อัปเดต 2024! อยากเป็นหมอ ยื่น GED เข้าแพทย์ในไทยที่ไหนได้บ้าง

แพทยศาสตร์ ไม่ว่าจะอีกกี่ปีก็ยังคงเป็นหลักสูตรยอดนิยมอันดับต้น ๆ ของเด็กไทยและหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก เนื่องด้วยบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะ “แพทย์รักษาโรค” ยังคงขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อประชากรโลกที่ต้องการเข้าถึงการรักษา และทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่า แพทย์ เป็นหลักสูตรที่เรียนค่อนข้างยาก และต้องใช้ความสามารถทางวิชาการสูงในการสอบเข้าศึกษา ซึ่งนักเรียนที่จะสามารถเข้าไปเรียนแพทย์ได้ส่วนใหญ่ มักอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเรียนจบในหลักสูตรแกนกลาง หรือหลักสูตร ม.ปลาย ที่มีการรองรับคุณภาพ  

แต่ในปัจจุบัน หลักสูตรแพทยศาสตร์ เปิดกว้างให้กับผู้ที่ต้องการเรียนแพทย์หรืออยากเป็นหมอมากขึ้น โดยการขยายโอกาสยื่นเข้าศึกษาผ่านการใช้วุฒิการศึกษาเทียบเท่า GED จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย โดยเฉพาะในประเทศไทย ที่เริ่มมีการเปิดรับหลักสูตร GED ให้ยื่นเข้าเรียนแพทย์ได้มากขึ้นในหลาย ๆ สถาบัน และในบทความนี้ The Planner จะขอพาน้อง ๆ ไปดูกันว่า วุฒิ GED เรียนแพทย์ในไทยที่ไหนได้บ้าง? อัปเดตล่าสุดปี 2024! 

GED เรียนแพทย์ในไทยที่ไหนได้บ้าง?

 1. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CICM)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ Chulabhorn International College of Medicine (CICM)  เป็นสถาบันแพทยศาสตร์แห่งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นสถาบันแพทยศาสตร์หลักสูตรนานาชาติแห่งแรกของประเทศไทย  

CICM เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 6 หลักสูตร ได้แก่

 1. แพทยศาสตรบัณฑิต 2 หลักสูตร คือ
  1.1) English Program
  1.2) International Program 
 2. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต Bilingual Program 
 3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก International Program
 4. การแพทย์แผนจีนบัณฑิต International Program
 5. ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต International Program

CICM เปิดรับวุฒิ GED เข้าเป็นนักศึกษา อย่างเป็นทางการ “ทุกหลักสูตร” ในช่วงปี 2566 ที่ผ่านมา 

เกณฑ์รับเข้า GED หากน้อง ๆ ต้องการจะยื่นสมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (CICM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะต้องมีคะแนน GED อย่างน้อย 145 คะแนนขึ้นไป ทั้ง 4 วิชา

ค่าเทอม MED CICM TU  475,000.-/เทอม

 

 1. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคปกติ)

แพทย์ภาคไทย มธ. อีกหนึ่งหลักสูตรแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีการเปิดรับน้อง ๆ ที่มีวุฒิ GED เข้าศึกษาต่อเช่นเดียวกับหลักสูตรอินเตอร์อื่น ๆ และถือเป็นหลักสูตรแพทย์ภาคไทยล้วน (ม.รัฐ) แห่งแรก ที่มีการเปิดรับวุฒิเทียบเท่า GED อย่างเป็นทางการด้วย 

หากน้อง ๆ คนไหนต้องการยื่นเข้าเรียนในหลักสูตรแพทยศาสตร์ หลักสูตรภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะต้องมีคะแนน GED อย่างน้อย 145 คะแนนขึ้นไป ทั้ง 4 วิชา

ค่าเทอม MED TU 21,100.-/เทอม

 

 1. คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

หลักสูตรแพทย์ ภาคอินเตอร์ ลาดกระบัง อีกหนึ่งหลักสูตรแพทย์ที่มีชื่อเสียงยาวนานในเรื่องของคุณภาพการสอนและการวิจัยทางการแพทย์ และเปิดกว้างในการรับน้อง ๆ เข้าศึกษาทั้งระดับ ม.6 และนักเรียนที่จบในหลักสูตรนานาชาติ นอกจากนี้ หลักสูตรแพทย์ อินเตอร์ KMITL ยังเป็นหลักสูตรแรก ๆ ของประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ที่มีวุฒิเทียบเท่า GED สามารถสมัครเข้ามาเรียนได้ด้วย  

หากน้อง ๆ ต้องการจะยื่นสมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะต้องมีคะแนน GED อย่างน้อย 165 คะแนนขึ้นไป ทั้ง 4 วิชา

ค่าเทอม MED KMITL 495,000.-/เทอม

 

 1. หลักสูตรแพทยศาสตร์ ความร่วมมือวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และ University College London (UCL), UK

หากใครกำลังมองหาหลักสูตรแพทยศาสตร์ แบบจบแล้วได้ปริญญา 2 ใบ ต้องมารู้จักกับ  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 7 ปี 2 ปริญญา โดยความร่วมมือ PSCM x UCL สหราชอาณาจักร แพทยศาสตร์ “หลักสูตรแรก” ของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ WFME โดยสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) และแพทยสภา 

หากใครสนใจยื่นสมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โครงการความร่วมมือกับ University College London จะต้องมีคะแนน GED อย่างน้อย 145 คะแนนขึ้นไป ทั้ง 4 วิชา

ค่าเทอม MED PSCM x UCL 50,000.-/เทอม

 

 1. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรแพทยศาสตร์ จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย ภาคเอกชน ที่เปิดต้อนรับน้อง ๆ ที่เรียนจบ GED ให้ยื่นสมัครเข้าเรียนแพทย์ได้ โดยทางมหาวิทยาลัยมีข้อมูลระบุเกี่ยวกับการรับวุฒิเทียบเท่าไว้ในประกาศรับสมัคร แต่ไม่ได้มีการระบุเกณฑ์ขั้นต่ำไว้

อย่างไรก็ตาม ถึงจะไม่มีเกณฑ์เทียบเท่าหรือ GED ขั้นต่ำเพื่อยื่นสมัคร แต่น้อง ๆ ที่เรียน GED ก็จำเป็นจะต้องสอบ GED ให้ผ่านขั้นต่ำ 145 คะแนน ทั้ง 4 วิชาเช่นเดิม จึงจะได้วุฒิการศึกษาเพื่อยื่นเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้

ค่าเทอม MED RSU 333,000.-/เทอม

 

 1. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นหลักสูตรแพทย์ในมหาวิทยาลัย ภาคเอกชน แห่งที่ 2 ที่เปิดรับน้อง ๆ นักเรียนที่มีวุฒิ GED เข้าศึกษาต่อในคณะแพทย์ ความน่าสนใจของหลักสูตรนี้คือเป็นหลักสูตรแพทยศาสตร์ ภาคเอกชนที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสำหรับเกณฑ์การยื่นสมัครเรียนด้วยวุฒิ GED มีข้อมูลระบุเกี่ยวกับการรับวุฒิเทียบเท่าไว้ในประกาศรับสมัคร แต่ไม่ได้มีการระบุเกณฑ์ขั้นต่ำไว้เช่นเดียวกัน

ดังนั้น เช่นเดียวกับกรณียื่นสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยรังสิต แนะนำว่าน้อง ๆ ที่จะสมัครเข้าเรียนแพทย์ มหาวิทยาลัยสยามด้วยวุฒิ GED จำเป็นจะต้องสอบ GED ให้ผ่านอย่างน้อย 145 คะแนน ทั้ง 4 วิชาก่อน เพื่อให้ได้วุฒิการศึกษาและสามารถยื่นเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้

ค่าเทอม MED SU 365,000.-/เทอม

อ่านบทความ วิธีเรียนจบ ม.6 ด้วย GED SAT IELTS พร้อมเข้ามหาวิทยาลัยตั้งแต่อายุ 16 ปี คลิกที่นี่ 

 

“อยากเรียนหมอ อยากต่อคณะแพทย์” ติว GED 1 เดือน ที่ The Planner Education หนึ่งในผู้นำสถาบันติว GED “จบ ม.6 ไว” พร้อมยื่นเข้ามหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ทันที! 

คอร์ส GED ที่สถาบัน The Planner เน้นสอนสด โดยคุณครูผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ตรงสาย ช่วยให้น้อง ๆ ได้เนื้อหาสอบครบถ้วนทั้ง 4 วิชา พร้อมแนะเทคนิคลัด ช่วยลดเวลา ไปสอบจริงได้อย่างมั่นใจขึ้น 100% แน่นอน นอกจากนี้ ที่ The Planner ยังมีบริการ All-In-One Service ดูแลน้อง ๆ ตั้งแต่สมัครสอบ ขอวุฒิให้ ไปจนถึงแนะแนวการยื่นคะแนนเข้ามหาวิทยาลัยเลย

ติว GED จบ ม.6 ใน 1 เดือน พร้อมวางแผนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย “ไม่ใช่เรื่องยาก” เตรียม Passport มาเล่มเดียวพอ! ที่เหลือ The Planner ดูแลทั้งหมด สนใจสมัครติว GED แอดไลน์ @theplanner

สนใจติว GED | IGCSE | A-LEVEL | SAT | IELTS | ACT | GSAT | TOEFL-MUIC/MUIDS | CU-TEP | CU-AAT | CU-ATS | TU-GET | IB | AP | Academic Writing

ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line: @theplanner หรือ Phone: 095-726-2666

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply