อยากเข้า เกษตรศาสตร์ อินเตอร์ ใช้คะแนนอะไรบ้าง

มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ คือเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่าง “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” หนึ่งในมหาวิทยาลัยยอดนิยมของนักเรียนมัธยม มหาวิทยาลัยนี้นอกจะโด่งดังในคณะสายเกษตรและสายเศรษฐศาสตร์แล้ว หลักสูตรนานาชาติของเกษตรศาสตร์ก็เป็นที่นิยมไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะนิสิตไทยหรือนิสิตต่างชาติต่างก็เล็งหลักสูตรนานาชาติของที่นี่เป็นหนึ่งในเป้าหมาย แล้วน้องล่ะคะ มีคณะไหนในเกษตรศาสตร์เป็นเป้าหมายของน้อง ๆ บ้าง วันนี้พี่ The Planner รวบรวมเกณฑ์คะแนนที่ใช้ยื่นเข้าหลักสูตรนานาชาติครบทุกหลักสูตรไว้ให้น้อง ๆ DEK66 ว่าที่นิสิตเกษตรศาสตร์ ปี 2566 ไว้แล้วค่ะ โดยจะเปิดรับสมัครในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ไปจนถึง 9 มกราคม พ.ศ.2566

เกณฑ์คะแนนยื่นหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2566

 1. เกษตรเขตร้อน (BSTA)
  จำนวนที่รับ : 20 คน
  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  –        TOEFL (IBT) ≥56
  –        TOEFL (PBT / ITP) ≥500
  –        IELTS ≥5
  –        KU-EPT ≥40
  ทำความรู้จัก BSTA ให้มากขึ้นใน ชวนมารู้จัก BSTA สาขาเกษตรเขตร้อน นานาชาติ มก. สาขาอนาคตไกล ตอบโจทย์คนหัวใจรักการเกษตร
 1. เศรษฐศาสตร์การประกอบการ (EEBA)
  จำนวนที่รับ : 65 คน
  เกรด ≥2.20
  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  –        TOEFL (IBT) ≥70
  –        TOEFL ( ITP) ≥520
  –        IELTS ≥5
  –        KU-EPT ≥60%
  –        OOPT ≥60
  –        SAT ≥529
  –        TGAT1
  ผลคะแนนคณิตศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  –        SAT ≥450
  –        A-Level Math 1 (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
  –        เกรดเฉลี่ยสะสมคณิตศาสตร์ ≥2.50 
 1. เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BEcon)
  จำนวนที่รับ : 50 คน
  เกรด ≥2.25
  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  –        TOEFL (IBT) ≥62
  –        IELTS ≥5
  –        KU-EPT ≥60%
  –        OOPT ≥60
  –        SAT ≥350
  –        CU-TEP ≥70
  –        TU-GET ≥500
  ผลคะแนนคณิตศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  –        SAT I ≥530
  –        เกรดเฉลี่ยสะสมคณิตศาสตร์ ≥2.75
  ทำความรู้จัก EEBA และ BEcon ให้มากขึ้นใน BEcon VS EEBA KU 
 1. มนุษยศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (KITMAN)
  จำนวนที่รับ : 15
  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  –        TOEFL (IBT) ≥56
  –        TOEFL (PBT / ITP) ≥500
  –        IELTS ≥5
  –        KU-EPT ≥40
  –        OOPT ≥50
 1. บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด (KUBIM)
  เกรด : ≥2.50
  จำนวนที่รับ : 70
  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  –        TOEFL (IBT) ≥72
  –        TOEFL (ITP) ≥543
  –        IELTS ≥5.5
  –        KU-EPT ≥51
  –        OOPT ≥61
  –        SAT ≥530
  –        CEFR ≥B2 
 1. บริหารธุรกิจ (BBA)
  เกรด : ≥2.50
  จำนวนที่รับ : 80
  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  –        TOEFL (IBT) ≥72
  –        TOEFL (ITP) ≥543
  –        IELTS ≥5.5
  –        KU-EPT ≥51
  –        OOPT ≥61
  –        SAT ≥530
  –        CEFR ≥B2
 1. วิทยาศาสตร์ สาขาเคมีบูรณาการ (KUIC)
  เกรด :  ≥2.50
  จำนวนที่รับ : 20
  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  –        TOEFL (IBT) ≥43
  –        TOEFL (CBT) ≥125
  –        TOEFL (PBT / ITP) ≥437
  –        IELTS ≥4
  –        KU-EPT ≥40
  –        OOPT ≥40
 1. วิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพและเทคโนโลยี (Bioscience)
  เกรด :  ≥2.50
  จำนวนที่รับ : 20
  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  –        TOEFL (IBT) ≥43
  –        TOEFL (PBT / ITP) ≥460
  –        IELTS ≥5
  –        KU-EPT ≥40
  –        OOPT ≥40 
 1. วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์
  เกรด :  ≥2.00
  จำนวนที่รับ : 20
  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  –        TOEFL (IBT)
  –        TOEFL (CBT)
  –        TOEFL (PBT / ITP)
  –        IELTS
  –        SAT
  –        TGAT
  –        KU-EPT
  –        OOPT
 1. อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี (AIPP)
  จำนวนที่รับ : 20
  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  –        TOEIC ≥700
  –        TOEFL (IBT) ≥72
  –        TOEFL (PBT / ITP) ≥543
  –        IELTS ≥5.5
  –        KU-EPT ≥51
  –        OOPT ≥61
  –        CU-TEP ≥75 
 1. วิศวกรรมอินเตอร์ หลักสูตรปกติ (IUP)
  เกรด :  ≥2.50
  จำนวนที่รับ
  –        สาขาเครื่องกล : 35
  –        สาขาไฟฟ้า : 30
  –        สาขาอุตสาหการ : 15
  –        สาขาซอฟต์แวร์และความรู้ : 25
  –        สาขาการผลิตดิจิทัลและการบูรณาการหุ่นยนต์ : 10
  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  –        TOEFL (IBT) ≥61
  –        IELTS ≥5.5
  ผลคะแนน Aptitude Test : SAT Overall ≥1,000 และ SAT Math ≥600
  ทำความรู้จัก IUP สาขาซอฟต์แวร์และความรู้ ให้มากขึ้นได้ใน เปิดเส้นทางสู่อาชีพ วิศวะด้าน Computer Security
 1. วิศวกรรมการบินและอวกาศ – บริหารธุรกิจ (IDDP)
  จำนวนที่รับ : 15
  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  –        TOEFL (IBT) ≥79
  –        TOEFL (PBT / ITP) ≥548
  –        TOEFL (CBT) ≥211
  –        IELTS ≥5.5
  ผลคะแนนคณิตศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  –        SAT ≥650
  –        AP Cal. AB or BC ≥3
  –        A Levels Math / Further Maths ≥C
  –        AS Levels Math / Further Maths ≥B
  –        IB HL ≥5
  ผลคะแนนวิทยาศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  –        AP Phy I or II B or C : Mechanics ≥3
  –        A Levels Phy ≥C
  –        AS Levels Phy ≥B
  –        GCSE or IGCSE Phy ≥A
  –        IB Phy HL ≥5

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เหมือนกับเมล็ดข้าวเปลือกที่สมบูรณ์ ไม่ว่าจะหว่านไปในที่แห่งใด ก็สามารถสร้างความเจริญงอกงามให้ที่แห่งนั้นได้เสมอ หากน้อง ๆ อยากเป็นว่าที่นิสิตเกษตรศาสตร์เมล็ดข้าวสุดแข็งแกร่ง ก็ห้ามลืมให้ความสำคัญกับการติวภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการติว IELTS การติว TOEFL เพราะทั้งสองตัวนี้สามารถยื่นเข้าได้ทุกหลักสูตรนานาชาติของเกษตรศาสตร์เลย ถ้าน้องยังไม่รู้ว่าอยากเข้าคณะนี้แต่ยังไม่รู้ว่าควรเริ่มจากตรงไหนหรือติวตัวไหนดี ที่ The Planner Education สามารถช่วยน้อง ๆ ได้ค่ะ ไม่ว่าน้อง ๆ จะอยากเข้าคณะไหน สามารถปรึกษากับ The Planner ได้ เพราะThe Planner คือ สถาบันติวเข้าหลักสูตรนานาชาติที่จะพาน้อง ๆ ไปสู่เป้าหมายของตัวเอง

 สนใจติว A-LEVEL | IGCSE | GED | SAT/GSAT | ACT | IELTS | IB | AP | BMAT | TOEFL-MUIC/MUIDS | CU-TEP | CU-AAT | CU-ARTS | TU-GET | Academic Writing ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 095-726-2666

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply