SOP คืออะไร สำคัญยังไงกับการเข้าอินเตอร์

SOP คืออะไร สำคัญยังไงกับการยื่นเข้าคณะอินเตอร์ บทความนี้ The Planner จะพาน้อง ๆ ไปไขคำตอบของความลับของ SOP อีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้น้อง ๆ ติดคณะอินเตอร์

SOP คืออะไร

SOP ย่อมาจาก Statement of Purpose หากถามว่า SOP คืออะไร SOP ก็คือบทความแนะนำตัวที่บอกเล่าประวัติของน้อง ๆ ทั้งประสบการณ์การเรียน ความสำเร็จในอดีต เหตุผลที่อยากเรียนต่อในหลักสูตรนี้ รวมถึงเป้าหมายของน้อง ๆ โดยสำหรับระดับการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยอีกส่วนที่สำคัญมาก ๆ ในการเขียน SOP คือการเขียนอธิบายว่าการเรียนในหลักสูตรที่น้อง ๆ สมัครเข้าไปจะช่วยให้น้อง ๆ บรรลุเป้าหมายของตัวเองได้ยังไง 

เกร็ดควรรู้: บางหลักสูตรอินเตอร์นอกจากคะแนนที่ต้องทำให้ถึงเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดไว้แล้ว SOP นี่แหละตัวชี้วัดว่าจะทำให้น้อง ๆ สอบติดหรือไม่ การเขียน SOP จึงควรเขียนยังไงให้มีความน่าสนใจและต้องโดดเด่นกว่าผู้สมัครคนอื่น เพราะอาจารย์ที่ทำการคัดเลือกน้อง ๆ เคยอ่าน SOP ของผู้สมัครมาแล้วมากมายหลายฉบับ

 

เทคนิคการเขียน SOP

สิ่งที่ควรมีในการเขียน SOP

 • เหตุผลที่อยากเรียนในสาขาวิชาที่น้อง ๆ สมัคร สิ่งนี้จะทำให้กรรมการเห็นถึงความตั้งใจและแพชชั่นที่น้องมีต่อตัวสาขา
 • บอกเล่าถึงความสำเร็จในอดีต โดยความสำเร็จนั้น ต้องมีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร สิ่งนี้จะทำให้กรรมการในการคัดเลือกเห็นถึงว่าน้องเหมาะกับตัวหลักสูตรนี้
 • กิจกรรมยามว่างหรืองานอดิเรก ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬา การเล่นดนตรี การแสดง ฯลฯ หากเป็นไปได้ควรเกี่ยวข้องกับสาขาที่น้องสมัคร
 • เป้าหมายในอนาคต สิ่งนี้เรียกได้ว่าสำคัญที่สุดที่จะสามารถดึงความสนใจของกรรมการไว้ได้เลย ควรบอกเล่าถึงเป้าหมายในอนาคตทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว น้อง ๆ ก็ควรอธิบายถึงว่าการเรียนในหลักสูตรที่น้อง ๆ สมัคร จะสามารถทำให้น้อง ๆ ทำเป้าหมายของตัวเองสำเร็จได้ยังไง

โครงสร้างที่ดีของ SOP

ย่อหน้าที่ 1: เล่าถึงตัวเราเอง ว่าเราคือใคร พื้นเพชีวิตของตัวเรา เป้าหมายของตัวเรา ตลอดจนเกริ่นนำเรื่องราวที่เราจะพูดในย่อหน้าอื่น ๆ ต่อไปด้วย อีกทั้งย่อหน้านี้มีความสำคัญมาก ๆ เราควรเปิดตัวเริ่มต้นอย่างสวยงาม เช่น คำนิยามความเป็นตัวเอง คติประจำใจ ฯลฯ 

ย่อหน้าที่ 2: เพราะอะไร ทำไมเราถึงอยากเรียนในสาขานี้

นอกจากบอกเล่าถึงเหตุผลที่ทำให้เราอยากเรียนในสาขานี้แล้ว ควรบอกเล่าถึงสิ่งที่รู้เกี่ยวกับตัวสาขานี้ อีกทั้งยังควรเล่าถึงเป้าหมายระยะสั้นของตัวเรา รวมถึงการจะทำเป้าหมายนั้นให้สำเร็จ สาขาวิชาที่เราสมัคร จะช่วยเราทำให้เป้าหมายนั้นบรรลุได้ยังไง 

ย่อหน้าที่ 3 – 4: เราเหมาะที่จะเรียนคณะนี้ยังไง

ใน 2 ย่อหน้านี้ควรบอกเล่าว่าเพราะอะไร ทำไม อาจารย์หรือกรรมการการตัดสินถึงควรเลือกเราให้ผ่านการคัดเลือกเข้าไปเรียนต่อในสาขาวิชาที่เราสมัครไป สิ่งที่จะแนะนำให้น้องเขียนเล่าจะมีหัวข้อหลัก ๆ ดังนี้

 • กิจกรรมต่าง ๆ ที่น้องเคยเข้าร่วม หรือความสำเร็จในอดีตของตัวน้อง ๆ เอง และสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับคณะนั้น ๆ ของน้อง ๆ ด้วย เช่น อยากเข้าเรียน CommArts ก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับการทำ VLOG ถ่ายหนัง ฯลฯ อยากข้า BBA ก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับ การเปิดร้านขายของ การเล่นหุ้น ฯลฯ
 • คุณสมบัติของตัวเราที่เหมาะกับตัวสาขา เช่น อยากเข้า EBA ก็มีคะแนน SAT Math 800 เต็ม 800 อยากเรียนสาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ ได้เกรดเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์ 3-4 อยากเข้า BALAC BAS ก็สามารถพูดสุนทรพจน์ในภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ฯลฯ
 • หากเราได้เข้าไปเรียนในคณะนี้แล้ว เราจะสามารถให้อะไรกับคณะนี้ได้บ้าง เช่น ตั้งใจเรียนอยู่เสมอ สามารถเป็นตัวแทนคณะแข่งขันในด้านต่าง ๆ ได้ ฯลฯ

ย่อหน้าที่ 5: ประมวลผล สรุปทุกอย่าง

ย่อหน้าสุดท้ายจะเป็นการเขียนสรุปสิ่งที่เราต้องการ และเขียนให้เห็นว่าเรามีความมั่นใจแค่ไหนที่สาขาวิชาที่เราสมัครนั้น จะสามารถช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายระยะยาวของเราได้อย่างแน่นอน

เกร็ดควรรู้: SOP ไม่ใช่ Portfolio จึงไม่ควรเน้นในเรื่องการใส่ผลงานนั่นนี่มากจนเกินไป แต่ควรเน้นที่เรื่องเล่าเกี่ยวกับตัวเราเป็นสำคัญที่สุด อีกทั้งในการเขียน SOP ห้ามลืมจะเล่าถึงสาเหตุและผลของมันไปด้วยนะคะ 

ตัวอย่างหลักสูตรอินเตอร์ที่ต้องใช้ SOP

 • BALAC จุฬาฯ
 • BJM ธรรมศาสตร์
 • GSSE ธรรมศาสตร์
 • SPD ธรรมศาสตร์
 • TEP-TEPE ธรรมศาสตร์ 

เกร็ดควรรู้: อย่าง BALAC ต่อให้น้อง ๆ ทำคะแนนยื่นเข้าออกมาสูงแค่ไหน แต่ถ้าคะแนน SOP หรือสัมภาษณ์น้องทำได้ไม่ดี เพื่อน ๆ ที่ทำคะแนนยื่นเข้ามาได้ไม่สูงเท่าน้อง แต่คะแนนในส่วน SOP และสัมภาษณ์เขาทำได้ดี เขาก็มีโอกาสติด BALAC มากกว่าน้อง ๆ BALAC เป็นหลักสูตรที่น้อง ๆ ที่คะแนนยื่นเข้าสูงมาก ๆ ก็ไม่ติดหลักสูตรนี้กันมาแล้วหลายคน 

หวังว่าหลังจากอ่านบทความนี้น้อง ๆ จะเห็นถึงความสำคัญของการเขียน SOP ตลอดจนนำประโยชน์ของการเขียน SOP มาใช้จนทำให้น้อง ๆ ติดหลักสูตรอินเตอร์ที่เป็นเป้าหมายของตัวเอง 

แต่ช้าก่อน ก่อนที่น้อง ๆ จะได้ยื่น SOP เข้าคณะเป้าหมายของตัวเอง น้อง ๆ อย่าลืมสิ่งสำคัญอย่างการเตรียมคะแนนเพื่อให้ถึงเกณฑ์ที่คณะตั้งไว้ และการจะทำให้คะแนนของน้อง ๆ ถึงเกณฑ์นั้นได้ คำตอบคือ การมาติวภาษาอังกฤษอย่าง IELTS TOEFL CU-TEP TU-GET SAT ฯลฯ ที่ The Planner Education สถาบันการติวสอบเพื่อเข้าคณะอินเตอร์ทุกหลักสูตร มาที่เดียว ติวจบ ครบ คะแนนตรงตามเป้า พร้อมยื่นติดทุกหลักสูตรอินเตอร์

สนใจติว GED | IGCSE | A-LEVEL | SAT | IELTS | ACT | GSAT | BMAT | TOEFL-MUIC/MUIDS | CU-TEP | CU-AAT | CU-ATS | TU-GET | IB | AP | Academic Writing

ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line: @theplanner หรือ Phone: 095-726-2666

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply