รวมศัพท์หมวดวิทย์ 30 คำ ท่องก่อนสอบ GED Science

รวมศัพท์หมวดวิทยาศาสตร์ 30 คำ ที่ต้องเจอในข้อสอบ GED วิชา Science ท่องไว้ก่อนสอบรับรองว่าปัง  เพราะฉะนั้น #แชร์ไว้ได้ใช้แน่นอน ?

  • การสอบ GED คือการสอบเทียบวุฒิ ม.6 เป็นการสอบเทียบวุฒิหลักสูตรอเมริกาเพื่อยื่นศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย  โดยมีกระทรวงศึกษาธิการของรับรองวุฒิ
  • การสอบจะเป็นภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 วิชา ได้แก่
  1. Reasoning Through Language Arts (RLA) การอ่าน&การเขียน
  2. Social Studies สังคม
  3. Science วิทยาศาสตร์
  4. Mathematical Reasoning คณิตศาสตร์

30 คำศัพท์เพื่อสอบ GED วิชา Science

Process กระบวนการ, ขั้นตอน

Embryo ตัวอ่อนของคน, สัตว์

Constant ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา, ที่ไม่เปลี่ยนแปลง

Conceive ตั้งครรภ์

Transplant ปลูกถ่ายอวัยวะ เนื้อเยื่อ ฯลฯ

Amoeba อะมีบา

Stimuli สิ่งกระตุ้น

Germinate เพาะตัว, ออกหน่อ

Acid กรด

Anti ต่อต้าน

Parasite ปรสิต

Host สัตว์หรือพืชที่เป็นที่อาศัยของปรสิต

Generalization หลักการหรือกฎเกณฑ์ทั่วไป

Phenomenon ปรากฏการณ์

Peak จุดสูงสุด

Rapid รวดเร็ว

Synthetic เกิดจากการสังเคราะห์

Decompose ทำให้แยกออกเป็นส่วนๆ, ทำให้เน่าเปื่อย

Sufficient พอเพียง

Deficiency ความขาดแคลน

Conserve ทำให้ปลอดภัย, เก็บรักษา

Susceptible   อ่อนไหวง่าย, รับความรู้สึกไว

Pseudo เทียม, ปลอม

Involuntary ไม่ได้ตั้งใจ

Excretion ของเสียที่ร่างกายขับถ่ายออกมา

Adaptations การปรับตัว

Carnivore สัตว์กินเนื้อ

Herbivore สัตว์ที่กินพืชเป็นอาหาร

Omnivore คนหรือสัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร

Saprophyte สิ่งมีชีวิตที่กินของเน่าเปื่อย

Hypothesis สมมุติฐาน

  • คอร์สกลุ่ม GED 90 ชั่วโมง ที่ The Planner Education เรียนจบได้ใน 1 เดือน ติวเข้มทุกวิชา พร้อมสอบทันที! สอบไม่ผ่านเรียนซ้ำฟรี
  • อัปเดตข้อสอบทุกรอบ และมีนักเรียนสอบผ่านแล้วกว่า 2,000+ คน

ดูข้อมูลคอร์สและตารางเรียน  https://bit.ly/30mWyFG หรือสอบถามทาง Line @theplanner หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 095-726-2666

เพิ่มเพื่อน
Tags:

Leave a Reply