วิธีค้นหาคณะที่ใช่ จากวิชาที่ชอบ ฉบับเด็กสายเทียบวุฒิ ม.6

ระยะเวลาช่วง Admission เข้ามหาวิทยาลัยเริ่มใกล้เข้ามา น้อง ๆ หลายคนที่กำลังศึกษาอยู่ใน หลักสูตรเทียบวุฒิ ม.6 ไม่ว่าจะหลักสูตร GED หรือ เตรียมศึกษาในหลักสูตร IGCSE | AS/A-LEVEL อาจจะกำลังเป็นกังวลและกดดันอยู่ไม่น้อย เพราะ “ไม่รู้ว่าตัวเองชอบสายงานอะไร หรืออยากเรียนต่อในคณะอะไรดี?” 

The Planner อยากให้น้อง ๆ นักเรียน GED หรือผู้ที่กำลังจะเรียน IGCSE | AS/A-LEVEL ได้พิจารณาจากสิ่งที่น้อง ๆ คุ้นเคยกับมันเป็นประจำดู นั่นคือ วิชาเรียน โดยในแต่ละวิชาจะสามารถทำนายทายทักความชอบ หรือหนทางการเรียนต่อคณะที่ใช่ยังไงได้บ้าง? บทความนี้มีแนวทางที่น่าสนใจมาบอกน้อง ๆ กัน   

วิชาที่ชอบบอกคณะที่ใช่ แบบเด็กเทียบวุฒิ GED

อย่างที่ทราบกันดีว่าหลักสูตรติวสอบเทียบวุฒิ ม.6 GED ที่ The Planner เป็นหลักสูตรระยะสั้น 90 ชั่วโมง สำหรับคนที่อยากเรียนจบเร็ว ๆ และได้ไปต่อในเส้นทางที่ตนเองมุ่งหวังไว้ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและการตามฝันในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งบางทีในเรื่องของ “ระยะเวลาที่เร็วมาก” ก็อาจจะไม่เพียงพอให้น้อง ๆ ที่ยังไม่มีฝันใด ๆ เลย หรือยังค้นหาตัวเองไม่เจอ ได้ค้นพบตัวตน

ดังนั้น วิธีที่จะมาช่วยน้อง ๆ ให้คลิกมากขึ้นกับแนวทางอาชีพและคณะที่ใช่กับตัวเอง คือ ให้น้อง ๆ ลองดูจาก 4 วิชาเรียน GED ที่น้อง ๆ ชอบมากที่สุด ดังต่อไปนี้ 

 1. วิชา Reasoning Through Language Arts (RLA)

วิชานี้ เป็นวิชาที่ว่าด้วยการทดสอบทักษะความเข้าใจและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ตอบโจทย์มาก ๆ สำหรับน้อง ๆ ที่มีพื้นฐานและชื่นชอบในการเรียนด้านภาษาต่างประเทศ และเก่งในเรื่องของการสื่อสารอย่างเป็นเหตุเป็นผล ใครที่ชอบในวิชานี้มากที่สุด อาจเหมาะกับการเรียนในคณะต่อไปนี้ เช่น

 • อักษรศาสตร์
 • มนุษยศาสตร์
 • ศิลปศาสตร์
 • วารสารศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ (ต่างประเทศ)
 • ธุรกิจการบิน
 • การท่องเที่ยวและโรงแรม
 1. วิชา Social Studies

วิชา Social Studies หรือ สังคมศึกษา ฝั่งอเมริกา เป็นวิชาที่เน้นเรียนในด้านของการปกครองและหน้าที่พลเมืองของอเมริกาเป็นหลัก รวมถึงประวัติศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ซึ่งน้อง ๆ ที่ชื่นชอบวิชานี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งด้านท่องจำ การตีความเหตุการณ์และวิเคราะห์หลักฐานต่าง ๆ ดังนั้น ใครที่ชอบในวิชานี้มากที่สุด อาจเหมาะกับการเรียนในคณะต่อไปนี้ เช่น

 • นิติศาสตร์ 
 • รัฐศาสตร์
 • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • วิจิตรศิลป์/ศิลปะ
 • โบราณคดี
 • ปรัชญาและศาสนา
 • สื่อสารมวลชน/นิเทศศาสตร์
 1. วิชา Science

วิชานี้เป็นวิชาที่ เน้นความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เช่น ชีววิทยา ฟิสิกส์ โลกและอวกาศ และอื่น ๆ ดังนั้น น้อง ๆ ที่ชื่นชอบในวิชานี้จึงค่อนข้างเก่งในเรื่องของการสังเกต การตั้งสมมติฐาน และการทดลองต่าง ๆ ใครที่ชอบในวิชานี้มากที่สุด อาจเหมาะกับการเรียนในคณะต่อไปนี้ เช่น

 • วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี
 • แพทยศาสตร์ (ทันตะ, สัตวแพทย์)
 • คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ทัศนมาตรศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์ (สายวิทยาศาสตร์และอวกาศ)
 • เกษตรศาสตร์
 • จิตวิทยา
 • คอมพิวเตอร์
 1. วิชา Mathematical Reasoning

วิชานี้ เป็นวิชาที่ วัดทักษะความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์และการคำนวณ แน่นอนว่าน้อง ๆ ที่ชื่นชอบในวิชาคณิตศาสตร์จะต้องถนัดในเรื่องของตัวเลข ชอบการคิดวิเคราะห์และการค้นหาคำตอบ ดังนั้น ใครที่ชอบในวิชานี้มากที่สุด อาจเหมาะกับการเรียนในคณะต่อไปนี้ เช่น

 • คณิตศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
 • เศรษฐศาสตร์
 • พาณิชยศาสตร์
 • การบัญชี
 • การตลาด
 • การเงิน

วิชาที่ชอบบอกคณะที่ใช่ แบบเด็กเทียบวุฒิ IGCSE | AS/A-LEVEL 

ก่อนอื่นอยากบอกก่อนว่า น้อง ๆ คนที่ไหนที่กำลังตัดสินใจจะเริ่มติวสอบ IGCSE | AS/A-LEVEL น้อง ๆ ควรรู้ตัวเองในเบื้องต้นก่อนว่าชอบอะไร เพราะทั้งสองหลักสูตรนี้ค่อนข้างจะแบ่งตามสายชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อน้อง ๆ สอบผ่าน IGCSE แล้ว และกำลังจะขึ้นระดับ AS/A-LEVEL จะค่อนข้างเป็นการเรียนที่ตรงกับ Requirement มหาวิทยาลัย และลงลึกมากเป็นพิเศษ 

ดังนั้น น้อง ๆ ที่จะเรียนจบหลักสูตรนี้ จึงควรมีแนวทางคณะหรือหลักสูตรมหาวิทยาลัยที่อยากเข้ามาตั้งแต่เนิ่น ๆ แล้ว แต่ถ้ายังไม่รู้ว่าตัวเองชอบหรืออยากเรียนต่อคณะอะไรเลยอยู่ดี อย่างน้อย ๆ ก็ควรต้องหาให้เจอว่า เราสนใจหรือทำคะแนนในวิชาอะไรได้ดีที่สุด

 1. หลักสูตรระดับ IGCSE

ในระดับ IGCSE น้อง ๆ จะได้เลือกเรียนเพื่อปูพื้นฐานความรู้ในเบื้องต้นครบทั้ง 5 หมวดวิชา ซึ่งแต่ละหมวดจะมีวิชาเรียนให้น้อง ๆ เลือกเรียนรวมกันมากถึง 55-70 วิชาเลยทีเดียว โดยน้อง ๆ มีหน้าที่แค่เลือกวิชาที่ถูกใจ ในระดับเนื้อหาที่ไปไหว (Core/Extended) และครบถ้วนทุกหมวดหมู่ และหากน้อง ๆ รู้ตัวแล้วว่าถนัดเรียนวิชาอะไร ก็อาจเพิ่มจำนวนมากหน่อยไปที่วิชาในหมวดหมู่นั้น ๆ ก็ได้

ทั้ง 5 หมวดวิชา IGCSE มีดังนี้

 • กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษและวรรณกรรม (English Language and Literature)
 • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Science)
 • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences)
 • กลุ่มวิชาทักษะและวิชาชีพ (Creative and professional)

การเรียนระดับ IGCSE จึงเหมือนเป็น Safe Zone ให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ไปก่อน ว่าชอบเรียนหรือไม่ชอบเรียนวิชาอะไร เพื่อให้สามารถต่อยอดขั้นต่อไปได้อีก ในระดับ AS/A-LEVEL นั่นเอง

**ทั้งนี้ ก็ต้องพิจารณาด้วยเหมือนกันว่า IGCSE วิชาอะไร สามารถต่อยอดในหลักสูตรระดับ AS/A-LEVEL อะไรได้บ้างด้วยนะ

Note: สามารถตรวจสอบรายวิชาทั้งหมดได้ที่ https://www.cambridgeinternational.org/

 1. หลักสูตรระดับ AS/A-LEVEL

ระดับนี้คือ “ของจริง” เพราะถือเป็นขั้นเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยแล้ว โดยในระดับ AS/A-LEVEL เหมือนเป็นการเลือกเจาะลึกวิชาที่เราถนัดมากขึ้นเป็นพิเศษจากระดับ IGCSE เพื่อให้ตอบโจทย์กับ Requirement คณะ/มหาวิทยาลัยที่เราอยากเรียนต่อ เช่น ถ้าในระดับ IGCSE หมวดวิชาภาษาและวรรณกรรม เราทำคะแนนได้ดีที่สุด เรียนแล้วมีความสุข ก็พอจะเดาทางได้ว่า สิ่งนี้อาจเป็นเส้นทางที่เราชื่นชอบในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปก็ได้

เรียนวิชาอะไร ใช้ต่อคณะไหนได้บ้าง The Planner มีแนวทางมาบอก

 1. ทีม BBA หรือคณะบริหารธุรกิจ ควรเน้นเรียนวิชา
 • Business
 • Economics
 • Geography
 • Maths
 1. ทีม MED หรือคณะสายแพทย์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ ควรเน้นเรียนวิชา
 • Biology
 • Chemistry
 • Physics
 • Maths
 1. ทีม COMSCI หรือคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ควรเน้นเรียนวิชา
 • Computer Science
 • Chemistry
 • Physics
 • Maths
 1. ทีม PSYCHOLOGY หรือคณะจิตวิทยา ควรเน้นเรียนวิชา
 • Psychology
 • Biology
 • Chemistry
 • Maths

อ่านบทความ INDA DBTM CommDe ออกแบบอินเตอร์ เรียนอะไรดี? คลิกที่นี่

ยังไม่รู้จะเรียน GED ที่ไหนดี หรือเริ่มติว IGCSE | AS/A-LEVEL ยังไงดี? ที่ The Planner Education มีคอร์สติวสอบ GED และคอร์สติวสอบ IGCSE รวมถึงคอร์สติวสอบ AS/A-LEVEL ที่เรียนระยะสั้น เน้นเทคนิคพิชิตคะแนนสูง ไว้เปิดสอนน้อง ๆ ทุกเดือน พร้อมมีบริการให้คำปรึกษา ตอบตรงทุกข้อสงสัยในทุกรายวิชาจากทีมพี่แอดมิน ที่คอยดูแลน้อง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นติวสอบ ไปจนถึงยื่นติดคณะอินเตอร์ที่ชอบในระดับมหาวิทยาลัยเลย 
มองหาสถาบันติวสอบเข้าคณะอินเตอร์ในฝัน ต้องที่ The Planner Education เท่านั้น!!

สนใจติว GED | IGCSE | A-LEVEL | SAT | IELTS | ACT | GSAT | TOEFL-MUIC/MUIDS | CU-TEP | CU-AAT | CU-ATS | TU-GET | IB | AP | Academic Writing

ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line: @theplanner หรือ Phone: 095-726-2666

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply