เทียบ Structure ข้อสอบ CU-TEP vs TU-GET ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ พิชิตคณะเป้าหมาย!

ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ สำหรับน้องๆ ที่สนใจศึกษาต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นข้อสอบที่เปิดสอบโดยสถาบันเอง ได้แก่ CU-TEP (เปิดสอบโดยจุฬาฯ) และ TU-GET (เปิดสอบโดยธรรมศาสตร์) โดยข้อสอบของทั้ง 2 สถาบัน ได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานในการวัดทักษะ ทั้งด้านการฟัง, พูด, อ่าน และเขียน เทียบเท่ากับข้อสอบวัดระดับของสากล เช่น TOELF จึงสามารถใช้ยื่นเข้าสมัครเรียนได้ ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

ซึ่งสำคัญมากๆ สำหรับน้องๆ ที่มีเป้าหมายในคณะอินเตอร์ ของ 2 มหาวิทยาลัยดังกล่าว เนื่องจาก Requirement  ในรอบรับตรงที่มักจะกำหนดให้ใช้คะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ในการเข้าศึกษา โดยทั้ง 2 ข้อสอบ มีความแตกต่างกันในด้านของโครงสร้างข้อสอบอย่างไร หาคำตอบได้จากบทความนี้เลย

 • CU-TEP

CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency) คือข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับการใช้ยื่นเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยเป็นการวัดทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียน มีคะแนนเต็มอยู่ที่ 120 คะแนน ผลสอบมีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบ โดยผลสอบจะสามารถตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์ได้หลังจากทำการสอบ ภายใน 2 สัปดาห์ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบอยู่ที่ 900 บาท หรือเลือกสอบ CU-TEP + Speaking ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบอยู่ที่ 2,900 บาท นอกจากนี้ยังมีการสอบแบบ E-Testing ทราบผลสอบได้ทันที ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 2,500 บาท และหากเลือกสอบ CU-TEP + Speaking ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 4,000 บาท

ข้อสอบของ CU-TEP มีทั้งหมด 4 พาร์ท ได้แก่

 1. Listening – พาร์ทการฟัง โดยจะเป็นการฟังบทสนทนาทั้งแบบสั้นและยาว ทั้งหมด 30 ข้อ มีเวลา 30 นาที
 2. Reading – พาร์ทการอ่าน จะมีบทความทั้งแบบสั้นและยาวเพื่อให้อ่านและตอบคำถาม และยังมีบทความที่ให้หาคำตอบลงในช่องว่างในบทความนั้น ทั้งหมด 60 ข้อ มีเวลา 70 นาที
 3. Writing – พาร์ทการเขียน จะเป็นการให้หาคำที่ผิดไวยากรณ์ในโจทย์ ทั้งหมด 30 ข้อ มีเวลา 30 นาที
 4. Speaking – พาร์ทการพูด จะเป็นการเลือกสอบแยกโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในห้องสอบจะได้ดูภาพและดูวีดีโอเพื่อตอบคำถาม ทั้งหมด 3 ข้อ มีเวลา 10-15 นาที

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.atc.chula.ac.th/th_html/th_tep.html

 

 • TU-GET

TU-GET (Thammasat University General English Test) คือข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ออกแบบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับยื่นเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลสอบมีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบ โดยการสอบมีทั้งแบบกระดาษ Paper-based (PBT) และคอมพิวเตอร์ Computer-based (CBT) ซึ่งแบบคอมพิวเตอร์นั้นจะสามารถนำไปเทียบได้กับคะแนน TOEFL

 • การสมัครสอบแบบ PBT จะเปิดให้สมัครสอบออนไลน์ ที่ http://tuget.litu.tu.ac.th/pbt ทุกวันที่ 1-15 ของเดือน ค่าธรรมเนียมสมัครสอบจะอยู่ที่ 500 บาท แต่ถ้าสมัครวันที่ 16 จนถึงวันที่สอบ ค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่ 700 บาท โดยผลสอบจะสามารถตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์ได้หลังจากทำการสอบ ภายใน 3 วัน
 • การสมัครสอบแบบ CBT จะเปิดให้สมัครสอบออนไลน์ ที่ http://tuget.litu.tu.ac.th/cbt ทุกวันที่ 16-30 หรือ 31 ของเดือน ค่าธรรมเนียมสมัครสอบจะอยู่ที่ 1,000 บาท แต่ถ้าสมัครวันที่ 1 – ก่อนวันที่สอบ 3 วัน ค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่ 1,500 บาท โดยผลสอบจะสามารถตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์ได้หลังจากทำการสอบ ภายใน 15 วัน

TU-GET Paper-based (PBT) มีทั้งหมด 3 พาร์ท ได้แก่

 1. Structure – เป็นพาร์ทหาคำผิดในไวยากรณ์และเติมคำให้ประโยคสมบูรณ์ ทั้งหมด 25 ข้อ
 2. Vocabulary – เป็นพาร์ทที่หาคำศัพท์ที่ถูกต้องลงในโจทย์ที่ให้มา ทั้งหมด 25 ข้อ
 3. Reading – เป็นพาร์ทที่มีบทความมาให้อ่าน 7 – 8 บทความโดยให้ตอบคำถามจากบทความที่ให้มา ทั้งหมด 50 ข้อ

TU-GET Computer-based (CBT) มีทั้งหมด 4 พาร์ท พาร์ทละ 30 คะแนน รวมทั้งหมด 120 คะแนน ได้แก่

 1. Listening
 2. Reading
 3. Writing
 4. Speaking

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://public.litu.tu.ac.th/

คอร์สติว CU-TEP และ TU-GET ที่เดอะ แพลนเนอร์ เป็นคอร์สละ 30 ชั่วโมงที่จะเน้นการฝึกฝนการทำข้อสอบให้น้องๆ ทำคะแนนที่ดีที่สุดทุกพาร์ท จากการสอนและประเมินผลน้องๆ อย่างใกล้ชิดของคุณครู พร้อมทำแบบฝึกหัดจากโจทย์แนวข้อสอบที่ตรงจุดและทริคในการทำข้อสอบให้ทันและได้คะแนนเยอะที่สุดภายในระยะเวลาอันจำกัด นอกจากนั้น คุณครูยังช่วยเสริมจุดอ่อนให้กับน้องๆ ที่ไม่มั่นใจในพาร์ทต่างๆ เพื่อให้น้องๆ ได้เตรียมพร้อมในการไปสอบมากที่สุด

สามารถเลือกเรียนเดี่ยว, เรียนคู่ หรือจับกลุ่มมา (ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป) ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน ได้ที่เบอร์ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply