วิธีเรียนจบ ม.6 ด้วย GED SAT IELTS พร้อมเข้ามหาวิทยาลัยตั้งแต่อายุ 16 ปี

หากน้อง ๆ เป็นคนหนึ่งที่มีความฝัน รู้ตัวตนแล้วว่าชอบอะไร หรืออยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสายอะไร การจบ ม.6 เร็ว ๆ ก็คงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้น้อง ๆ มีเวลาเหลือมากพอเพื่อออกไปเรียนรู้และใช้ชีวิตเร็วขึ้นอย่างที่ใจปรารถนา และย่นระยะทางความฝันให้เข้ามาได้ใกล้มากขึ้น  แต่วิธีไหนกันที่จะช่วยเร่งสปีดความต้องการในครั้งนี้?

บทความนี้ The Planner จะขอพาน้อง ๆ ไปทำความรู้จักคอร์สติว GED SAT และ IELTS สามคอร์สยอดฮิตจากสถาบัน The Planner Education ที่ช่วยพาน้อง ๆ ลูกศิษย์สอบผ่านและติดมหาวิทยาลัยในคณะที่ชอบตั้งแต่อายุยังน้อยมาแล้วมากกว่า 2,000 คน ข้อสอบ GED SAT IELTS คืออะไร? จะช่วยให้จบ ม.6 ไวและติดมหาวิทยาลัยเร็วขึ้นได้จริงไหม? ดูข้อมูลด้านล่างได้เลย

GED SAT IELTS ทางลัดสู่ความสำเร็จตั้งแต่อายุ 16 

  1. GED คืออะไร

GED (General Educational Development) คือ การสอบเทียบวุฒิการศึกษาระดับ High School Diploma ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นข้อสอบที่ได้มีการยอมรับไปทั่วโลก สามารถสมัครเข้าสอบได้เมื่ออายุครบ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง) 

สำหรับการสอบ GED ในประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีการรับรองหลักสูตรให้ เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ปี 2558 และใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในไทยได้ทั้งภาคอินเตอร์และภาคไทย ตามเกณฑ์การรับเข้าของหลักสูตรนั้น ๆ

GED สอบทั้งหมด 4 วิชา คะแนนเต็มรวม 800 คะแนน ได้แก่ 

  1. Reasoning Through Language Arts (วิชาการอ่านและการเขียนในภาษาอังกฤษ) คะแนนเต็ม 200 คะแนน
  2. Social Studies (วิชาสังคมศึกษา) คะแนนเต็ม 200 คะแนน
  3. Mathematical Reasoning (วิชาคณิตศาสตร์) คะแนนเต็ม 200 คะแนน
  4. Science (วิชาวิทยาศาสตร์) คะแนนเต็ม 200 คะแนน 

ข้อสอบ GED จะมีเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษล้วนทุกวิชา ผู้เข้าสอบทุกคนจึงควรจะต้องมีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษมาก่อน แต่สำหรับใครที่ต้องการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษและแนะแนวเนื้อหา GED ครบทุกวิชาก่อนเข้าเรียนจริง สามารถลงสมัครเรียนคอร์ส Pre-GED ที่ The Planner ก่อนได้ ไม่จำกัดอายุ

เรียน GED 1 เดือนที่ The Planner ได้ปูพื้นฐานพร้อมแนะเทคนิคในการสอบ GED จากคุณครูผู้เชี่ยวชาญครบทั้ง 4 วิชาสอบ และยังมีบริการดูแลน้อง ๆ ตั้งแต่สมัครสอบ ติดตามผล ขอวุฒิการศึกษา จนถึงการแนะแนวคะแนนเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการ สนใจสมัครติวสอบ GED แอดไลน์ @theplanner

อ่านบทความ รีวิวข้อสอบ GED แต่ละวิชาออกสอบอะไรบ้าง? คลิกที่นี่

  1. SAT คืออะไร

SAT (Scholastic Aptitude Test หรือ Scholastic Assessment Test) คือ การสอบวัดความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา จัดสอบขึ้นโดยหน่วยงาน College Board ของสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันข้อสอบ SAT หรือ Digital SAT (ตามรูปแบบการสอบในปัจจุบัน) เป็นข้อสอบที่มหาวิทยาลัยทั่วโลกให้การยอมรับ รวมถึงมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่รับพิจารณาคะแนนนี้ เมื่อน้อง ๆ ยื่นเข้าเรียนต่อในหลักสูตรอินเตอร์หรือนานาชาติ

ข้อสอบ SAT สอบทั้งหมด 2 วิชา คะแนนเต็มรวม 1600 คะแนน โดยจะวัดความถนัดในวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics) และภาษาอังกฤษ (Reading & Writing) คะแนนเต็มพาร์ทละ 800 คะแนน 

  1. IELTS คืออะไร

IELTS (International English Language Testing System) คือ การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก โดยจะทดสอบ 4 พาร์ทคือ Listening, Reading, Writing และ Speaking ประเทศไทยมีศูนย์จัดสอบ IELTS อยู่ 2 ตัวแทน

คือ British Council (UK) และ IDP (Australia) ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ  

คะแนนสอบ IELTS แบ่งออกเป็น 9 ระดับ ตั้งแต่ระดับที่ 1 ถึงระดับที่ 9 มีชื่อเรียกแต่ละระดับเป็น Band โดยระดับคะแนนสูงสุดในแต่ละพาร์ทจะอยู่ที่ Band 9.0 และจะถูกคำนวณรวมทุกพาร์ทออกมาเป็นคะแนนเฉลี่ย เต็ม 9.0 เช่นกัน หากน้อง ๆ ต้องการยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย น้อง ๆ จะต้องเลือกรูปแบบข้อสอบที่เป็น IELTS Academic Test เท่านั้น หรือ IELTS UKVI สำหรับสมัครเรียนต่อที่ UK

หลังจากมีวุฒิการศึกษา GED แล้ว เมื่อจะยื่นสมัครเพื่อเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย ในหลักสูตรนานาชาติทุกที่ น้อง ๆ จำเป็นต้องมีคะแนนสอบ SAT และ IELTS ดังข้อมูลที่กล่าวไปข้างต้นเพิ่มด้วย เพื่อใช้เป็นคะแนนยื่นเข้าเฉพาะวิชา ตามเกณฑ์แต่ละหลักสูตรกำหนด สนใจสมัครติวสอบ SAT IELTS และวางแผนเข้ามหาวิทยาลัย แอดไลน์ @theplanner 

อ่านบทความ 7 คณะฮิตกับการเติบโตใน 10 ปี คลิกที่นี่ 

 

ติว GED SAT IELTS ที่ The Planner รวบรัด จบไว ได้คะแนนสูง

ที่สถาบัน The Planner Education สถาบันติวสอบเข้าหลักสูตรอินเตอร์ชั้นนำ เปิดสอนเนื้อหาครบทุกหลักสูตร ทั้ง GED SAT IELTS รวมถึงข้อสอบเข้าคณะอินเตอร์อื่น ๆ โดยทุกเนื้อหาถูกออกแบบโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ เน้นเจาะเนื้อหาข้อสอบล้วนเพื่อให้ได้คะแนนสูง เรียนสดแบบรวบรัด โดยเฉพาะคอร์สติว GED ที่ใช้ระยะเวลาเรียนเพียง 1 เดือนเท่านั้น! ก็พร้อมไปสอบจริงและคว้าวุฒิ ม.6 ทันที การันตีผล 100% หากสอบไม่ผ่าน สามารถกลับมาเรียนซ้ำฟรีได้

นอกจากนี้ ด้วยความพร้อมของสถาบันและหลักสูตรการสอนที่มีเนื้อหาครอบคลุม น้อง ๆ หลายคนที่ต้องการเรียนต่อมหาวิทยาลัยแบบรวดเร็วและประหยัดมากที่สุด จึงได้มีการเลือกเรียนครบทั้ง 3 คอร์สที่ The Planner ได้แก่ เรียนคอร์ส GED เรียนคอร์ส SAT และเรียนคอร์ส IELTS  เพื่อฝึกฝนเนื้อหา ทำโจทย์ และตะลุยข้อสอบเสมือนจริงครบทุกวิชาในที่เดียว ทำให้มีคะแนนพร้อมใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยหรือคณะที่ต้องการได้ทันทีหลังสอบผ่านครบทุกตัว 

ทุกความสำเร็จของลูกศิษย์ The Planner ไม่เพียงแต่จะสร้างความสุขและความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรก แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจและสร้างความไว้วางใจให้น้อง ๆ นักเรียนและผู้ปกครองเชื่อมั่นในสถาบัน The Planner และบอกต่อความสำเร็จกันเรื่อยมา 

สนใจสมัครติวสอบ GED SAT IELTS และวางแผนเข้ามหาวิทยาลัยตั้งแต่อายุ 16 ปี แอดไลน์ @theplanner ปรึกษาพี่แอดมินได้เลย

สนใจติว GED | IGCSE | A-LEVEL | SAT | IELTS | ACT | GSAT | TOEFL-MUIC/MUIDS | CU-TEP | CU-AAT | CU-ATS | TU-GET | IB | AP | Academic Writing

ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line: @theplanner หรือ Phone: 095-726-2666

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply