ความแตกต่างของการเรียนGEDกับเรียนIGCSE

การไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ หรือการได้เรียนหลักสูตรอินเตอร์ในระดับมหาวิทยาลัย เป็นความฝันของใครหลายๆคน ซึ่งนอกจากการสอบวัดความถนัดทางด้านภาษาอังกฤษอย่างเช่น TOEFL หรือ IELTS ที่เราคุ้นเคยกันแล้วนั้น ยังมีการสอบเทียบวุฒิม.6 อีก 2 แบบที่เป็นที่นิยมนั่นคือ การสอบ GED และการสอบ IGCSE ซึ่งเป็นการสอบด้วยข้อสอบภาษาอังกฤษทั้งหมด เพื่อเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย และนำผลการสอบไปใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในต่างประเทศ หรือหลักสูตรอินเตอร์ แต่ที่ GED และ IGCSE แตกต่างจากการสอบ TOEFL และ IELTS นั่นคือ การสอบ TOEFL และ IELTS เป็นการทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษ แต่ GED และ IGCSE เป็นการสอบวิชาหลักในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเพื่อใช้เทียบวุฒิการศึกษา อย่างไรก็ตาม หลายคนก็มีคำถามว่า ในเมื่อ GED และ IGCSE ต่างก็ใช้เพื่อเทียบวุฒิการศึกษา แล้วการสอบทั้ง 2 อย่างนี้ แตกต่างกันอย่างไร

ตารางด้านล่าง จะแสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของการสอบทั้ง 2 แบบ ทั้ง GED และ IGCSE เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับน้องๆ และสามารถเตรียมตัวสอบได้ตรงตามเป้าหมายที่ตนเองต้องการได้ โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้

SubjectGEDIGCSE
ชื่อเต็มGeneral Educational DevelopmentInternational General Certificate of Secondary Education
ประเทศที่เทียบวุฒิใช้เทียบเท่าวุฒิ High School ได้ทั่วโลก หลักสูตรประเทศสหรัฐอเมริกาใช้เทียบเท่าวุฒิ High School ในประเทศไทย หลักสูตรเครือสหราชอาณาจักร
วิชาที่สอบ5 วิชาคือ Language Arts, Reading (การอ่าน), Language Arts, Writing (การเขียน), Mathematics (คณิตศาสตร์), Science (วิทยาศาสตร์) และ Social Studies (สังคมศาสตร์)อย่างน้อย 5 วิชาโดยเลือกจาก วิชาพื้นฐานภาษาต่างๆ และวิชาเฉพาะอีกประมาณ 70 วิชา อีกทั้งสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นการสอบแบบ Core หรือ Extended ระดับ Core  จะเป็นระดับมาตรฐานที่ง่ายกว่า
คะแนนสอบมีคะแนนเต็ม 800 คะแนนทุกวิชา โดยต้องสอบได้ 410 วิชาขึ้นไปในทุกวิชาโดยมีคะแนนรวม 2250 จึงจะผ่านแบ่งคะแนนเป็นเกรด A*, A, B, C, D, E, F,U ซึ่งควรจะได้เกรด C ขึ้นไป จึงจะผ่าน
ลักษณะข้อสอบเป็นข้อสอบแบบ Multiple-choiceเป็นข้อสอบอัตนัย เขียนแสดงวิธีทำ
ช่วงเวลาที่รับสมัครสอบสามารถลงทะเบียน และสมัครสอบได้ทุกเดือนมีการสอบเพียงแค่ 2 ช่วงเท่านั้น คือพฤษภาคม – มิถุนายนและอีกช่วงหนึ่งประมาณ ตุลาคม – พฤศจิกายน

 

จะสังเกตเห็นว่า การสอบ IGCSE นั้นจะมีความยากกว่าการสอบ GED แต่น้องๆจะเลือกสอบอะไรนั้น ก็ขึ้นอยู่กับประเทศ มหาวิทยาลัย และหลักสูตรที่ต้องการไปเรียน ว่ารับคะแนนสอบแบบไหน และรับคะแนนเท่าไหร่ขึ้นไปด้วย ทั้งนี้ นอกจากน้องๆต้องเตรียมตัวสอบให้ผ่าน เพื่อให้ได้ Transcript แล้ว ยังต้องไม่ลืมที่จะศึกษาข้อมูล Requirement ของหลักสูตรที่ตนต้องการเข้าไปเรียนด้วย

นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าการสอบ GED และการสอบ IGCSE จะเป็นทางลัด ที่ช่วยให้น้องๆประสบความสำเร็จในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้เร็วขึ้น แต่ในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยนั้น จะต้องรู้ลึกรู้จริงด้วย ดังนั้น น้องๆต้องขวนขวายและมุ่งมั่นหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ จึงจะมั่นใจได้ว่า ความรู้ของเรานั้นไม่ต่างจากผู้อื่นที่ใช้เวลามากกว่าเรา นั่นหมายความว่า GED และ IGCSE ได้ทำหน้าที่เป็นบันไดเลื่อน หรือเป็นลิฟท์ให้กับชีวิตการศึกษาของน้องๆอย่างแท้จริง

โทรสอบถามข้อมูลการเรียนที่ 022532533

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply