ศัพท์ SAT 7 หมวด 70 คำ ท่องให้ครบก่อนสอบ!

ใกล้สอบ SAT แล้ว #เซฟไว้ได้ใช้แน่นอน

SAT Vocabulary ที่ควรจำ  ศัพท์ 7 หมวด 70 คำ
ยิ่งรู้ศัพท์เยอะยิ่งทำข้อสอบได้ไวและแม่นยำมากขึ้น  การท่องศัพท์จึงสำคัญมากๆ สำหรับการเตรียมตัวสอบ เราจึงรวบรวมศัพท์ 7 หมวด ที่มักเจอในข้อสอบ SAT มาทั้งหมด 70 คำ พร้อมกับทริคเล็กๆ น้อยๆ สำหรับการท่องศัพท์มาฝากค่ะ

ทริคจำศัพท์

  • ใช้สมุดจดศัพท์ให้เป็นระเบียบ อ่านง่าย
  • หลังท่องศัพท์ 24 ชั่วโมงให้ทบทวนความจำอีกครั้ง
  • ทำให้ตัวเอง “เห็น” คำศัพท์ผ่านตาบ่อยๆ อาจใช้วิธีตั้งเป็นรูป wallpaper
  • ทายศัพท์กับเพื่อน สนุกกว่า ช่วยให้จำได้มากกว่า
  • จำวันละ 8 – 10 คำ เป็นจำนวนที่กำลังดี
  • ใช้คำศัพท์บ่อยๆ ประมาณ 10 ครั้งเราจะจำคำศัพท์นี้ได้ขึ้นใจ

 

หมวด 1 : Size and Amount

Abate บรรเทา, น้อยลง
Allocate มอบหมาย, แบ่งส่วน
Burgeon เติบโต, งอกงาม
Circumscribe  กำจัด
Diminutive, Diminution เล็กมากๆ
Encompass รวมเข้าไว้, ล้อมรอบ
Extricate ทำให้หลุดพ้น
Indiscriminate ไม่พิจารณา, สุ่ม
Plethora, Plethoric มีมากเกิน
Vacuous, Vacuity ว่างเปล่า

 

หมวด 2 : Politics and Tradition

Aberration  ความผิดปกติ, วิปริต
Ascendancy  การมีอำนาจชี้นำ
Derivative ไม่ใช่สิ่งดั้งเดิม
Egalitarian ยึดหลักความเสมอภาคของมนุษย์
Hackneyed ธรรมดา, เก่าแก่
Orthodox ความดั้งเดิม, อนุรักษ์นิยม
Piety, Pious ความศรัทธาในศาสนา, เคร่งศาสนา
Reverent ซึ่งเคารพนับถือ
Staunch มั่นคงและจงรักภักดี
Totalitarian ระบบการปกครองแบบเผด็จการ

 

หมวด 3 : Emotions

Bombastic คุยโม้โอ้อวด
Callous ไม่ช่วยเหลือ, ใจดำ
Despondent เศร้า, สิ้นหวัง
Forlorn เศร้า, โดดเดี่ยว
Histrionic แสดงเกินจริง, เสแสร้ง
Jaded เหนื่อย, เบื่อ
Sanguine ร่าเริง, มั่นใจ
Temperamental อารมณ์แปรปรวน, เจ้าอารมณ์
Truculent, Truculence โมโหรุนแรง
Wrath โกรธเคือง

 

หมวด 4 :  Time

Antediluvian เก่าแก่มาก
Dilatory ทำให้เสียเวลา
Ephemeral อายุสั้น
Hasten รีบเร่ง
Oracle คำทำนาย
Prospective ที่คาดหวังไว้
Regressive ถอยกลับ
Sporadic เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง, กระจัดกระจาย
Temporize ชักช้า, ยืดยาด
Transient ชั่วคราว, ชั่วประเดี๋ยว

 

หมวด 5 : Money

Altruistic, Altruism เอื้อเฟื้อ
Bequeath ยกมรดกให้
Exorbitant แพงเกินไป
Frugality ตระหนี่
Lucrative กำไรงอกงาม
Mercenary เห็นแก่เงิน
Procure จัดซื้อ
Provident วางแผนล่วงหน้าสำหรับอนาคต
Squander ใช้จ่ายสิ้นเปลือง
Vocation วิชาชีพ

 

หมวด 6 : Science

Bog หนองน้ำ, บึง
Coalesce  รวมเข้าด้วยกัน
Confluence  ไหลไปด้วยกัน
Disseminate แพร่กระจายไป
Elicit นำออกมา, ดึงออกมา
Indigenous  ท้องถิ่น, พื้นเมือง
Inert, Inertia เฉื่อย, ก๊าซเฉื่อย
Inherent โดยกำเนิด
Multifarious หลากหลายประเภท
Precipitate เร่งให้เกิดเร็ว, ตกตะกอน

 

หมวด 7: Law and Order

Corroborate ยืนยัน, ยืนยันให้ชัดด้วยหลักฐาน
Decorum, Decorous มีมารยาทเหมาะสม
Equitable ยุติธรรม
Illicit ผิดกฎหมาย
Incriminate  ฟ้องร้อง
Indignant โกรธ (เพราะความไม่ยุติธรรม)
Indulgent ยอมผ่อนผัน
Ratify  ยืนยัน, อนุมัติ
Sanction อนุมัติอย่างเป็นทางการ
Vindicate, Vindication แก้ตัว, แก้ต่าง

 

คอร์สเรียน SAT ที่ The Planner Education ตอบโจทย์การเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยของน้องๆ
– คอร์สเรียน SAT เนื้อหา + Fast Track 80 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐาน เจาะเนื้อหา เรียนจบพร้อมสอบ
– ติวเตอร์มีความรู้เชิงลึกในรายวิชานั้นๆ มีประสบการณ์ตรงและถ่ายทอดได้เข้าใจง่าย
– คลาสเรียนกลุ่มเล็ก ระหว่างเรียนมีการประเมินผลรายบุคคล

ดูข้อมูลคอร์สเรียน SAT ได้ที่ https://bit.ly/2G9PyW0

สามารถเลือกเรียนคอร์สกลุ่ม/เดี่ยว หรือจับคู่มาเรียน
สนใจสอบถามได้ที่ 095-726-2666 และ LINE: @theplanner

Source: satvocabulary.us

เพิ่มเพื่อน
Tags:

Leave a Reply