ติว IGCSE Travel and Tourism เพื่อ A*

การติวสอบ IGCSE ที่ The Planner Education ไม่ใช่เป็นการสอนๆไปแล้วไม่ได้ประโยชน์ คุณครูจะเน้นการตอบคำถามในแต่ละข้อเพื่อให้ได้คะแนน และเรียนเข้มข้นในเนื้อหาเพื่อเจาะลึกข้อสอบ ก่อนอื่นจะติวเนื้อหาที่จำเป็นทั้งหมดและเรียนรู้วิธีการตอบคำถามในข้อสอบโดยคุณครูจะมีการสอนเทคนิคต่างๆ ที่สามารถใช้ได้จริงในวิชานั้นๆ IGCSE Travel and Tourism เป็นวิชาที่น่าเรียนรู้อย่างมาก โดยเฉพาะกับผู้ที่สนใจในการท่องเที่ยวหรือชอบเดินทาง เนื้อหาของ IGCSE Travel and Tourism จะยังประกอบไปด้วยความรู้ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งหลักๆก็มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องเช่น การโรงแรม ธุรกิจการนำเที่ยว การเป็นไกด์นำเที่ยว ลักษณะของสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วโลก ไม่เพียงแค่นั้นผู้เรียนยังจะได้เรียนรู้เรื่องการทำธุรกิจ เช่น การตลาด อีกด้วย หัวข้อที่จะต้องเรียนในวิชา IGCSE Travel and Tourism ประกอบไปด้วย 6 หัวข้อหลักๆได้แก่ Unit 1: The travel and tourism industry Unit 2: Features of worldwide destinations Unit 3: Customer[…]

อยากติว IGCSE ESL เริ่มตรงไหนดี เรียน IGCSE ESL พิชิตเกรดสวยๆ

ก่อนอื่นถ้าหากน้องๆคนไหนจะสอบ IGCSE ESL และหวังจะให้ได้เกรดดีๆ น้องๆควรจะศึกษาข้อมูลการสอบให้ดีก่อนเช่น จำนวน paper ที่เราต้องสอบ ระยะเวลาในการทำในแต่ละ paper แต่ละชุดมีคะแนนเท่าไหร่ กี่เปอร์เซนต์ และที่สำคัญที่สุดคือในข้อสอบIGCSE ESL มีเนื้อหาอะไรบ้างที่ออกสอบ หากน้องๆคนไหนศึกษาสิ่งเหล่านี้อย่างถี่ถ้วนแล้ว แสดงว่าน้องๆก็พร้อมแล้วในระดับนึง ส่วนน้องคนไหนที่เพิ่งเริ่มต้นหาข้อมูลการสอบIGCSE ESL หรือการเรียนIGCSE ESL ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะพี่จะอธิบายสิ่งที่น้องๆควรจะรู้ก่อนติวIGCSE ESL หรือแม้กระทั่งก่อนสอบIGCSE ESLก็ตาม การสอบIGCSE ESLนั้น แบ่งออกเป็น2ระดับด้วยกันคือ Core Extended ไม่ว่าจะเป็นแบบ core หรือ extended ผู้สอบก็ต้องเจอข้อสอบทั้งหมด 3 papers ด้วยกัน ตามรูปภาพนี้เลย Source: http://www.cie.org.uk/images/164406-2016-syllabus.pdf น้องๆคนไหนที่สมัครสอบ IGCSE ESL ไว้แล้ว ให้เช็คดูวันสอบ Speaking ให้ดี โดยส่วนใหญ่แล้วจะต้องสอบส่วน Speaking ก่อนวันสอบส่วนที่ต้องเขียนตอบ ปัญหาของน้องๆส่วนใหญ่ที่พบเจอใน IGCSE ESL คือ[…]

ติว IGCSE BIOLOGY ที่ไหนดีและเรียน IGCSE Bio อย่างไรให้ได้เกรดดีๆ

การติว IGCSE Biology จะไม่ง่ายเลยถ้าหากเราไม่รู้ว่าเนื้อหาที่ออกในข้อสอบเป็นอย่างไร เราเขียนตอบได้ตรงกับเกณฑ์ให้คะแนนหรือไม่ แล้ววิชา IGCSE Bio นี้มีกี่ paper ที่เราต้องสอบและในแต่ละ paper หล่ะต้องสอบอะไรบ้าง มีแนวข้อสอบอย่างไร และจะได้คะแนนกี่เปอร์เซนต์ การติวสอบ IGCSE Biology ที่ The Planner มีความเข้มข้นในเนื้อหาที่เจาะลึกข้อสอบและการตอบคำถามในแต่ละข้อเพื่อไม่ให้เสียคะแนน ก่อนอื่นเราจะติวเนื้อหาที่จำเป็นทั้งหมดและเรียนรู้วิธีการตอบคำถามในข้อสอบโดยคุณครูจะมีการสอนเทคนิคต่างๆ เบื้องต้นเรามาดูกันก่อนว่าวิชา Biology ของ IGCSE มีอะไรบ้าง หลักๆแล้วเนื้อหาการเรียนวิชานี้ ตาม syllabus ของ CIE (Cambridge International Examinations) นั้นจะมีอยู่ 21 topics ด้วยกัน ดังนี้ เนื้อหาติวสอบ IGCSE Biology (0610) Characteristics and classification of living organisms Organisation of the organism[…]

ทำไมถึงต้องสอบและติวIGCSE

ปัจจุบันการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น รัฐบาล โรงเรียน หรือ ผู้ปกครองเองต่างก็ลงทุนเพื่อการศึกษาเพื่อตัวนักเรียน ด้วยหวังว่านักเรียนจะสามารถมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาที่สูงขึ้นไป โดยเฉพาะการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายต่อใครหลายคน เนื่องจากการที่จะไปศึกษาในต่างประเทศนั้น นักเรียนจะต้องผ่านการทดสอบจึงจะสามารถเข้าศึกษาได้ซึ่งการสอบIGCSEเองก็เป็นหนึ่งในการทดสอบที่สามารถรับรองความสามารถของนักเรียนได้ หลายคนจึงสมัครติวIGCSEเพื่อให้ได้คะแนนที่สูง ทั้งนี้นักเรียนหลายคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับการสอบIGCSEกันนะคะ ก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับการสอบนี้กันดีกว่า International General Certificate of Secondary Education หรือIGCSEคือ การสอบเทียบวุฒิมัธยมปลายระบบอังกฤษ ในประเทศไทย อังกฤษ หรือ ประเทศต่างๆ ในโลก การติวIGCSEจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเหมาะสำหรับ ผู้ที่มีแผนจะไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ หรือที่อื่นๆที่ต้องการผลสอบIGCSEซึ่งการสอบIGCSEเป็นอีกหนึ่งประตูที่จะนำทางนักเรียนไปสู่ระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งภายในและนอกประเทศ รวมถึงช่วยในการสร้างโอกาสในอาชีพการงานอีกด้วย IGCSEไม่ได้จำกัดการทดสอบผู้เข้าสอบแค่สิ่งที่ตัวผู้สอบนั้นเรียนในปีๆหนึ่ง แต่มันเป็นการเปิดกว้างและขยายขอบเขตการเรียนรู้และความรู้ที่ผู้เข้าสอบได้เรียนมาผ่านความเข้าใจมากกว่าทักษะการท่องจำ รวมถึงการตอบปัญหาที่หลากหลายโดยใช้ทักษะในการวิเคราะห์ โดยปกตินั้นในการสอบIGCSE นักเรียนจะได้รับข้อสอบในวันและเวลาตรงกันทุกคนในทุกๆที่ ซึ่งการสอบจะมีระดับความยาก เนื่องจากมีการเน้นเนื้อหาแน่นในหลักสูตรระดับมัธยมปลาย การสอบเทียบม.ปลายของIGCSE นั้น จะสอบเมื่อนักเรียนมีอายุ 14-16 ปี โดยเลือกสอบประมาณ 5 ถึง 12 วิชา เช่น วิชาคณิตศาสตร์(Mathematics) วิชาชีววิทยา(Biology) วิชาเคมี(Chemistry) วิชาเศรษฐศาสตร์(Economics) วิชาภาษาอังกฤษ[…]

ติวIGCSE…เพื่ออะไรที่แตกต่างและดีขึ้นกว่าอย่างแน่นอน

       IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) เป็นระบบการสอบของประเทศอังกฤษ ที่สามารถเทียบวุฒิการศึกษาได้เท่ากับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ของไทยหรือเทียบเท่า ซึ่งได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนนานาชาติในเมืองไทยหลายแห่งก็ใช้ระบบการศึกษา IGCSE ตามหลักสูตรของอังกฤษด้วย นอกจากเป็นการสอบเทียบการศึกษาในระดับมัธยมปลาย เพื่อเข้าศึกษาต่อในประเทศแล้ว ยังเป็นการเตรียมผู้เข้าสอบ เพื่อที่จะสอบในระดับ As A-Level Cambridge Pre-U และ IB (International Baccalaureate Diploma Program) ก่อนจะเข้าเรียนต่อในต่างประเทศหรือเข้าเรียนในประเทศอังกฤษเองด้วย การติวIGCSE เสริมจึงได้รับความสนใจจากผู้ที่จะเข้ารับการสอบเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ผู้เข้าสอบยังสามารถเลือกได้ว่าจะสอบกับสถาบันไหนได้อีกด้วย ซึ่งมี 2 สถาบันทดสอบให้เลือกทั้ง CIE(Cambridge International Examination) EDEXCEL หรือ AQA มีระดับเกรด A* ถึง U [A*,A,B,C,D,E,F,G และ U(Ungraded)] ผู้เข้าสอบต้องสอบให้ผ่านอย่างน้อย 5 รายวิชา จากใน 5 กลุ่มวิชาหลักๆ[…]

ติวIGCSE ที่ไหนดี ให้ได้เกรดดีๆ เรียนIGCSE ที่ The Planner Education เห็นผลแน่

น้องๆ ที่อยากเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับนานาชาติในมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ การติวIGCSE (International General Certificate for Secondary Education ) ให้ได้คะแนนดี ถือเป็นด่านแรกของความสำเร็จที่จะก้าวต่อไปในสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติอย่างมั่นใจ หากอ่านหนังสือด้วยตัวเองแล้วไม่แน่ใจว่าจะได้เกรดดีพอไหม จะสอบผ่านไหม ลองมาติวIGCSE หลักสูตรเข้มข้นที่ The Planner Education กันดีกว่า หากน้องๆ ตั้งใจเรียนตั้งใจติวIGCSE รับรองว่าจะต้องสอบผ่านได้คะแนนดีแน่ๆ การสอบ IGCSE จัดทำขึ้นโดย Cambridge International Examinations (CIE) เพื่อวัดความสามารถของนักเรียนก่อนเข้าเรียนต่อหลักสูตรนานาชาติ และนักเรียนสามารถเลือกสอบวิชาที่เหมาะสมกับตนเองได้ การสอบ IGCSE ถือเป็นด่านแรกที่สำคัญ ดั้งนั้นการติวIGCSE จึงสำคัญเช่นกัน เพราะน้องๆ จะต้องสอบวิชาพื้นฐานที่จะใช้ในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 5 กลุ่มวิชาให้ได้ ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ โดยสามารถเลือกสอบทั้งแบบ Core และแบบ Extended ได้ในเกือบทุกวิชา การสอบแบบ Core จะเป็นแบบทดสอบที่วัดความสามารถของนักเรียนในเนื้อหาแบบกว้างๆ[…]

ติว IGCSE ช่วยได้

ในปัจจุบันนั้น การสอบ IGCSE นั้นเป็นที่นิยมมาขึ้นสำหรับผู้ที่อยากศึกษาต่อต่างประเทศในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไป เพื่อให้ได้มาซึ่งเกรดที่ดี การติวสอบอย่างหนึ่งที่ทุกคนคงเคยได้ยินนั้นคือการติวIGCSE เพราะการสอบIGCSE นั้นสำคัญ การติวIGCSE นั้นก็เปรียบเสมือนสะพานที่ทำให้หนทางของคุณง่ายขึ้น International General Certificate Of Secondary Educational หรือ IGCSE ถูกจัดทำขึ้นสำหรับนักเรียน ที่มีอายุระหว่าง 14 – 16 ปี ให้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป เช่นการนำผลสอบไปใช้ศึกษาต่อในหลักสูตร International Baccalaureate (IB) , AS, A Level หรือเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สำหรับประเทศไทยการสอบผ่านหลักสูตรIGCSE และ GCE O Level ผู้สอบสามารถนำผลที่สอบได้ใน 5 รายวิชาที่ได้ไม่ต่ำกว่าเกรด C ไปขอเทียบวุฒิการศึกษาและนำเอกสารการเทียบวุฒิยื่นสมัครศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้ การสอบIGCSE นั้นมีผลต่อนักเรียนอย่างมากในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น การได้เกรด C ในวิชาภาษาอังกฤษก็อาจเพียงพอแล้วที่มหาวิทยาลัย(ที่ใช้ภาษาแม่เป็นภาษาอังกฤษ)ต้องการในการรับเข้าศึกษาต่อ เพราะฉะนั้นการได้คะแนนIGCSE ที่สูงนั้นเป็นความฝันของหลายๆคน ซึ่งหลายๆคนก็พยายามเป็นอย่างมากในการหาที่ติวIGCSE ตามสถาบันต่างๆ[…]

อยากเรียนต่อระดับนานาชาติ ต้องติวIGCSE

น้องๆ ที่เรียนระดับมัธยมที่ต้องการเรียนต่อระดับนานาชาติ คงรู้จักหลักสูตร IGCSE (International General Certificate of Secondary Educational) เป็นอย่างดี IGCSE เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ มีนักเรียนกว่า 100 ประเทศทั่วโลกเรียนหลักสูตร IGCSE สูงถึงกว่า 3 แสนคนต่อปี หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร? หลักสูตร IGCSE เป็นหลักสูตรพื้นฐานใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำคัญสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับนานาชาติทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศและมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ดังนั้นทางที่ดีน้องๆ ควรหาสถาบันติวIGCSE เพื่อสอบผ่านให้ได้ การติวIGCSE มีรายวิชาให้เลือกติว 5 กลุ่มวิชาด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา (Language) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities & Social Science) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Science) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ (Creative, Technical and Vocational) ตอนเลือกสอบจะสามารถเลือกสอบวัดความรู้ในเนื้อหาวิชาแบบ Core หรือที่เรียกว่าวิชาพื้นฐาน หรือจะเลือกสอบแบบ Extended หรือวิชาขั้นสูงก็ได้ ทั้งนี้สามารถเลือกสอบให้สอดคล้องกับความรู้ของตัวเอง[…]

The Planner Education มือหนึ่งด้านการติวIGCSE

The Planner Education สถาบันที่มีชื่อเป็นเลิศด้านการเตรียมความพร้อมน้อง ๆ เข้าสู่หลักสูตรนานาชาติ ถ้าจะพูดถึงหลักสูตรติวIGCSE น้อง ๆ คนไหนที่มีความสนใจจะไปศึกษาต่อต่างประเทศหรือศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศก็คงจะพอคุ้นหูและเห็นสถาบันติวIGCSE ตามที่ต่าง ๆ กันมาบ้างแล้ว วันนี้ The Planner Education ได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับการสอบIGCSE มาไว้ให้แล้ว เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนอันจะนำไปประกอบกับการตัดสินใจเลือกสถาบันติวIGCSE ที่เหมาะสมและดีที่สุดแก่น้อง ๆ ค่ะ IGCSE คืออะไร ง่ายๆ เลยนะคะ IGCSE เป็นการสอบเทียบวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายภายใต้ระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 14-16 ปี ผู้ที่สอบผ่านคือผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า C ใน 5 รายวิชาขึ้นไปจึงจะสามารถนำผลสอบไปเทียบวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อใช้สมัครเรียนระดับมหาวิทยาลัยในประเทศ หรือใช้สมัครเรียนต่อระดับ A Levels หรือ IB ในต่างประเทศได้ IGCSE มีกี่ระดับ สำหรับข้อสอบ IGCSE จะมีให้เลือก 2 ระดับ คือระดับพื้นฐาน (Core) ผลสอบที่ได้ในระดับนี้คือเกรด C,D,E,F,G อีกระดับคือขั้นสูง[…]

ติวIGCSE ไม่ยากอย่างที่คิด

ปัจจุบันทางเลือกด้านการศึกษาต่อของเด็กและเยาวชนไทยมีความหลากหลายและเป็นสากลมากขึ้น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้น้อง ๆ สามารถพัฒนาศักยภาพของตนให้ก้าวสู่ระดับโลก (worldwide) ได้ การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและมีความเป็นสากลมีหลากหลายแนวทางขึ้นอยู่กับเป้าหมายหรือความฝันของน้องๆ แต่ละคน แต่วันนี้เราจะมาแนะนำให้ รู้จักกับระบบการสอบแบบหนึ่งที่ทั่วโลกให้การยอมรับและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน IGCSE คือระบบการสอบเพื่อเทียบวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 14-16 ปี IGCSE ย่อมาจาก International General Certificate of Secondary Educational ในที่นี้จะเรียกให้เข้าใจง่าย ๆ ว่า การสอบเทียบวุฒิม. ปลายโดยใช้มาตรฐานของระบบการศึกษาจากประเทศอังกฤษเป็นเกณฑ์วัดเพื่อใช้สำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ผู้ที่ผ่านการสอบจากระบบ IGCSE สามารถนำผลไปยื่นศึกษาต่อในหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ IB Diploma หรือ A-Level ในหรือต่างประเทศได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละมหาวิทยาลัยอาจมีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเฉพาะ ดังนั้นน้อง ๆ จึงควรศึกษารายละเอียดของแต่ละสาขาวิชาให้ชัดเจน นอกจากการใช้ยื่นศึกษาต่อในต่างประเทศ น้อง ๆ ยังสามารถนำไปใช้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยได้ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น เพราะ IGCSE ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทยแล้ว สำหรับการสอบ IGCSE มีให้เลือกอยู่[…]

ติวIGCSE Combined Science กันดีกว่า

การติวIGCSE Combined Science เป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แบบองค์รวมครับ มันคือวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ 3 แขนง คือ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ซึ่งในการติวIGCSE Combined Science นั้นจะได้มุ่งเน้นให้เข้าใจหลักการพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เหล่านี้ เพื่อให้น้องๆจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ต่อไปในอนาคตหากมีความสนใจในด้านนี้ ก่อนจะตัดสินใจติวIGCSE Combined Science นั้น เราต้องเข้าใจคำว่าวิทยาศาสตร์กันก่อนครับ คำว่าวิทยาศาสตร์หมายถึง วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติรอบๆตัว ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต…แต่ไม่ใช่ว่าน้องๆที่ไม่เก่งวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเป็นคนที่อยู่นอกเหนือกฎธรรมชาตินะครับ…จริงๆแล้วก็แค่ไม่เข้าใจพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ในแต่ละเรื่องมากกว่า การติวIGCSE Combined Science ก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้ครับ แรกเริ่มเดิมทีนะครับนักปรัชญาทั้งหลายถือเป็นที่สุดของผู้รู้นะครับ ส่วนมากจะสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาเกี่ยวกับหลักการดำเนินชีวิต หลักการบริหารดังนั้นในสมัยนั้นนักปราชญ์ถือเป็นสถานะขั้นสุดครับ แม้แต่กษัตริย์ยังต้องมาร่ำเรียนด้วยเลย…แต่เมื่อมีผู้รู้มากขึ้นเรื่อยๆ นักปรัชญาที่ต้องการสร้างความแตกต่างก็จะใช้วิธีการสังเกตุจากสิ่งต่างๆรอบๆตัว ไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้า สิ่งแวดล้อม พืช สัตว์ ฯ จึงได้เกิดศาสตร์ที่เรียกว่า วิทยาศาสตร์ขึ้นมา แรกสุดก็เป็นดาราศาสตร์จนมาตอนหลังจึงได้แยกศาสตร์เหล่านั้นเป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์คือ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ยังไงล่ะครับ โดยที่ดาราศาสตร์ก็เอาไปผนวกเข้ากับฟิสิกส์เพราะอธิบายเกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิตไงครับ…ซึ่งการติวIGCSE Combined Science จะชี้ให้เห็นจุดสังเกตุว่าในวิทยาศาสตร์แต่ละเรื่องนั้นมีอะไรที่เราควรสงสัยอยากรู้บ้าง และเพราะอะไรเราจึงอยากรู้มัน ยกตัวอย่างนะครับ เราเรียนเรื่องระบบการย่อยอาหารกันไปทำไม? สาเหตุก็คือมีคนสงสัยครับว่าทำไมอาหารที่เราทานเข้าไปเช่นผัก เนื้อ มันมีสีเขียว[…]

ติว IGCSE ที่ไหนดี Physics

IGCSE(International General Certificate of Secondary Education) เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการให้เทียบเท่ากับวุฒิ ม.6 และใช้ผลสอบสมัครเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยได้โดยต้องสอบผ่านใน 5 วิชาโดยเลือกจาก 5สาขาวิชาหลัก คือ กลุ่มสาขาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาขาภาษา กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มสาขาทักษะวิชาชีพ ในการติวIGCSE นั้นน้องๆหลายคนคงมีคำถามว่า จะเลือกติวIGCSEที่ไหนดี เพราะในกรุงเทพ หรือประเทศไทยนั้นก็มีสถาบันติวIGCSE อยู่มากมาย วันนี้เราจึงขอแนะนำให้ติวIGCSE ที่ The Planner Education เพราะครูที่สอนล้วนผ่านการสอบIGCSEโดยตรงและมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า5ปี และมีสาขาวิชาต่างๆให้เลือกมากมายกว่า15วิชาเลยทีเดียว สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าทำการศึกษาในสาขาแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ วิชาที่มักพบว่ามีปัญหาค่อนข้างมากก็คือ ฟิสิกส์ ในการติวIGCSE นั้นเราก็มีคอร์สวิชาฟิสิกส์ให้ได้เรียนกัน น้องๆหลายคนที่ได้เรียนฟิสิกส์แล้วจะบ่นกันเป็นอย่างมากเลยว่า “ทำไม..ยากกกกอย่างนี้” “ทำไม…คำนวณยากจัง…” ปัญหาหลักในการเรียนวิชาฟิสิกส์นั้นหาใช่การคำนวณที่ยากไม่ แต่เป็นวิธีการวิเคราะห์เพื่อเริ่มทำโจทย์แบบฝึกหัดแต่ละข้อมากกว่า ถึงแม้ว่าจะเป็นแบบฝึกหัดในบทเดียวกันแต่วิธีการอาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละข้อ ดังนั้นเมื่อติวIGCSE Physics แล้วน้องๆสามารถที่จะวิเคราะห์โจทย์แต่ละข้อได้ว่าควรมีวิธีการเริ่มต้นในการทำอย่างไร เพราะหัวใจของวิชาฟิสิกส์ไม่ได้อยู่ที่การคำนวณแต่อยู่ที่ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีเงื่อนไขต่างๆมาให้ต่างหาก เมื่อติวIGCSEวิชาฟิสิกส์แล้วน้องๆจะมองเห็นได้ว่าในแต่ละข้อของโจทย์นั้นมีเงื่อนไขอะไรมาให้บ้าง หรือมีเงื่อนไขอะไรที่ซ่อนอยู่บ้าง ความกังวลต่อมาก็คือศัพท์ทางฟิสิกส์ซึ่งค่อนข้างเข้าใจยาก เป็นศัพท์เฉพาะ แต่หลังจากติวIGCSEในรายวิชานี้แล้วจะพบว่าศัพท์เทคนิคเหล่านั้นจริงๆแล้วมันเป็นแค่กลุ่มของคำศัพท์ที่ใช้ซ้ำๆกันเมื่อเราได้เห็นคำศัพท์พวกนี้บ่อยๆมันก็จะเกิดความคุ้นเคย จากเดาก็กลายเป็นเข้าใจ แล้วน้องๆจะพบว่าการติวIGCSEนั้นมันช่วยน้องๆได้มากมายทีเดียว[…]

ติว IGCSE กับ Planner Education

ติว IGCSE กับ The Planner Education IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) คือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายระบบอังกฤษ รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทย และได้รับการยอมรับระดับสากล การสอบ IGCSE นั้นเป็นการสอบเทียบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศอังกฤษ หรือประเทศอื่นที่ต้องการผลสอบ IGCSE ผู้สมัครสามารถเลือกสอบวิชาใดๆ ก็ได้ตามความเหมาะสมและความรู้ความสามารถของตนเอง โดยต้องสอบIGCSE ให้ผ่านทั้งหมด 5 วิชาจึงจะได้วุฒิมาครอบครอง ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เน้นการวิเคราะห์ รูปแบบการสอบจะเป็นอัตนัยหรือเขียนบรรยายเสียส่วนใหญ่ สำหรับข้อสอบแบบปรนัยหรือ multiple choices นั้นมีเล็กน้อยในบางวิชา สำหรับในประเทศไทย การติว IGCSE ตามสถาบันที่เปิดสอนกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ค่ะ เพราะ IGCSE เป็นประกาศนียบัตรที่ได้รับการยอมรับระดับสากล ที่สามารถนำมาใช้รองรับคุณวุฒิของผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย เพื่อนำมาใช้ยื่นศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เช่น ภาคอินเตอร์ของ จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล ก็สามารถนำใบ IGCSE[…]

ติว IGCSE International Mathematics เรียน IGCSE กันเถอะ

น้องๆหรือผู้ปกครองหลายๆท่านที่เข้ามาดูบทความนี้คงให้ความสนใจกับการสอบIGCSE หรือกำลังหาที่ติวIGCSE อยู่ใช่มั้ยหล่ะคับ ก่อนอื่นผมขอบอกเลยว่ามาถูกทางแล้วครับ บทความนี้ถูกเขียนขึ้นโดยมีเจตนารมณ์ให้ผู้ที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการสอบIGCSE Inter Math หรือเพื่อให้น้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบนั้นได้ศึกษากัน ก่อนสอบสิ่งที่เราพึงกระทำมากที่สุดคือเตรียมความพร้อมให้ดีเพื่อคะแนนที่สูงๆ ดังนั้นวันนี้ผมมีข้อแนะนำที่สำคัญมาเสนอให้ได้ดูกัน สิ่งแรกเลยก่อนจะสอบIGCSE Inter Math หรือ ติวIGCSE Inter Math เรามาดูกันก่อนว่าเนื้อหาทั้งหมดของการเรียน IGCSE International Mathematics นั้นมีอะไรบ้าง ถ้าน้องคนไหนเรียนมาบ้างแล้วก็ให้หมั่นฝึกฝนและทำchecklist ขึ้นมาเพื่อตรวจทานดูว่าเราทำบทไหนคล่องแล้ว หรือบทไหนที่ควรศึกษาเพิ่มเติม ส่วนน้องคนไหนที่ยังไม่เคยเรียนIGCSE มาก่อนเลยก็ไม่เป็นไรนะครับ เพราะวันนี้ผมมีข้อมูลเกี่ยวกับ IGCSE Inter Math มาให้ดูกัน ผู้ที่จะสอบ IGCSE Inter Math นั้นจะต้องศึกษาตามนี้ครับ เนื้อหาการเรียน IGCSE Inter Math มี11หัวข้อด้วยกัน ดังนี้ International Mathematics 0607 Number Algebra Functions Geometry Transformations in two dimensions Mensuration[…]

อยากเรียนIGCSE: ติวIGCSE Combined Science ยากไหม

การสอบIGCSE นั้นไม่ยากและไม่ง่ายเกินไป เพียงแต่เราต้องรู้แนวการสอบ เนื้อหาที่ออกสอบ และฝึกทำข้อสอบเก่าให้มากๆ น้องๆหลายคนคงกำลังครุ่นคิดว่าจะเลือกสอบIGCSE Combined Science ดีไหม หรือกำลังกังวลอยู่ว่าวิชานี้มันมีเนื้อหาอย่างไร วันนี้พี่จึงมานำเสนอเนื้อหาการเรียนIGCSE Combined Science เพื่อไขข้อข้องใจของหลายๆคน ก่อนอื่นน้องๆทราบหรือยังคะว่าวิชานี้เป็นการรวบรวมของวิชาวิทยาศาสตร์โดยนำวิชา Biology, Chemistry, และ Physics มารวมกัน และสิ่งที่น้องๆต้องเรียนรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งผลคะแนนที่สวยงามในวิชาIGCSE Combined Science นั้นมีดังตารางข้างล่างนี้เลยค่ะ พออ่านมาถึงตรงนี้แล้ว หลายๆคนก็คงหายข้องใจในเนื้อหาวิชาIGCSE Combined Science แล้วใช่หรือเปล่าคะ ก่อนสอบก็อย่าลืมดูจากหัวข้อในตารางเพื่อ recheck ว่าเราเข้าใจและสามารถทำโจทย์จากหัวข้อเหล่านี้ได้ทั้งหมดหรือยัง หรือมีหัวข้อไหนที่เรายังไม่ถนัดหรือเปล่านะคะ อีกปัญหาหนึ่งที่พบเจอบ่อยก็คือ น้องๆหลายๆคนเคยติว IGCSE Combined Science จากสถาบันต่างๆหรือกับติวเตอร์แล้ว หรือบางคนก็เคยเรียนIGCSE Combined Science จากที่โรงเรียนมาแล้ว แต่ก็ยังไม่รู้อย่างถ่องแท้ว่าเนื้อหาและแนวการสอบของวิชานี้เป็นอย่างไร เช่น เราต้องทำข้อสอบกี่ชุด ชุดละกี่คะแนน มีระยะเวลาในการทำกี่นาที ข้อสอบวิชาIGCSE Combined Science นี้มีสองระดับให้เลือกสอบได้ คือ core และ[…]

เรียนIGCSE Math ให้ได้คะแนนดีๆ ติวIGCSE Mathematics เนื้อหาอะไรบ้าง

อย่างที่เรารู้กันว่าไม่มีสิ่งใดในโลกใบนี้ที่จะได้มาง่ายๆ ก็คงเหมือนดั่งที่คนโบราณเคยได้กล่าวไว้ว่า ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน หรือการเรียน เราคงไม่ประสบความสำเร็จหากเราไม่พยายามนะคะ อย่างไรก็ตามวันนี้พี่ๆอยากจะบอกกับน้องๆที่กำลังมุ่งมั่นกับการสอบIGCSE Math ว่าหากเรารู้แนวข้อสอบ รู้เนื้อหาของวิชา IGCSE Math ทั้งหมดอย่างถ่องแท้ และฝึกฝน past paper ให้มากๆ เราก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จด้วยเกรดที่สวยๆนะคะ มีหลายคนไปสอบโดยไม่รู้จริงว่าข้อสอบIGCSE Math เป็นอย่างไร ในฐานะที่พี่เคยผ่านการสอบIGCSEมาก่อน พี่ขอแนะนำตรงนี้เลยค่ะว่าก่อนสอบน้องๆต้องรู้เนื้อหาของการเรียนIGCSE Math และแนวข้อสอบก่อนว่ามีลักษณะอย่างไร หัวข้อไหนที่ถนัดก็อย่าประมาท ส่วนหัวข้อไหนที่ไม่ถนัดก็ต้องหมั่นฝึกฝนให้มากๆนะคะ เพราะการสอบIGCSE Math ร้อยทั้งร้อยต้องอาศัยความชำนาญจากการฝึกฝนค่ะ เชื่อพี่นะคะ เนื้อหา IGCSE Math ตาม Syllabus ของ Cambridge International Examinations (CIE) Number Algebra and graphs Geometry Mensuration Co-ordinate geometry Trigonometry Matrices and transformations Probability Statistics การสอบIGCSE[…]

เนื้อหาการเรียน IGCSE Economics หรือติว IGCSE Economics

พี่เชื่อว่าน้องๆที่กำลังเริ่มอ่านบทความการเรียนIGCSE Economicsนี้ สนใจในเนื้อหาการเรียนIGCSE Economics หรือการติวIGCSE Economics หรือการเตรียมตัวสอบIGCSE Economicsด้วยตัวเองก็ตาม ดีแล้วค่ะที่น้องๆมีการเตรียมตัว และทบทวนเนื้อหาทั้งหมดก่อนสอบ การที่น้องๆศึกษาเนื้อหาของการเรียนIGCSE Economics ทั้งหมดว่ามีอะไรบ้างก็ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแล้วค่ะ วันนี้พี่เลยนำเนื้อหาการเรียนIGCSE Economics แบบสรุปและอ่านง่ายมาฝากกัน เรามาดูกันเลยค่ะ หัวข้อหลักๆที่น้องๆจะต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้แม่นยำก็มีอยู่8หัวข้อด้วยกัน ดังนี้ Basic economic problem: choice and the allocation of resources economic problem factors of production opportunity cost resource allocation choice production possibility curves The allocation of resources: how the market works; market failure market and mixed economic[…]

เจาะลึกเนื้อหาการเรียนIGCSE Physics ติวIGCSE Physics

การสอบIGCSE มีหลากหลายวิชาให้เราเลือก น้องๆคนไหนที่สนใจศึกษาต่อ A-level หรือ IB หรือคณะวิศวกรรม หรือคณะใดที่ต้องใช้ผลสอบIGCSE Physics ควรจะทำคะแนนในวิชานี้ให้ได้เกรดดีๆนะครับ เพื่อเป็นประโยชน์แก่น้องๆ หรือผู้ที่อยากได้คะแนนสวยๆในวิชา IGCSE Physics พี่เลยมานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการสอบมาให้น้องๆได้ดูกัน สำหรับตัวพี่เองซึ่งเป็นวิศวกรแล้วนั้นพี่คิดว่าการเรียนIGCSE Physics เป็นวิชาที่น่าศึกษามากเพราะเราสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ หากน้องๆคนไหนอยากได้รับเกรดที่ดีในวิชานี้ อย่างแรกที่น้องทำคือ เข้าใจในเนื้อหาการเรียนIGCSE Physics ว่ามีอะไรบ้าง หลักๆแล้วจะมีอยู่5หัวข้อใหญ่เท่านั้นเอง เมื่อเรารู้ว่าเราต้องศึกษาอะไรเพื่อที่จะนำไปใช้ในข้อสอบให้ได้ แค่นี้เราก็ผ่านด่านแรกแล้ว เรามาดูกันเลยครับ General physics 1.1 Length and time 1.2 Motion 1.3 Mass and weight 1.4 Density 1.5 Forces 1.6 Momentum 1.7 Energy, work and power 1.8 Pressure Thermal physics 2.1[…]

มาดูเนื้อหาการเรียน IGCSE Business Studies หรือ ติว IGCSE Business Studies กันเถอะ

ก่อนสอบน้องๆต้องเตรียมตัวให้พร้อมและศึกษาข้อมูล และเนื้อหาทั้งหมดของการเรียน IGCSE Business Studies ก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้าง วันนี้พี่ๆเลยยกเนื้อหาที่มีออกสอบใน IGCSE Business Studies มาให้น้องๆที่กำลังศึกษาหาข้อมูลอ่าน และเตรียมตัวกันเพื่อได้มาซึ่งผลสอบที่สวยงาม ข้อมูลที่พี่ๆเตรียมมาให้นั้นมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ก็คือ Cambridge International Examinations (CIE)นั่นเอง เพราะ CIE นั้นเป็นองค์กรที่ออกข้อสอบนี้อยู่แล้ว การเรียนการสอนหรือการติว IGCSE Business Studies ของทางสถาบัน The Planner Education ก็อิงตาม Syllabus ที่ทาง Cambridge International Examinations (CIE) กำหนดมาเช่นกัน ลองมาดูกันเลยค่ะว่าน้องๆคุ้นเคยกับเนื้อหาการสอบเหล่านี้มากน้อยแค่ไหน IGCSE Business Studies Content (เนื้อหา) Understanding business activity Business activity Classification of businesses Enterprise, business growth and[…]

ความแตกต่างของการติวIGCSE และ เรียนGED และ เรียนSAT จะเลือกสอบตัวไหนดี

นักเรียนในวัยมัธยมศึกษาที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรือมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย และโดยเฉพาะนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติทั้งหลาย คงจะรู้จัก IGCSE และ GED กันเป็นอย่างดี ว่าเป็นตัวช่วยที่สามารถเลื่อนไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้เพียงสอบ IGCSE หรือ GED ก็ได้ ส่วนการสอบ SAT นั้นมีความแตกต่างกับ IGCSE และ GED เพราะ SAT ไม่ใช่วุฒิม.6 IGCSE และ GED และ SAT แตกต่างกันอย่างไร จะเลือกสอบตัวไหนหรือต้องใช้ตัวไหนเพื่อยื่นเข้ามหาวิทยาลัย วันนี้จะมาลองเปรียบเทียบให้ดูกันค่ะ   เริ่มต้นอยากจะขอทบทวนก่อน ว่า IGCSE และ GED และ SAT คืออะไร IGCSE คือ การสอบเพื่อเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อนำวุฒินี้ไปยื่นเข้าศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ หรือมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยบางแห่ง และหากเป็นการสอบในโรงเรียนระบบอังกฤษจะเป็นการสอบเพื่อที่จะเข้าศึกษาในระดับ A Level และ As Level ใน Year 12 และ Year[…]