ข้อสอบ CU-AAT สอบวัดผลคณิต – อังกฤษ เข้าคณะอินเตอร์จุฬาฯ อัปเดตวันสอบปี 64!

คณะอินเตอร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียกได้ว่าเป็นเป้าหมายของน้องๆ หลายคน เนื่องจากมาตราฐานของหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง และหลักสูตรที่หลากหลาย เหมาะกับความสนใจในวิชาชีพของเด็กๆ ในยุคปัจจุบัน โดยปัจจุบันมีหลักสูตรอินเตอร์ 17 หลักสูตร และเป็นอันดับต้นๆ ในหลากหลายสาขาระดับประเทศ อาทิ BBA การบัญชี, EBA เศรษฐศาสตร์, BALAC ภาษาและวัฒนธรรม, CommDe ออกแบบนิเทศศิลป์, INDA การออกแบบสถาปัตยกรรม รวมไปถึง SIE รวมหลักสูตรทางวิศวกรรม และยังมีอีกหลากหลายหลักสูตร (ดูข้อมูลได้ที่ : https://www.chula.ac.th/admissions/international-programs/)

เกณฑ์การสมัครเข้าเรียน
หากต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรอินเตอร์ของจุฬาฯ  น้องๆ ต้องมีวุฒิม.6 หรือวุฒิเทียบเท่าที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการ เช่น GED หรือ IGCSE และ A-Level ประกอบกับคะแนนที่ใช้วัดผลทางภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ โดยอาจใช้คะแนนสอบที่ได้รับการยอมรับเป็นสากลอย่าง SAT, IELTS หรือการสอบ CU-AAT ซึ่งเปิดสอบโดยศูนย์ทดสอบทางวิชาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการสอบความถนัดทางวิชาการ เพื่อวัดผลทางภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ที่สามารถใช้ยื่นเข้าหลักสูตรอินเตอร์ต่างๆ ของจุฬาฯ ได้

สอบ CU-AAT คือ
ข้อสอบ CU-AAT (Chulalongkorn University Academic Aptitude Test) เป็นข้อสอบความถนัดทางวิชาการ วัดผลวิชาเฉพาะเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี หลักสูตรอินเตอร์และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับข้อสอบ SAT แบ่งข้อสอบออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

 1. Math Section วัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ 55 ข้อ 70 นาที มีเนื้อหาดังนี้

-Arithmetic
-Algebra
-Geometry
-Problem solving

 1. Verbal Section วัดความสามารถทางด้านภาษา ทั้ง Reading&Writing 55 ข้อ70 นาที แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ข้อย่อยดังนี้

1.) Critical Reading Section
– Sentence Completions
– Passage-based Reading

2.) The Writing Section
– Improving Sentences

 • Identifying Sentence Errors
 • Improving Paragraphs 

 

วันสอบปี 64
รอบสอบ CU-AAT รอบปี 2564 มี 5 รอบ ดังนี้

 1. 9 ม.ค. 64 เวลา00 – 15.30 น. (ยกเลิกการสอบ)
 2. 13 มี.ค. 64 เวลา00 – 15.30 น.
 3. 17 ก.ค. 64 เวลา00 – 15.30 น.
 4. 17 ต.ค. 64 เวลา00 – 15.30 น.
 5. 11 ธ.ค. 64 เวลา00 – 15.30 น.

ห้องสอบจะเปิดให้เข้าเวลา 12.45 – 13.10 น.
ติดตามข้อมูลการสอบ วันเปิดลงทะเบียน รวมถึงการสอบในรูปแบบ E-Testing ได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ : http://www.atc.chula.ac.th

ข้อควรรู้อื่นๆ เกี่ยวกับการสอบ CU-AAT

 • คะแนนเต็ม 1600 คะแนน ผลสอบมีอายุ 2 ปี (นับจากวันสอบ)
 • ตอบถูก +1 คะแนน ตอบผิดคะแนนเป็นศูนย์
 • ใช้เครื่องคิดเลขได้ โดยทางศูนย์ทดสอบฯ จัดเตรียมให้และไม่อนุญาตให้ใช้พจนานุกรมทุกชนิด
 • สามารถตรวจสอบผลคะแนนผ่านระบบออนไลน์ได้หลังสอบ 2 สัปดาห์
 • ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 1,300 บาท

เตรียมตัวสอบ CU-AAT กับ The Planner Education
ด้วยคอร์สติวเข้มจากติวเตอร์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในแต่ละวิชา
พร้อม Service ดูแลเรื่องการสอบและให้คำปรึกษาเรื่องการยื่นคะแนนเข้าคณะอินเตอร์

สามารถเลือกเรียนคอร์สกลุ่ม/เดี่ยว หรือจับคู่มาเรียน
สนใจสอบถามได้ที่ 095-726-2666 และ LINE: @theplanner

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply