เรียนGED วุฒิ ม.6 สำหรับคนเรียนนอกระบบ

books-927394_640

หากใครอ่านหัวข้อของบทความนี้แล้วเกิดความสงสัย คงจะต้องรีบไปหาข้อมูลกันเป็นการใหญ่ ว่า GED มันคืออะไร เพื่อให้หายสงสัยกันจะขออธิบายดังนี้

GED หรือชื่อเต็มๆ ว่า General Educational Development คือการสอบเทียบวุฒิการศึกษามัธยมปลายตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆสามารถสอบได้โดยผู้ที่อาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกาจะต้องมีอายุ ตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ขณะนี้การจัดสอบอยู่ภายใต้การดูแลของ Pearson VUE สถาบันสอบผ่านคอมพิวเตอร์ระดับโลก

ผู้ที่สอบ GED ในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย แต่สำหรับประเทศไทยนั้นโดยส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆ นักเรียนอายุน้อยๆ หรือนักเรียนเรียนที่บ้าน (Home School) เพื่อให้ได้วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป โดยการสอบ GED นี้หากสอบผ่านตามที่กำหนดไว้ก็จะได้วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายทันทีโดยไม่ต้องไปขอเทียบวุฒิที่กระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ http://bet.obec.go.th/bet/wp-content/uploads/2015/06/p223514.pdf

หากดูจากเว็บไซต์ www.ged.com เราจะพบว่าการสอบ GED ได้มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2014 ทั้งในเรื่องผลคะแนน เนื้อหาการสอบ และค่าสมัครสอบ แต่ทว่าการสอบ GED ในประเทศไทยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ชื่อการสอบเดิมนี้ว่า 2002 series จะมีแต่เพียงสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่ใช้การสอบใหม่ที่มีชื่อว่า 2014 series

 

เนื้อหาของการสอบ GED

การสอบ GED จะทำการสอบ 5 วิชาโดยเกณฑ์การสอบผ่านคือต้องสอบผ่านทั้ง 5 วิชา แต่ละวิชามีคะแนน 800 คะแนน ผู้สอบจะต้องสอบให้ได้คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 410 คะแนน และคะแนนของทุกวิชารวมกันไม่ต่ำกว่า 2,250 คะแนน

5 วิชาที่กล่าวถึงนี้ได้แก่

  1. Language Arts, Reading
  2. Language Arts, Writing
  3. Mathematics
  4. Science
  5. Social Studies

เมื่อสอบผ่านทั้ง 5 วิชาตามที่กำหนดแล้วผู้สอบจะได้รับใบคะแนน (Transcript) และประกาศนียบัตร (Diploma) แต่หากสอบไม่ผ่าน หรือต้องการคะแนนที่สูงขึ้นก็สามารถกสอบใหม่ได้แต่ต้องเว้นระยะห่างหลังจากวันสอบเป็นเวลา 90 วัน ในแต่ละวิชาสามารถสอบได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปีปฏิทิน

จากนั้นจึงนำไปใช้เป็นวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเป็นเอกสารหนึ่งในการขอเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยได้ทันที

อย่างไรก็ดีการจะนำวุฒิหรือคะแนนใดไปยื่นต่อมหาวิทยาลัยที่เราต้องการจะไปศึกษาต่อ ควรที่จะศึกษาถึงข้อมูล กฎเกณฑ์ทุกอย่างที่ทางมหาวิทยาลัยต้องการ เพื่อที่เราจะได้วางแผนการเรียน การเตรียมตัวสอบในแต่ละการสอบนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

โทรสอบถามข้อมูลการเรียนที่ 022532533

 

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply