หลักสูตร International General Certificate of Secondary Education (IGCSE)

International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) เป็นหลักสูตรของประเทศอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเช่น หลักสูตร A Level, AS Level, หรือ IB (International Baccalaureate)ซึ่งในประเทศไทย IGCSE ได้รับการยอมรับว่าเทียบเท่าวุฒิ ม.6 โดยมีกระทรวงศึกษาธิการของไทยรับรองวุฒิ ซึ่งการสอบมี 2 แบบ คือ CORE (ระดับพื้นฐาน) และ EXTENDED (ระดับสูง) ผู้สอบสามารถเลือกสอบแบบใดแบบหนึ่งก็ได้ตามความถนัด ผู้ที่เลือกสอบแบบ CORE จะมีสิทธิ์ได้เกรด C,D,E,F หรือ G เท่านั้น ส่วนผู้ที่สอบแบบ EXTENDED มีสิทธิ์ได้รับเกรดตั้งแต่ A*, A, B, C, D, E, F, ถึง G นักเรียนที่สอบIGCSE ผ่าน5 วิชาด้วยเกรด C ขึ้นไปสามารถไปเทียบวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการและนำเอกสารไปยื่นสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ในประเทศไทยได้

ฉันสอบ IGCSE ได้มั้ย?

นักเรียนอายุ 14-16 ปีทุกคนสามารถลงสอบได้ โรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษจะจัดการสอบ IGCSE เพื่อให้นักเรียนของตนสอบ ส่วนผู้ที่ไม่ได้เป็นนักเรียนในโรงเรียนเหล่านี้สามารถสอบ IGCSE ได้โดยการสมัครผ่าน British Council Thailand (ซอยจุฬาฯ 64 สยามสแควร์ กทม. โทรศัพท์ 02 652 5480-9) เพราะ University of Cambridge International Examination(CIE)เป็นผู้ออกข้อสอบ

สอบ IGCSE เมื่อไหร่ได้บ้าง?

การสอบ IGCSE นั้นจะถูกจัดตั้งขึ้นปีละสองครั้ง ครั้งแรกในช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน และ ครั้งที่สองในช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน

สมัครสอบเมื่อไหร่

ช่วงเวลาสมัครสอบ ของรอบพฤษภาคมมิถุนายน 

สมัครปกติ              ธันวาคม-มกราคม

สมัครล่าช้า            กุมภาพันธ์

ประกาศผล            กันยายน

รับวุฒิการศึกษา   ตุลาคม

ช่วงเวลาสมัครสอบ ของรอบตุลาคม-พฤศจิกายน

 สมัครปกติ              กรกฎาคม – สิงหาคม

สมัครล่าช้า            กันยายน

ประกาศผล            กุมภาพันธ์ ปีถัดไป

รับวุฒิการศึกษา   พฤษภาคม ปีถัดไป

ค่าสมัครสอบ IGCSE แต่ละวิชาจะต่างกัน ราคาจะอยู่ระหว่าง 5,400-8,400 บาทต่อวิชา หากลงทะเบียนล่าช้าผู้สมัครจะต้องจ่ายค่าลงสอบล่าช้า ประมาณ 3,100 บาทต่อหนึ่งวิชา

IGCSE มีวิชาอะไรบ้าง?

ทำไมต้องเรียน IGCSE ที่เดอะแพลนเนอร์เอดดูเคชั่น?

 

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply