เทียบชัด! SAT English กับ ACT English ทั้งความเหมือนและความต่าง

ช่วงนี้หลาย ๆ มหาวิทยาลัยชั้นนำภาคอินเตอร์อย่างจุฬาฯ และธรรมศาสตร์ ได้ประกาศเกณฑ์และคุณสมบัติในการสมัครเข้าศึกษาปี 2024 โดยคะแนนที่ใช้ยื่นนั้นแทบทุกคณะสามารถใช้ SAT หรือ ACT ยื่นได้ ทำให้เกิดคำถามว่า เราควรติว SAT หรือติว ACT ไปในแนวทางไหนเป็นพิเศษ ในกระทู้นี้ The Planner จะเล่าถึง ความเหมือนและความต่างระหว่างวิชา English ของ SAT และ ACT ที่สามารถนำไปยื่นสมัครได้ทั้งจุฬาฯ และธรรมศาสตร์ ภาคอินเตอร์

ความเหมือนระหว่าง SAT English กับ ACT English

จุดหลักในการติว SAT หรือ ติว ACT ที่สามารถลุยได้ในแนวทางเดียวกันคือ เนื้อหาข้อสอบของทั้งคู่นั้นมีการให้ความสำคัญกับไวยากรณ์และคำศัพท์เหมือนกัน โดยรูปแบบข้อสอบจะมีทั้งการอ่านประโยคสั้น ๆ หรือ Paragraph แล้ววิเคราะห์ว่า แต่ละส่วนที่โจทย์ตั้งนั้นจะสามารถปรับปรุงหรือแก้ไขคำศัพท์ วลี หรือประโยคได้หรือไม่ อย่างไร

ตัวอย่างข้อสอบ SAT (เฉลยด้านล่าง)

Select the option that corrects the underlined portion of the sentence:

 1. “The cat sat lazily on it’s owner’s lap, purring contently as she stroked it.”
  A) it’s
  B) its
  C) its’
  D) it

ตัวอย่างข้อสอบ ACT (เฉลยด้านล่าง)

 1. Which of the following sentences contains a grammatical error?
  A) She laid the book on the table and sat down to read.
  B) The dog buried its bone in the backyard.
  C) They’re going to the store to buy groceries.
  D) He should studied harder for the exam.

Tips: เวลาน้อง ๆ อ่านประโยคสั้นหรือ Paragraph เมื่อติว SAT หรือ ติว ACT เราอาจจะรู้สึกว่า ไม่มีอะไรให้ต้องแก้ไขจึงเลือกตอบ No change และอาจพลาดคะแนนในข้อนั้นได้ สิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรกคือ เช็ก Subject & Verb Agreement ว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกันหรือไม่ โดยใช้เทคนิคนี้กับตัวอย่างข้อสอบด้านบน หรือลองอ่านเพิ่มเติมจากตัวอย่างด้านล่างนี้

The cars in the parking lot needs to be moved. เป็นประโยคที่ผิด ถ้ายึดตามประธานของประโยค “The cars” ที่เป็นคำนามพหูพจน์ และ Tense ที่ใช้เป็น Simple Present ตัวคำกริยา (Verb) จะต้องไม่เติม -s ดังนั้นประโยคที่ถูกต้องจะต้องเป็น The cars in the parking lot need to be moved.

ความต่างระหว่าง SAT English กับ ACT English

ข้อมูลล่าสุดของข้อสอบ Digital SAT 2024 พาร์ท English หรือปัจจุบันคือ SAT Evidence-Based Reading and Writing (EBRW) เป็นข้อสอบแบบ Multiple Choices อย่างเดียว และทำการสอบผ่านแอปพลิเคชัน Bluebook 

ส่วนข้อสอบ ACT นั้น มีทั้งแบบ Multiple Choices และการเขียน Essay ซึ่งเป็นตัวเลือก Optional ไม่ได้บังคับสอบ ขึ้นอยู่กับน้อง ๆ ว่าอยากวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษในทักษะใดบ้าง

ตัวอย่างเกณฑ์คะแนน SAT หรือ ACT สำหรับยื่นมหาวิทยาลัย

คณะ/มหาวิทยาลัย SAT (English) ACT (English)
EBA CU ≥450 ≥31
CommArts CU ≥500 ≥37
(รวม Reading)
SIIT TU ≥400 ≥21.5

 

เฉลย

ตัวอย่างข้อสอบ SAT

Select the option that corrects the underlined portion of the sentence:

 1. “The cat sat lazily on it’s owner’s lap, purring contently as she stroked it.”
  A) it’s
  B) its
  C) its’
  D) it

ตอบ B) its เนื่องจากนำหน้าคำนาม “owner’s lap” ต้องใช้ Possessive Adjective มาวางเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของของ The cat ทำให้ใจความหลักนี้แปลได้ว่า แมวตอนนี้นั่งอย่างเนือย ๆ บนหน้าตักเจ้าของของมัน

ตัวอย่างข้อสอบ ACT

 1. Which of the following sentences contains a grammatical error?
  A) She laid the book on the table and sat down to read.
  B) The dog buried its bone in the backyard.
  C) They’re going to the store to buy groceries.
  D) He should studied harder for the exam.

ตอบ D) He should studied harder for the exam. เนื่องจากหลัง Modal Verb “should” ต้องใช้คำกริยารูป Infinitive ที่ไม่ต้องเติมอะไรเลยต่อท้าย “should” ดังนั้นประโยคที่ถูกต้องควรเป็น He should study harder for the exam.

ใครที่อ่านมาถึงตรงนี้แล้วยังกังวลว่าจะเตรียมตัวสอบ SAT หรือ ACT อย่างไรดี สามารถปรึกษากับ The Planner Education ได้โดยตรง สถาบันติว SAT และ ACT มีคอร์สแบบครบครัน สอนโดยคุณครูจบตรงสายมากประสบการณ์ เรียนสนุกเนื้อหาเข้มข้น มี Mock Test ให้ทำก่อนสอบจริง ลงทะเบียนเลย โทร. 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

 

สนใจติว GED | IGCSE | A-LEVEL | SAT | IELTS | ACT | GSAT | TOEFL-MUIC/MUIDS | CU-TEP | CU-AAT | CU-ATS | TU-GET | IB | AP | Academic Writing

ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line: @theplanner หรือ Phone: 095-726-2666

เพิ่มเพื่อน
Tags:

Leave a Reply