n.) ประสบการณ์

ตัวอย่าง: People can have valuable experiences when they travel around the world.
(คนเราได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าได้ จากการไปเที่ยวรอบโลก)

  1. Gender-specific (adj.) เฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง

ตัวอย่าง: It is unfair to determine a person’s suitability for a certain job based on gender-specific personalities.
(มันเป็นเรื่องไม่ยุติธรรมเลย ที่ตัดสินว่าใครเหมาะหรือไม่เหมาะกับตำแหน่งงานนั้นจากเพศของเขา)

  1. Favour (v.) ชื่นชอบ, สนับสนุน

ตัวอย่าง: A huge number of youngsters nowadays favour the sedentary lifestyle.
(คนหนุ่มสาวสมัยนี้ชื่นชอบวิถีชีวิตแบบติดโต๊ะ)

  1. Cultivate (v.) ฝึกฝน, ทำให้พัฒนาขึ้น, ปลูกฝัง

ตัวอย่าง: The aim of any education system should be to help each individual to cultivate his or her own talents.
(ระบบการศึกษาควรจะมีส่วนช่วยในการฝึกฝนพัฒนาความสามารถพิเศษเป็นรายบุคคลด้วย)

  1. Liberty (n.) อิสรภาพ, สิทธิขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่าง: Students should be at liberty to choose study whatever subjects they like at school.
(นักเรียนควรได้รับอิสรภาพในการเลือกวิชาเรียนที่ชอบได้) 

หลังจากที่ทบทวนคำศัพท์ IELTS ทั้ง 10 คำกันไปแล้ว หากมีคำไหนที่สงสัยหรือไม่เข้าใจ รวมถึงน้องๆ ที่กำลังชั่งใจว่าจะติว IELTS ที่ไหนดี The Planner Education ยินดีให้คำปรึกษาและพร้อมช่วยเหลือในการติวความรู้ให้น้องๆ คว้าคะแนน IELTS Band สูงๆ ได้

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน IELTS ได้ที่เบอร์ 095-726-2666
หรือ LINE: @theplanner

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply