Timeline เตรียมรับมือ TCAS ฉบับ #DEK67 อินเตอร์

เริ่มปีการศึกษาใหม่ น้อง ๆ มัธยมปลายหลายคนก็ต้องปรับตัวและเตรียมพร้อม โดยเฉพาะน้อง ๆ สายการเรียนอินเตอร์ ที่กำลังเตรียมยื่นเข้าในระดับมหาวิทยาลัยในปี 2567 ซึ่งเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบและการรับเข้าในหลาย ๆ อย่าง

บทความนี้ The Planner จะขอมาสรุปไทม์ไลน์การเตรียมรับมือและยื่นเข้าศึกษาในระบบ TCAS67 สำหรับน้อง ๆ Dek67 อินเตอร์ ให้ได้รู้กัน จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง? และมีกี่เส้นทางที่จะทำให้น้อง ๆ ไปถึงคณะในฝัน? ตามมาดูกันได้เลย

FIRST STEP: ก่อน ส.ค. 2566 คะแนนสอบ “ควรพร้อม”

ตั้งแต่ช่วงต้นปี น้อง ๆ Dek67 ควรเตรียมทั้งวุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า และคะแนนสอบที่ต้องใช้ยื่นเข้าศึกษาต่อให้พร้อม โดยคะแนนพื้นฐานที่หลักสูตรอินเตอร์ใช้ เช่น วุฒิ ม.6, วุฒิ GED, IGCSE, AS/A-LEVEL, SAT, IELTS, TOEFL, ACT, BMAT รวมถึงคะแนนสอบเฉพาะอื่น ๆ ของทางมหาวิทยาลัย เช่น CU-AAT, CU-ATS, CU-TEP หรือ TU-GET เป็นต้น 

หมายเหตุ 1: การสอบ SAT เปลี่ยนเป็นสอบในรูปแบบ Digital และเหลือรอบสอบในปี 2566 อยู่อีกไม่กี่รอบเท่านั้น น้อง ๆ สามารถเช็กรอบสอบได้ในเว็บไซต์ collegeboard.org ได้เลย

หมายเหตุ 2: การสอบ BMAT จัดสอบวันที่ 18 ต.ค. 2566 เป็นครั้งสุดท้ายก่อนเปลี่ยนเป็นข้อสอบอื่น (น้อง ๆ ที่อยากใช้คะแนนยื่นหลักสูตรแพทย์ อินเตอร์ การสอบครั้งนี้สำคัญมาก)

สำหรับหลักสูตรอินเตอร์ หรือนานาชาติส่วนใหญ่ในประเทศไทย มักจะไม่ใช้คะแนน Thai A-LEVEL, TGAT หรือ TPAT ดังนั้นน้อง ๆ ที่เรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือเตรียมเข้าคณะอินเตอร์ ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเข้าสอบ แต่ทั้งนี้ บางหลักสูตรอินเตอร์ อาจยังมีการเรียกใช้คะแนนสอบเหล่านี้อยู่บ้าง น้องจึงควรศึกษา Requirement ของแต่ละคณะที่อยากเข้าให้ละเอียด 

 

TCAS รอบที่ 1: ส.ค. 2566 – ก.พ. 2567 ยื่นรอบ PORTFOLIO 

การสมัครรอบ Portfolio ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio), เกรดเฉลี่ย (GPAX) หรือคุณสมบัติอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสาขานั้น ๆ ร่วมกัน

หมายเหตุ: Portfolio หรือ แฟ้มสะสมผลงาน คือ เอกสารประวัติส่วนตัว ผลการเรียน ความสามารถ กิจกรรม ตลอดจนรางวัลที่น้อง ๆ เคยได้รับ 

ในรอบนี้ หากน้อง ๆ มีความสามารถ มีคุณสมบัติผ่าน และมีผลงานที่ตรงความต้องการของทางมหาวิทยาลัยมากพอ น้อง ๆ ก็จะสามารถติดมหาวิทยาลัยในรอบนี้ได้เลย และยังถือเป็นวิธียื่นเข้ามหาวิทยาลัยที่สะดวกที่สุด เร็วที่สุด สำหรับน้อง ๆ สายกิจกรรม หรือสายแสวงหาประสบการณ์อีกด้วย

อ่านบทความ ทำ Portfolio แบบนี้ ใคร ๆ ก็อยากรับเข้าไปเรียน! คลิกที่นี่

 

สำคัญที่สุด: ต.ค. 2566 ลงทะเบียนเข้าระบบ TCAS67 

ไม่ว่าน้อง ๆ จะอยากสอบเข้ามหาวิทยาลัยในหลักสูตรภาคไทย หรือหลักสูตรนานาชาติก็ตาม น้อง ๆ ทุกคนจะต้องทำการเข้ายืนยันตัวตนและยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ผ่านเว็บไซต์  www.student.mytcas.com ซึ่งเป็นเว็บกลางในการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยเว็บไซต์จะเปิดระบบให้ลงทะเบียน TCAS ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. 2566 เป็นต้นไป (ตามอัปเดตล่าสุดเดือน ก.ค. 2567)

อ่านบทความ TCAS คืออะไร? คลิกที่นี่

 

TCAS รอบที่ 2: ก.พ. – พ.ค. 2567 ยื่นรอบ QUOTA/รับเพิ่ม 

รอบการรับสมัครแบบโควตา (Quota) เป็นรอบที่เปิดรับน้อง ๆ ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่คณะหรือ มหาวิทยาลัยกำหนด โดยในแต่ละโครงการอาจมีได้หลายรูปแบบ หรือมีการกำหนดเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป เช่น โครงการเรียนดี, โครงการรับน้อง ๆ ในพื้นที่ที่กำหนด, โครงการความสามารถพิเศษ (ด้านกีฬา ด้านดนตรี ด้านศิลปะ ฯลฯ) หรือโครงการขยายโอกาส  เป็นต้น 

ซึ่งบาง Quota อาจมีการส่งตรงมาที่โรงเรียนที่น้อง ๆ ศึกษา(มีข้อตกลง/ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัย) หรือเปิดรับผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางการสื่อสารของทางมหาวิทยาลัยก็ได้

 

TCAS รอบที่ 3: พ.ค. 2567 ยื่นรอบ ADMISSION 

รอบแอดมิชชั่น (Admission) คือ รอบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยใช้ “ระบบกลาง” ในการคัดเลือก ซึ่งเป็นการเปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วทั้งประเทศ และในรอบ Admission ระบบจะพิจารณาจากคะแนนสอบของน้อง ๆ แบบล้วน ๆ เข้ากับเกณฑ์การรับเข้าของคณะ/หลักสูตรที่น้อง ๆ ยื่นทุกอันดับ ผ่านเว็บไซต์ www.student.mytcas.com  โดยน้อง ๆ จะสามารถเลือกสาขาวิชาที่สนใจได้สูงสุด 10 อันดับ 

ทั้งนี้ หากน้อง ๆ ที่ติดรอบ Portfolio หรือ Quota แล้ว แต่เปลี่ยนใจอยากลงสมัครรอบ  Admission สามารถขอไม่ใช้สิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ได้ตามระเบียบที่ทาง TCAS กำหนด  

 

TCAS รอบที่ 4: พ.ค. – มิ.ย. 2567 ยื่นรอบ DIRECT ADMISSION 

รอบรับตรงอิสระ หรือรอบ Direct Admission คือ รอบเก็บตกสำหรับน้อง ๆ “ที่ยังไม่ได้ที่เรียน” ไม่ผ่านการคัดเลือกจากที่ใด ๆ หรือน้อง ๆ ที่สละสิทธิ์มาเพื่อลงสมัครในคณะที่ต้องการในรอบนี้ ซึ่งทางแต่ละมหาวิทยาลัย จะมีอิสระในการเลือกเปิดรับสมัคร หรือกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก และการประมวลผล ภายใต้การดูแลควบคุมของ ทปอ. และในรอบนี้ถือเป็นรอบสุดท้าย ในการที่น้อง ๆ Dek67 จะใช้ยื่นเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้แล้ว

ติวสอบที่ The Planner Education ดูแลทุกขั้นตอน จนสอบติดมหาวิทยาลัย!! ไม่ว่าน้อง ๆ จะมองหาคอร์ส GED, คอร์ส SAT, คอร์ส IELTS, คอร์ส IGCSE, คอร์ส AS/A-LEVEL หรือคอร์สติวข้อสอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทางสถาบันมีหลักสูตรการสอนครบครัน และครอบคลุม สอนโดยคุณครูประสบการณ์สอนตรงสาย เน้นเทคนิคทำข้อสอบล้วน เพื่อให้ได้คะแนนสูง พร้อมทั้งมีบริการ One Stop Service ดูแลด้านการสอบ และติดตามผลมหาวิทยาลัยให้ในที่เดียว

อยากเรียนจบ ม.6 ไว ได้คะแนนสอบสูงพร้อมยื่นเข้าคณะอินเตอร์ ติวสอบที่ The Planner ไม่มีผิดหวัง!

สนใจติว GED | IGCSE | A-LEVEL | SAT | IELTS | ACT | GSAT | BMAT | TOEFL-MUIC/MUIDS | CU-TEP | CU-AAT | CU-ATS | TU-GET | IB | AP | Academic Writing

ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line: @theplanner หรือ Phone: 095-726-2666

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply