GED RLA : mass noun

Mass Noun

ไม่ว่าน้องจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือติวสอบ GED RLA กันอยู่ ก็อย่าลืมเรื่องนี้นะครับ น้อง ๆ รู้กันไหมครับต่อให้น้อง ๆ จะมี ”การบ้านมากแค่ไหน” แต่คำว่า Homework ก็เติม s เพื่อทำเป็นนามพหูพจน์ไม่ได้ (Plural Noun) หรือ แม้แต่คำว่า work ที่ปกติเราแปลว่า “ภาระงาน” ก็เติม s ไม่ได้ น้อง ๆ ทราบกันไหมครับว่าทำไม … เฉลย นั่นก็เพราะว่า คำนามเหล่านี้เราเรียกว่าเป็น Mass Noun หรือ นามนับไม่ได้นั่นเอง ดังนั้น น้อง ๆ จึง ห้ามเติม s เพื่อทำให้คำเหล่านี้กลายเป็นพหูพจน์เด็ดขาด! (Pluralization)

เรื่องนี้สำคัญมากๆในห้องสอบ GED RLA หรือในขณะที่ติว GED RLA พี่อยากให้น้อง ๆ จำข้อควรระวังในการใช้ Mass Noun ต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อ Errors ทางไวยากรณ์ไว้นะครับ

  1. ห้ามใช้ Article “a, an” นำหน้า Mass Noun เป็นอันขาด เนื่องจากว่า Article เหล่านี้ใช้นำหน้าคำนามนับได้เอกพจน์เท่านั้น (Singular Noun)

เช่น          Mum gave me an advice.

                Mum gave me advice. ✓

  1. ห้ามเติม s ต่อหลัง Mass Noun เพื่อทำให้เป็นพหูพจน์

เช่น          I would like to buy furnitures.

                I would like to buy furniture. ✓

  1. ใช้ much เป็นคำขยายบอกปริมาณได้ แต่ห้ามใช้ many! ( much +นามนับไม่ได้ ขณะที่ many + นามพหูพจน์)

เช่น          There are not many rice left in the house.

                There is not much rice left in the house. ✓

  1. ใช้เลขจำนวนนับ (Number) กับคำเหล่านี้ไม่ได้

เช่น          I had two cake before dinner.

                I had (some) cake before dinner. ✓

หลังจากเรารู้เรื่องที่ควรระวังในการใช้ Mass Noun แล้ว ในช่วงติว GED RLA สั้นๆนี้ เราก็มาดูตัวอย่างคำที่เป็น Mass Noun ที่เราพบเจอได้บ่อย ในชีวิตประจำวันกันนะครับ โดย Mass Noun สามารถแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ ดังนี้

ของเหลว เช่น beer, gasoline (น้ำมัน), honey, milk, juice, water, wine

ไอเดีย ความคิด เช่น advice, chaos (ความวุ่นวาย), comprehension (ความเข้าใจ), information,  knowledge,  motivation (แรงบันดาลใจ)

เมล็ด เม็ด หรือผงต่าง ๆ เช่น rice, flour, wheat, sand

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น atmosphere (บรรยากาศ), sunshine, snow, rain, weather

สภาวะ สถานะ เช่น childhood, intelligence, stress, sleep

ความรู้สึก เช่น anger, depression (ความหดหู่/โรคซึมเศร้า), happiness, hunger, courage (ความกล้า)

ก๊าซ เช่น air, oxygen

นามที่เป็นวัตถุ เช่น equipment (อุปกรณ์), furniture, garbage (ขยะ), homework, research (งานวิจัย), land, luggage (กระเป๋าเดินทาง)

ชื่อวิชา เช่น biology, economics (เศรษฐศาสตร์), linguistics (ภาษาศาสตร์), forensic medicine (นิติเวชศาสตร์)

                ทีนี้เราลองมาทำโจทย์เรียน GED RLA กันบ้างโดยให้น้อง ๆ เลือกคำที่อยู่ในวงเล็บมาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับ

  1. I haven’t heard ___________ (much/many) news about the recent event in China.
  2. ___________ (A lot of / Many) literature that students read at school is classical.
  3. There ____________ (is / are) a lot of information about GED on the internet.

 

เฉลย

ข้อ 1 ตอบ much เนื่องจาก news เป็น Mass Noun

ข้อ 2 ตอบ A lot of เนื่องจาก a lot of ใช้นำหน้าคำนามนับไม่ได้ ซึ่งในบริบทนี้คือคำว่า literature (วรรณกรรม)

ข้อ 3 ตอบ is เนื่องจาก โครงสร้างการใช้ there is หรือ are กริยาจะผันตามนามที่ตามมาซึ่งในจุดนี้คือคำว่า information และเป็นคำนามนับไม่ได้

เป็นอย่างไรกันบ้างครับพี่เชื่อว่าเรื่องนี้คงเปิดโลกให้หลาย ๆ คนอยู่ใช่ไหมล่ะ ไม่ใช่เพียงเพื่อเรียน GED RLA แต่ในการเรียนภาษาอังกฤษระดับอื่นๆด้วย เพราะคำบางคำที่ดูเหมือนจะนับได้ เช่น luggage หรือ baggage สุดท้ายดันหลอกลวงเรา (ไม่ตรงปก) กลายเป็น Mass Noun

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน GED ได้ที่เบอร์ 02-253-2533 หรือ 095-726-2666
หรือ LINE: @theplanner

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply