การสมัครสอบ GED และขั้นตอนต่างๆ

GED Testing Service ร่วมกับ Pearson VUE และ the American Council on Education (ACE) ดำเนินการสอบ GED โดยอยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันสอบผ่านคอมพิวเตอร์ระดับโลกอย่าง Pearson VUE ผู้ที่สนใจสมัครสอบสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://ged.com โดยผู้สมัครสอบในประเทศไทยจะต้องคลิกเลือกสอบ Other Countries ในหัวข้อ Test in ดังรูปด้านล่างนี้

20151014-3-1

หากเคยลงทะเบียนแล้วก็สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบ เพื่อสมัครสอบได้เลย แต่ถ้ายังไม่เคยลงทะเบียนก็ทำการกรอกข้อมูลสร้างบัญชีผู้ใช้ก่อน จึงทำการสมัครสอบต่อไป

ในประเทศไทยสามารถเลือกสนามสอบได้ 3 ที่คือ

  1. The Enterprise Resources ชั้น 3 อาคารชาญอิสระ2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพ 10320
  2. Pearson Professional Centers – Bangkok Thailand ห้องเลขที่ 10-10 ชั้น 10 อาคาร Bangkok Business (ตึกBB) ถนนสุขุมวิท21 กรุงเทพ 10110
  3. Movaci Technology เลขที่ 420/11-13 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

ช่วงเวลาในการสอบ GED มีการจัดสอบตลอดทั้งปีในวันธรรมดา (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น.) โดยผู้สมัครสามารถเลือกวันและเวลาสอบได้ตามความต้องการ หากวันสอบนั้นๆ ยังมีที่ว่างอยู่ โดยจะเลือกสอบกี่วิชาก็ได้

อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบวิชาละ $50 สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

คำแนะนำในการเข้าสอบ GED

– ผู้สอบควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที เพื่อทำการลงลายมือชื่อ ถ่ายรูป และยื่นหลักฐาน รวมทั้งฝากของที่ไม่เกี่ยวกับการสอบ
– ผู้สอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ไปแสดงตัว
– การสอบ สอบโดยคอมพิวเตอร์เท่านั้น ไม่ต้องใช้เครื่องเขียนใดๆ

เมื่อสอบ GED ผ่านทั้ง 5 วิชา (ดูคะแนนสอบ Writing ได้โดยล็อกอินที่เว็บไซต์ www.ged.com) แล้วจะได้รับใบแจ้งผลการเรียน (Transcript) และประกาศนียบัตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Diploma) ฉบับจริงประมาณ 4 – 6 สัปดาห์

นำใบแจ้งผลการเรียน (Transcript) และประกาศนียบัตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Diploma) ไปยื่นต่อมหาวิทยาลัยที่เราต้องการไปศึกษาต่อพร้อมกับเอกสารหลักฐานๆ อื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยต้องการ

 

โทรสอบถามข้อมูลการเรียนที่ 022532533

 

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply