สอบ GED Social Studies ให้ผ่าน ต้องรู้อะไรบ้าง?

หากน้องๆ ที่กำลังติว GED แล้วรู้สึกกังวลว่าทำอย่างไรถึงจะสอบผ่าน GED Social Studies ได้ จริงๆ แล้วข้อสอบ GED Social Studies ถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบความรู้ในหมวดประวัติศาสตร์ ระบบการปกครอง เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ซึ่งสัดส่วนในแต่ละหมวดความรู้จะเป็นดังนี้

สัดส่วนเนื้อหาในข้อสอบ GED Social Studies

Civics and Government (50%)
ตัวอย่างเช่น โครงสร้างทางการเมืองอเมริกา และระบบการเลือกตั้ง เป็นต้น

U.S. History (20%)
ตัวอย่างเช่น การปฏิวัติผันเปลี่ยนของประเทศอเมริกา สงคราม และการเคลื่อนไหวทางการเมือง เป็นต้น

Economics (15%)
ตัวอย่างเช่น ความเป็นไปของเศรษฐกิจ และบทบาทของผู้บริโภค เป็นต้น

Geography and the World (15%)
แนวโน้มด้านสังคม ที่ตั้งคำถามในรูปแบบของข้อมูล แผนภูมิ รวมถึงภาพการ์ตูนเกี่ยวโยงกับการเมือง เป็นต้น

การที่จะสอบ GED Social Studies ให้ได้คะแนนดี ข้อสอบไม่ได้ต้องการให้เราท่องจำข้อเท็จจริงของแต่ละหมวดความรู้ แต่ข้อสอบ GED Social Studies ค่อนไปทางรูปแบบทดสอบความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตจริงของเรา เพราะฉะนั้นข้อสอบจึงเน้นให้เราคิดและวิเคราะห์ตาม และนี่คือสิ่งที่เราต้องทำในข้อสอบ GED Social Studies

 1. วิเคราะห์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์และตีความสถานการณ์นั้นๆ
 2. อ่านและทำความเข้าใจหัวข้อทางสังคมศึกษา
 3. ตีความข้อมูลในลักษณะกราฟและตัวเลขที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาในสังคมศึกษา

ตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญหมวด U.S. History ที่ออกสอบใน GED Social Studies

 • The Louisiana Purchase
 • The Industrial Revolution
 • The Civil War
 • NATO (The North Atlantic Treaty Organisation)
 • และอื่นๆ

ตัวอย่างเนื้อหาในหมวด Economics ที่ออกสอบใน GED Social Studies

 • อ่านข้อมูลในรูปแบบกราฟและตัวเลข
 • ความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบ Correlation กับ Causation รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น ตัวแปรต้นและตัวแปรอิสระ
 • ทดสอบความรู้ในการใช้ข้อมูลจากกราฟ แผนที่ ตารางและแผนภูมิ
 • การใช้ข้อมูลทางสถิติ ไม่ว่าจะเป็น median, mean และ mode

ขอขอบคุณข้อมูลจาก GED Testing Service

หากน้องๆ เรียนรู้ข้อมูลเหล่านี้แล้วยังไม่มั่นใจ ต้องการจะเจาะลึกข้อสอบให้ลึกกว่านี้ และกำลังมองหาว่าจะติว GED ที่ไหนดี The Planner Education สแตนบายรอน้องๆ แล้ว การันตีด้วยผลงานทำให้นักเรียนสอบผ่านแล้ว 2,000 คนขึ้นไป

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน GED ได้ที่เบอร์ 095-726-2666
หรือ LINE: @theplanner

เพิ่มเพื่อน
Tags:

Leave a Reply