อยากเข้าธรรมศาสตร์ อินเตอร์ ยื่นคะแนน SAT หรือ GSAT ก็เข้าได้!

หลักสูตรอินเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกยอดนิยมสำหรับนักเรียนไทยและต่างชาติในการยื่นเข้าเรียนสายนานาชาติ โดยในทิศทางเดียวกันกับหลาย ๆ มหาวิทยาลัยในไทย หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการใช้ผลคะแนนสอบ Aptitude Test โดยเฉพาะ SAT เข้ามาใช้เป็นเกณฑ์สำคัญในการพิจารณารับเข้าศึกษาต่อ 

และน้อง ๆ ทราบกันหรือไม่ว่าในการยื่นเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นอกจากจะใช้คะแนน SAT ยื่นได้แล้ว ยังสามารถใช้อีกหนึ่งผลคะแนนนั่นคือ GSAT ในการยื่นเข้าได้ด้วย การสอบ SAT กับ GSAT คืออะไร? คณะอินเตอร์ ม.ธรรมศาสตร์ แต่ละหลักสูตรต้องใช้ SAT หรือ GSAT เท่าไหร่บ้าง? บล็อกนี้บล็อกเดียว The Planner รวบรวมคำตอบมาให้ครบ  

SAT กับ GSAT คืออะไร?

SAT (Scholastic Assessment Test) หรือ Digital SAT ตามรูปแบบการสอบใหม่ คือ การสอบวัดระดับความรู้ทางคณิตศาสตร์ (Mathematics) และภาษาอังกฤษ (Reading & Writing) เพื่อยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งในหลักสูตรอินเตอร์ของไทยและต่างประเทศ จัดสอบโดยหน่วยงาน College Board ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

GSAT (General Scholastic Assessment Test) คือ การสอบวัดระดับความรู้ทางคณิตศาสตร์ (Mathematics) และภาษาอังกฤษ (Reading & Writing) มีคะแนนเต็ม 1600 คะแนน มาตรฐานเดียวกันกับข้อสอบ SAT เพียงแต่ข้อสอบ GSAT ได้ถูกพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาจากความร่วมมือของ 3 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โดยมหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหลายแห่ง ก็ได้ให้การยอมรับกับผลคะแนน GSAT และสามารถใช้ยื่นเข้าศึกษาได้ในหลักสูตรอินเตอร์หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ขึ้นอยู่กับเกณฑ์แต่ละหลักสูตรกำหนด) ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง SAT vs GSAT 

หัวข้อ SAT GSAT
องค์กรที่จัดทำข้อสอบ College Board มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คะแนนเต็ม คะแนนรวม 1600
ประกอบด้วย

 • Math 800
 • English 800
คะแนนรวม 1600
ประกอบด้วย

 • Math 800
 • English 800
ผลคะแนนเก็บไว้ใช้ได้กี่ปี 2 ปี 2 ปี
ยื่นคะแนนที่ไหนได้บ้าง ยื่นหลักสูตรนานาชาติหรือภาษาอังกฤษได้ทุกมหาวิทยาลัย ทั้งในไทยและต่างประเทศ (ขึ้นอยู่กับ Requirement ของแต่ละมหาวิทยาลัย/หลักสูตร) ยื่นหลักสูตรนานาชาติหรือภาษาอังกฤษได้ทุกมหาวิทยาลัยในไทย (ขึ้นอยู่กับ Requirement ของแต่ละมหาวิทยาลัย/หลักสูตร)

หลักสูตรอินเตอร์ ม.ธรรมศาสตร์ ใช้ SAT หรือ GSAT ก็ยื่นเข้าได้?

แน่นอนว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหนึ่งในผู้ร่วมการพัฒนาข้อสอบ GSAT ซึ่งเป็นข้อสอบระดับเดียวกับข้อสอบ SAT ของอเมริกา ดังนั้น แทบทุกหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงมีการ “เปิดรับคะแนนทั้ง SAT และ GSAT” โดยเกณฑ์การรับคะแนน SAT และ GSAT ของแต่ละคณะหรือแต่ละหลักสูตร มีดังนี้

คณะ/หลักสูตร เกณฑ์คะแนน
SAT และ GSAT
LLB
 • R&W ≥ 550
 • Total ≥ 1200
BBA
 • Math ≥ 600
 • R&W ≥ 460
 • Total ≥ 1200
BE
 • Math ≥ 650
 • R&W ≥ 450
BEC
 • R&W ≥ 400
TEP-TEPE
 • Math ≥ 620
 • R&W ≥ 400
SIIT
 • Math ≥ 620
 • R&W ≥ 400
BIR
 • R&W ≥ 400
DBTM
 • Math ≥ 600
 • R&W ≥ 400
PBIC
 • R&W ≥ 400
PPE
 • Math ≥ 600
 • R&W ≥ 450
 • Total ≥ 1000
GSSE
 • R&W ≥ 450
BJM
 • R&W ≥ 450

**รับเฉพาะ SAT**

BAS
 • R&W ≥ 400 (Inter Portfolio 1-2)
 • R&W ≥ 350 (Inter Program Admission 1)

**รับเฉพาะ SAT**

CICM **ไม่รับทั้ง SAT และ GSAT**
BSI **ไม่รับทั้ง SAT และ GSAT**

อ่านบทความ SAT กับ AP ต่างกันยังไง? เข้าคณะอินเตอร์สอบตัวไหนดี? คลิกที่นี่

ในการยื่นเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามที่ The Planner ได้ลิสต์เกณฑ์คะแนนเอาไว้ให้ด้านบน เห็นได้ชัดว่าผลคะแนนสอบทั้ง SAT และ GSAT แทบจะมีศักดิ์และศรีเทียบเท่ากัน และช่วยให้น้อง ๆ มีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นในการเลือกติวสอบตัวใดตัวหนึ่งที่ถนัดหรือทั้งสองอย่าง 

และถึงแม้ผลสอบ SAT และ GSAT จะสามารถ “ใช้ยื่นแทนกันได้” แต่ก็มีบางหลักสูตรที่ยังไม่เปิดรับคะแนน GSAT หรือทั้งสองคะแนนอยู่ด้วย ดังนั้น หากน้อง ๆ ต้องการยื่นเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอินเตอร์ใด อย่าลืมตรวจสอบเกณฑ์คะแนนรับเข้าให้ถี่ถ้วนก่อน

The Planner Education สถาบันติว SAT และ GSAT เปิดสอนคอร์ส SAT และคอร์ส GSAT ครอบคลุมทุกเนื้อหาสอบ ทั้งพาร์ท Math และพาร์ท English สอนสดล้วน โดยคุณครูจบตรงสาย ประสบการณ์สอนตรง ที่ช่วยแนะนำและเน้นเทคนิคลัดพิชิตคะแนนสอบ 1400++ การันตีความสำเร็จจากน้อง ๆ ที่สอบได้คะแนนสูงและติดหลักสูตรอินเตอร์ในฝันมาแล้วมากมาย พร้อมทีมพี่แอดมินที่คอยดูแลแบบ All-in-One Service แนะแนวพร้อมวางแผนการเรียนและการสอบจนน้อง ๆ ยื่นติดมหาวิทยาลัยที่ต้องการ

มองหาคอร์สติว SAT หรือ GSAT ต้องที่ The Planner เท่านั้น! สนใจสมัครติวและวางแผนเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย แอดไลน์ @theplanner 

สนใจติว GED | IGCSE | A-LEVEL | SAT | IELTS | ACT | GSAT | TOEFL-MUIC/MUIDS | CU-TEP | CU-AAT | CU-ATS | TU-GET | IB | AP | Academic Writing

ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line: @theplanner หรือ Phone: 095-726-2666

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply