เคล็ดลับการเตรียมตัวก่อนสอบ IGCSE

ก่อนสอบ IGCSE เราควรให้เวลาทบทวนบทเรียน หรือเรียน IGCSE เพิ่มเติมก่อนสอบสักประมาณ 3 เดือน เพื่อที่เราจะได้ฝึกทำแบบฝึกหัด จับเวลาในการทำข้อสอบ และหาคำตอบสำหรับคำถามที่เราสงสัย ในช่วงแรกๆ ของการเตรียมตัว ควรที่จะเริ่มด้วยตัวเราเองเพียงคนเดียวก่อนในแต่ละวิชาควรทบทวนด้วยตัวเราเอง จากนั้นจดสิ่งที่เราไม่เข้าใจไว้แยกเป็นข้อๆ หรือแยกเป็นหัวข้อเลย เมื่อทบทวนเนื้อหาจนจบก็ไปทบทวนต่อกับเพื่อนๆ หรือสถาบันเรียน IGCSE และนำหัวข้อที่เราสงสัย หรือไม่เข้าใจไปให้เพื่อน หรือสถาบันสอนพิเศษช่วยอธิบายให้ การนำข้อสอบย้อนหลังมาฝึกทำพร้อมจับเวลาในการทำ ในข้อนี้ผู้ที่จะช่วยเราได้มากที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ก็คืออาจารย์ที่เราเรียนIGCSEด้วย หรือสถาบันสอนพิเศษที่มีประสบการณ์กับการสอน IGCSE นั่นเอง ดังนั้นผู้เรียน หรือผู้ปกครองควรศึกษาหาข้อมูลของสถาบันสอนพิเศษ ว่าสถาบันนั้นๆ มีประสบการณ์และมีผลการสอนในแต่ละปีเป็นอย่างไร   แนะนำสถาบันสอนพิเศษที่มีประสบการณ์กับการสอน IGCSE จะติว IGCSE ที่ไหนดี? เป็นคำถามที่เกิดขึ้นในใจนักเรียนและผู้ปกครองอยู่เสมอๆ ในที่นี้จึงจะขอแนะนำสถาบันสอนพิเศษที่มีประสบการณ์กับการสอน IGCSE โดยเห็นได้จากการที่นักเรียนเข้าไปสมัครเรียนและประสบผลสำเร็จกันอย่างมากมาย และที่น่าสนใจคือมีสถาบันสอนพิเศษหลายที่มากที่มีประสบการณ์ และประสบผลสำเร็จมากมายเลยทีเดียว ซึ่งอยากจะขอแนะนำ The Planner Education เดอะ แพลนเนอร์ เอดดูเคชั่น เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ (BTS ชิดลมทางออกที่[…]

ขั้นตอนการสมัครสอบ IGCSE

การสอบ IGCSE มีคณะกรรมการการสอบคือ Cambridge International Examinations (CIE) โดยมีขั้นตอนการสมัครสอบดังนี้ การลงทะเบียนสอบ สามารถลงทะเบียนสอบได้ที่ British council และ Harrow International School โดยสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์แบบฟอร์มการลงทะเบียนและแบบฟอร์มรายการผ่านทางออนไลน์ได้ ส่งใบสมัครและชำระค่าสอบ เมื่อทำการกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนและลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้วให้ผู้สมัครถ่ายสำเนาเก็บไว้อีก 1 ชุดเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้-รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (ขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทาง) ต้องเห็นใบหน้าชัดเจนและถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ชำระเงินเต็มจำนวนด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิต (Visa, Master Card) ได้ที่ศูนย์สมัครสอบที่ท่านได้เลือกไว้ โดยอัตราค่าธรรมเนียมของข้อสอบทั้งหมดสามารถดูได้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียน โดยมีค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไปในแต่ละรายวิชา และในการสอบประจำปี 2558 ในช่วงเดือนตุลาคม/พฤศจิกายน มีค่าธรรมเนียมของแต่ละรายวิชาดังนี้ กลุ่มรายวิชา (พร้อมรหัสวิชา) ค่าธรรมเนียมวิชาละ 6,550 บาท 0452 Accounting 0606 Additional Mathematics 0450 Business Studies[…]

เตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศไปกับ IGCSE

มาเริ่มต้นด้วยการรู้จักกับ IGCSE กันก่อนเป็นอันดับแรก IGCSE เป็นหลักสูตรหนึ่งของโรงเรียนใน สหราชอาณาจักร หรือที่คนไทยคุ้นในชื่อประเทศอังกฤษ และในประเทศไทยพบการเรียนหลักสูตร IGCSE ที่โรงเรียนนานาชาติที่เปิดการสอนระบบอังกฤษ จึงทำให้การสอบ IGCSE เป็นการสอบเพื่อเลื่อนระดับชั้นในกลุ่มนักเรียนระบบอังกฤษ แต่การสอบ IGCSE ก็ยังสำคัญสำหรับกลุ่มนักเรียนที่ต้องการไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ หรือแม้แต่มหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยบางแห่งอีกด้วย   แล้ว IGCSE คืออะไร IGCSE นั้นย่อมาจาก International General Certificate of Secondary Education คือการสอบเพื่อเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อนำวุฒินี้ไปยื่นเข้าศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ หรือมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยบางแห่ง และหากเป็นการสอบในโรงเรียนระบบอังกฤษจะเป็นการสอบเพื่อที่จะเข้าศึกษาในระดับ AS Level และ A2 Level ใน Year 12 และ Year 13 ของนักเรียน Year 10 และ Year 11 ตามลำดับ   สอบ IGCSE อย่างไร[…]

ติวIGCSE พิชิตข้อสอบ IGCSE การเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งสำคัญ

หลังจากที่เราได้รู้จักกับ IGCSE กันมาพอสมควรแล้ววันนี้อยากจะมาฝากถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ IGCSE กันอีกสักนิดค่ะ ความพร้อมที่ 1 เลือกให้ได้ก่อนค่ะ ว่าเราจะนำไปใช้ต่อที่ไหน ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ และที่นั้นต้องการผล IGCSE อย่างไร ใช้กี่วิชา วิชาอะไรบ้าง ต้องการเกรดอย่างไร แล้ววิชาที่จะต้องใช้มีสอน หรือมีเปิดสอบในประเทศไทยหรือไม่ดูให้ดีค่ะ ไม่อย่างงั้นสิ่งที่เราสู้อุตส่าห์ตั้งใจทำมามันอาจจะสูญเปล่าก็ได้นะคะ ความพร้อมที่ 2 วันเปิดรับสมัครในแต่ละช่วง ต้องคอยติดตามว่าเปิดรับสมัครตั้งแต่เมื่อไหร่ สถานที่สอบที่ไหน ใครจะเป็นคนไปสมัครตัวผู้สอบเอง หรือผู้ปกครอง จริงๆ แล้วผู้ปกครองเป็นส่วนสำคัญมากๆ นะคะในการเตรียมตัวให้แก่บุตร หลานของท่านตั้งแต่ขั้นตอนแรก ไปจนกว่าน้องๆ จะได้เข้าเรียนตามที่หวังไว้ และเป็นกำลังใจสำคัญอีกด้วย ดูแลน้องๆ ให้ดีนะคะ ความพร้อมที่ 3 การเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ก่อนการสอบ หลายๆ คนแม้จะเรียนอยู่ในโรงเรียนนานาชาติที่มีการสอนระบบอังกฤษ หลักสูตร IGCSE อยู่แล้วก็ยังต้องมาเรียนพิเศษเพิ่มเติมนอกโรงเรียน นั่นก็เพราะต้องการให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมั่นใจว่าตนเองจะสอบตามที่หวังไว้ และโดยส่วนใหญ่สถาบันกวดวิชาต่างๆ นี่ละคะที่มีบทบาทมากต่อการเตรียมตัวของน้องๆ จากที่สังเกตส่วนใหญ่จะเน้นเรียนตัวต่อตัว ที่บ้านของนักเรียนเอง เพื่อไม่ให้นักเรียนเหนื่อยล้ากับการเดินทาง และเน้นไปที่การทำแบบฝึกหัด หรือที่เรียกว่า[…]

ติวIGCSE เตรียมตัวอย่างไรกับการสอบ IGCSE

ครั้งที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับ IGCSE กันแล้ว ครั้งนี้อยากจะขอแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนสอบกันค่ะ เรื่องแรกก็คือ จะเอาผลสอบ IGCSE ที่ได้ไปทำอะไร? อย่างที่บอกกันไปแล้วว่า IGCSE คนที่จะนำไปใช้ก็คือ นักเรียนในโรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบการศึกษาแบบอังกฤษ ใน Year 10 และ Year 11 เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในระดับ A Level และ As Level ใน Year 12 และ Year 13 ต่อไป นักเรียนที่มีความประสงค์จะไปศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่รับผลการสอบ IGCSE นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยที่รับผลการสอบ IGCSE หากเป็นโรงเรียนที่มีการใช้ระบบนี้อยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวอะไรมากจะเรียน จะสอบก็สามารถทำอยู่ในโรงเรียนได้เลย หากแต่เป็นการนำไปให้เพื่อศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศแล้ว สิ่งสำคัญคือเราต้องรู้ก่อนว่ามหาวิทยาลัยที่เราจะไปศึกษา เราต้องการเข้าคณะอะไร และคณะนั้นๆ ต้องการผลสอบ IGCSE วิชาไหนบ้าง ต้องการเกรดเท่าไหร่ ศึกษามาให้ละเอียดค่ะ ไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นความพยายามที่สูญเปล่านะคะ เรื่องที่สอง รู้รึยังคะว่าการสอบ IGCSE สมัครสอบอย่างไร สอบที่ไหน สอบวันไหน ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ +[…]

IGCSE คืออะไร ติว IGCSE ดีไหม

ในยุคสมัยนี้เมื่อพูดถึง สอบ IGCSE น้องๆ นักเรียนที่ใฝ่ผันอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศคงจะร้อง “อ๋อ…” กันเลยใช่มั้ยคะ ใช่แล้วค่ะ IGCSE คือหนึ่งในใบเบิกทางใบหนึ่งที่จะทำให้ไปถึงฝันนั้นได้ สำหรับน้องๆ นักเรียนคนไหนที่ยังไม่รู้จัก IGCSE วันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะ เริ่มจากทำไมต้องสอบ IGCSE ? ไม่ใช่ว่านักเรียนทุกคนจะต้องสอบ IGCSE นะคะ คนที่จะสอบ IGCSE ก็คือ นักเรียนในโรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบการศึกษาแบบอังกฤษ ใน Year 10 และ Year 11 เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในระดับ A Level และ As Level ใน Year 12 และ Year 13 ต่อไป นักเรียนที่มีความประสงค์จะไปศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่รับผลการสอบ IGCSE นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยที่รับผลการสอบ IGCSE >>การสอบ IGCSE นี้หากสอบผ่านตามเกณฑ์เราจะนำผลสอบไปยื่นขอเทียบเป็นวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายที่กระทรวงศึกษาธิการ จากนั้นนำวุฒิที่ได้ไปยื่นที่มหาวิทยาลัยที่เราเลือกไว้ได้เลยค่ะ >>การสอบ IGCSE นั้นไม่ได้ระบุว่าผู้สอบจะต้องมีอายุเท่าไหร่ แต่โดยส่วนใหญ่ผู้สอบจะอายุระหว่าง[…]

ความแตกต่างของการเรียนGEDกับเรียนIGCSE

การไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ หรือการได้เรียนหลักสูตรอินเตอร์ในระดับมหาวิทยาลัย เป็นความฝันของใครหลายๆคน ซึ่งนอกจากการสอบวัดความถนัดทางด้านภาษาอังกฤษอย่างเช่น TOEFL หรือ IELTS ที่เราคุ้นเคยกันแล้วนั้น ยังมีการสอบเทียบวุฒิม.6 อีก 2 แบบที่เป็นที่นิยมนั่นคือ การสอบ GED และการสอบ IGCSE ซึ่งเป็นการสอบด้วยข้อสอบภาษาอังกฤษทั้งหมด เพื่อเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย และนำผลการสอบไปใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในต่างประเทศ หรือหลักสูตรอินเตอร์ แต่ที่ GED และ IGCSE แตกต่างจากการสอบ TOEFL และ IELTS นั่นคือ การสอบ TOEFL และ IELTS เป็นการทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษ แต่ GED และ IGCSE เป็นการสอบวิชาหลักในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเพื่อใช้เทียบวุฒิการศึกษา อย่างไรก็ตาม หลายคนก็มีคำถามว่า ในเมื่อ GED และ IGCSE ต่างก็ใช้เพื่อเทียบวุฒิการศึกษา แล้วการสอบทั้ง 2 อย่างนี้ แตกต่างกันอย่างไร ตารางด้านล่าง จะแสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของการสอบทั้ง 2 แบบ ทั้ง[…]