รวม 50 ศัพท์ หมวด Social Studies ครบทุกหัวข้อในข้อสอบ GED

บทความนี้รวมมาให้แล้วทุก Topic ที่ออกสอบ American History, Geography, Economics, Civics และ Government ท่องก่อนสอบ #แชร์ไว้ได้ใช้แน่นอน
อ่านบทความคำศัพท์หมวด Science : https://bit.ly/3m7CX5V

หมวด American History 
Colony อาณานิคม, กลุ่มคนในอาณานิคม 
Mercantilism ลัทธิพาณิชย์นิยม (มุ่งสร้างความมั่งคั่งให้ประเทศ)
Plantation การเพาะปลูก, พื้นที่เพาะปลูก
Taxation การจัดเด็บภาษี
Tyranny ปกครองแบบเผด็จการ
Ally ประเทศพันธมิตร 
Federalism ระบอบสหพันธรัฐ
Abolition การเลิกล้ม, การล้มล้าง
Emancipation การปลดปล่อย
Transcontinental ข้ามทวีป

หมวด Geography
Biodiversity ความหลากหลายทางชีวภาพ
Continent ทวีป
Emigrate อพยพ
Ethnicity ชาติพันธุ์
Diaspora การพลัดถิ่น
Hemisphere ซีกโลก
Terrain ภูมิประเทศ, ผืนดิน
Refugee ผู้ลี้ภัย
Peninsula คาบสมุทร
Assimilation การกลืนกลายวัฒนธรรม

หมวด Economics
Antitrust การต่อต้านการผูกขาด
Commodity สินค้า, ของใช้ประจำ
Deficit การขาดดุล, ขาดทุนสะสม
Deflation การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ, เงินฝืด
Fiscal งบประมาณ
Monopoly ระบบผูกขาด
Bankruptcy ล้มละลาย
Entrepreneur ผู้ประกอบการ
Collective bargaining การเจรจาต่อรอง
Subsidy เงินสนับสนุน

หมวด Government
Authoritarian เผด็จการ
Diplomacy การฑูต
Imperialism จักรวรรดินิยม
Monarchy ปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
Oligarchy การปกครองโดยคนกลุ่มหนึ่ง
Parliament รัฐสภา
Republic สาธารณรัฐ
Socialism สังคมนิยม
Succession การสืบทอด
Totalitarian ระบบการปกครองแบบเผด็จการ

หมวด Civics 
Bicameral ระบบสองสภา
Bill ร่างพระราชบัญญัติ
Constitution รัฐธรรมนูญ
Impeach กล่าวโทษการประพฤติตัวไม่เหมาะสม
Legislative นิติบัญญัติ
Senator วุฒิสมาชิก
Nonpartisan ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
Grassroots ระดับสามัญชน
Referendum ประชามติ
Naturalization การโอนสัญชาติ

  • คอร์สกลุ่ม GED 90 ชั่วโมง ที่ The Planner Education เรียนจบได้ใน 1 เดือน ติวเข้มทุกวิชา พร้อมสอบทันที! สอบไม่ผ่านเรียนซ้ำฟรี
  • อัปเดตข้อสอบทุกรอบ และมีนักเรียนสอบผ่านแล้วกว่า 2,000+ คน

ดูข้อมูลคอร์สและตารางเรียน  https://bit.ly/30mWyFG หรือสอบถามทาง Line @theplanner หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 095-726-2666

เพิ่มเพื่อน
Tags:

Leave a Reply