เปิดเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ ยื่น TCAS รอบ 1 (Portfolio) ยื่นจุฬาฯ

ฤดูกาลแห่งการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเด็กมัธยมเวียนมาถึงอีกหนึ่งปี ซึ่งฤดูกาลนี้ในเกาหลีเรียกว่า “ซูนึง” ในสหราชอาณาจักรเรียกว่า “UCAS” ส่วนในไทยเองเรียกฤดูการนี้ว่า “TCAS” หรือชื่อเต็ม ๆ ว่า Thai University Center Admission System นั่นเองค่ะ และมหาวิทยาลัยที่นักเรียนไทยอยากเข้ามากที่สุด คงปฏิเสธไม่ได้ว่าคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าของไทย แล้วน้อง ๆ ล่ะ ถ้าเพิ่มโอกาสติดจุฬาฯของตัวเองให้มากขึ้นและเร็วกว่าเดิมจะดีไหมคะ ในบทความนี้จะพาน้อง ๆ ไปรู้จักกับวิธีนั้นกันค่ะ 

อยากรู้จัก TCAS ให้มากขึ้น ตามไปอ่านได้ที่ TCAS คืออะไร

 TCAS รอบ 1 คืออะไร?

TCAS รอบ 1 คือรอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดย TCAS รอบนี้เป็นรอบแรกของการยื่นเข้ามหาวิทยาลัย หากน้อง ๆ ติดมหาวิทยาลัยในรอบนี้ น้อง ๆ ก็จะสบายใจ สบายสมอง เพราะเรา “มีที่เรียนแล้วจ้า” โดยรอบ Portfolio ของจุฬาฯ ในปีนี้จะเปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 – 13 พฤศจิกายนนี้ ทุกหลักสูตร ยกเว้นแพทยศาสตร์ซึ่งเปิดรับไปก่อนหน้านี้ 

TCAS รอบ Portfolio ของจุฬาฯ หลัก ๆ ใช้อะไรบ้าง?

 • แฟ้มสะสมผลงาน
 • เกรดเฉลี่ย
 • คะแนนภาษาภาษาอังกฤษ (บางหลักสูตร)

วิธีทำ Portfolio ให้ปัง ทำยังไงดี ตามไปอ่านได้ที่ ทำ Portfolio แบบนี้ ใคร ๆ ก็อยากรับเข้าไปเรียน!

 ทำไมคะแนนภาษาอังกฤษจึงจำเป็นต่อรอบ Portfolio?

น้อง ๆ หลายคนอาจจะสงสัยกันว่าคะแนนภาษาอังกฤษอย่าง IELTS TOEFL SAT ฯลฯ มันสำคัญยังไงกับรอบ Portfolio มันไม่ได้ใช้แค่ยื่นเข้าหลักสูตรอินเตอร์หรอ เกี่ยวอะไรกับหลักสูตรไทย คำตอบคือ “เกี่ยวค่ะ” ปัจจุบันการยื่นเข้าเรียนต่อในรอบ Portfolio ของหลักสูตรไทย หลายหลักสูตรต่างกำหนดเกณฑ์ไว้ว่า “จำเป็นต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษด้วย” โดยเฉพาะหลักสูตรไทยของจุฬาฯ มีหลายหลักสูตรมากที่กำหนดเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษไว้ The Planner รวมไว้ให้น้อง ๆ ในบทความนี้แล้ว 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 • GPAX: ≥ 3.25
 • คะแนน Aptitude Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): SAT ≥ 1350 หรือ CU-AAT ≥ 1290

หมายเหตุ: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเป็นหลักสูตรที่มีเกณฑ์คะแนน SAT ขั้นต่ำที่ใช้ยื่นสูงที่สุดในประเทศไทย

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สาขาสถาปัตยกรรม)

 • GPAX: ≥ 3.00
 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): CU-TEP ≥ 40

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สาขาสถาปัตยกรรมภายใน)

 • GPAX: ≥ 3.00
 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): CU-TEP ≥ 40

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สาขาภูมิสถาปัตยกรรม)

 • GPAX: ≥ 3.00
 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): CU-TEP ≥ 40

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สาขาออกแบบอุตสาหกรรม)

 • GPAX: ≥ 3.00
 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): CU-TEP ≥ 40

 

คณะอักษรศาสตร์ (สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ)

 • GPAX: ≥ 3.25
 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): IELTS ≥ 5.0 หรือ TOEFL (iBT) ≥ 64 หรือ CU-TEP ≥ 60

 

คณะอักษรศาสตร์ (สาขาวิชาศิลปการละคร)

 • GPAX: ≥ 3.50
 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): IELTS ≥ 6.5 หรือ TOEFL (iBT) ≥ 79 หรือ CU-TEP ≥ 75

 

คณะอักษรศาสตร์ (สาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ)

 • GPAX: ≥ 3.25
 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): IELTS ≥ 4.5 หรือ TOEFL (iBT) ≥ 53 หรือ CU-TEP ≥ 55 หรือ DET ≥ 80

 

คณะอักษรศาสตร์ (สาขาวิชาอักษรศาสตร์)

 • GPAX: ≥ 3.50
 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): IELTS ≥ 5.5 หรือ TOEFL (iBT) ≥ 64 หรือ CU-TEP ≥ 60 หรือ DET ≥ 90

รู้จักคณะอักษรศาสตร์แต่ละสาขาให้มากขึ้นใน รอบ Portfolio อักษรศาสตร์ จุฬาฯ 2023

 

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เอกภาษาอังกฤษ

 • GPAX: ≥ 3.50
 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): IELTS ≥ 6.0 หรือ TOEFL (iBT) ≥ 79 หรือ CU-TEP ≥ 75

 

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เอกภาษาไทย

 • GPAX: ≥ 3.50
 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): GPAX ภาษาอังกฤษ ≥ 3.25 หรือ CU-TEP ≥ 50

 

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวาทนิเทศ

 • GPAX: ≥ 3.50
 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): IELTS ≥ 4.0 หรือ TOEFL (iBT) ≥ 45 หรือ CU-TEP ≥ 45

 

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารการแสดง

 • GPAX: ≥ 3.50
 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): IELTS ≥ 3.5 หรือ TOEFL (iBT) ≥ 40 หรือ CU-TEP ≥ 40

 

คณะทันตแพทยศาสตร์

 • GPAX: ≥ 3.75
 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): IELTS ≥ 7.0 หรือ TOEFL (iBT) ≥ 100 หรือ CU-TEP ≥ 100
 • คะแนน BMAT: Section 1,2 ≥ 5.0 ส่วน Section 3 ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ

 

คณะเภสัชศาสตร์

 • GPAX: ≥ 3.00
 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): IELTS ≥ 6.5 หรือ TOEFL (iBT) ≥ 90 หรือ CU-TEP ≥ 90
 • คะแนน BMAT: Section 1,2 ≥ 5.0 ส่วน Section 3 ≥ B

 

หลังจากอ่านบทความจนถึงบรรทัดนี้ หวังว่าน้อง ๆ จะคว้าทุกโอกาสที่จะทำให้สอบติดมหาวิทยาลัยไว้ และไม่เลือกที่จะเทรอบ Portfolio ที่เป็นรอบแรกของการยื่นคะแนนเข้ามหาวิทยาลัย หากน้อง ๆ ยื่นติดในรอบนี้ น้อง ๆ ก็ไม่ต้องฟันฝ่าในรอบอื่น ๆ ต่อ และหากน้องไม่ติดในรอบนี้ น้อง ๆ ก็ยังมีรอบอื่นให้ยื่นต่ออีก “คว้าทุกความเป็นไปไม่ได้ คว้าทุกโอกาสสอบติด โดยการไม่เทรอบ Portfolio” 

คะแนนภาษาอังกฤษอย่าง IELTS SAT ฯลฯ สำคัญต่อการยื่นเข้าภาคไทยของจุฬาฯในรอบ Portfolio อยากติดจุฬาฯก่อนเพื่อนคะแนนภาษาอังกฤษสำคัญจริง ๆ การติวภาษาอังกฤษระยะสั้นแต่ได้ผลเกินคาด คือการเลือกสถาบันที่เชี่ยวชาญในด้านการติวเรื่องนี้ โดยเฉพาะการติว IELTS การสอบที่วัดทุกทักษะภาษาอังกฤษเลยก็ว่าได้ The Planner เป็นคำตอบของของสถาบันคุณภาพที่เชี่ยวชาญด้านการสอน IELTS จนส่งน้อง ๆ หลายคน สู่คะแนน IELTS Band 8.0 มาแล้ว

สนใจติว GED | IGCSE | A-LEVEL | SAT | IELTS | ACT | GSAT | TOEFL-MUIC/MUIDS | CU-TEP | CU-AAT | CU-ATS | TU-GET | IB | AP | Academic Writing

ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line: @theplanner หรือ Phone: 095-726-2666

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply