อักษรศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ VS BALAC

เด็กศิลป์ภาษาหรือเด็กวิทย์หัวใจศิลป์ แน่นอนว่าคณะในฝันและคณะที่ติดอยู่ในใจทุกคนเป็นอันดับต้น ๆ จะต้องเป็นคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แน่ ๆ เลยใช่ไหมคะ แล้วในคณะอักษรศาสตร์ สิ่งที่เด็กอักษรต้องเผชิญหน้ากับมันมีแค่ภาษาจริง ๆ ไหม แล้วถ้าอยากเป็นเด็กอักษรนอกจากภาคปกติหรือภาคไทยแล้ว น้องรู้หรือไหมว่าอักษรศาสตร์มีภาคอินเตอร์อย่าง BALAC อยู่ด้วยนะคะ บทความนี้ The Planner จะพาน้อง ๆ ไปเตรียมตัวเป็นเด็กอักษร จุฬาฯ เอกภาษาอังกฤษ และ BALAC กันค่ะ 

อักษรศาสตร์เรียนแค่ภาษาจริงไหม

การเรียนในคณะอักษรศาสตร์เป็นการเรียนเพื่อที่จะทำให้เราเข้าใจมนุษย์ในบริบทต่าง ๆ มากขึ้น อักษรศาสตร์จึงไม่ได้เรียนแค่ภาษาเท่านั้น แต่นอกจากวิชาเอกวิชาโทแล้วเด็กอักษรยังจะได้เรียนเกี่ยวกับสังคม การเมือง ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ธรรมเนียมต่าง ๆ ไปจนถึงวรรณกรรม เด็กอักษรจำเป็นต้องเรียนเรื่องพวกนี้ เพราะการที่เราจะทำความเข้าใจมนุษย์ได้นั้น ความรู้แค่เพียงเรื่องภาษาอย่างเดียวมันไม่เพียงพอ เราต้องทำความเข้าใจเรื่องบริบทด้านต่าง ๆ เพิ่มด้วย ยกตัวอย่างกระบวนการเรียนผ่านด้านงานที่ทำให้เข้าใจการเรียนของคณะอักษรศาสตร์มากขึ้น เช่น การจะแปลเรื่อง ๆ หนึ่ง นอกจากทักษะด้านภาษาที่ใช้งานการแปลให้ได้อย่างถูกต้องแล้ว เราจะต้องใช้ทักษะได้อื่น ๆ เพื่อปรับการแปลของเราให้เข้ากับบริบทของประเทศที่เรากำลังแปลอยู่ด้วยค่ะ 

อักษรศาสตร์เอกภาษาอังกฤษ

น้อง ๆ ที่ตั้งใจว่าจะเข้าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ คงพอทราบกันมาบ้างแล้วว่า หากสอบติดคณะอักษรศาสตร์แล้ว น้อง ๆ จะยังไม่มีเอกโทเป็นของตัวเอง น้อง ๆ จะได้ชื่อว่าเป็นเด็กอักษร เอกรวมไปก่อน การเข้าคณะนี้ได้นั้นจึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ครั้งใหม่ น้อง ๆ จะต้องฝ่าฟันทำเกรด ทำคะแนนในเอกและโทที่อยากเข้าให้ดี เพื่อที่จะได้เอกโทนั้นในปี 2 ซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่าเอกภาษาอังกฤษโหดมาก เข้ายากมาก มีหลายคนต้องผิดหวังในการเลือกแล้วไม่ได้เอกนี้ จนบางคนจำต้องไปเรียนเอกอื่น หรือบางคนถึงขนาดซิ่วไปเรียนคณะภาษาในมหาวิทยาลัยอื่นที่ได้เอกภาษาอังกฤษตั้งแต่ยื่นคะแนนเข้าตอนปี 1 

เข้าเอกอิงต้องทำคะแนนทุกวิชาให้ได้ดีจริงไหม

ในชั้นปี 1 เด็กอักษรทุกคนจะได้เรียนวิชาพื้นฐานคณะไม่ว่าจะเป็น ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ปรัชญา อารยธรรมตะวันออก-ตะวันตก ปริทัศน์ศิลปะการละคร ฯลฯ แต่น้อง ๆ ไม่จำเป็นต้องได้คะแนนวิชาเหล่านี้ในระดับดีมาก แต่วิชาที่น้อง ๆ ต้องทำให้เกรดให้ได้ไม่ต่ำกว่า B วิชาภาษาอังกฤษ และการแปลภาษาอังกฤษ ขั้นต้นนั่นเองค่ะ 

ตัวอย่างวิชาที่เรียนในเอกภาษาอังกฤษ

 • วิชาการเขียน
 • วิชาการแปล
 • กวีนิพนธ์ของยุคต่าง ๆ
 • วรรณกรรมภาษาอังกฤษ
 • วรรณคดีภาษาอังกฤษ

การยื่นเข้าคณะอักษรศาสตร์
วุฒิที่ใช้ในการยื่น: มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หากใช้วุฒิ GED ยื่น ต้องได้คะแนนวิชาละ ≥145
คะแนนที่ใช้ในการยื่น: น้อง ๆ สามารถยื่นคะแนนได้ทั้งหมด 2 รอบคือ รอบ Portfolio และรอบ Admission

รอบ Portfolio

 • GPAX
 • คะแนนภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง):  IELTS, TOEFL (iBT) หรือ CU-TEP
 • Portfolio

รอบ Portfolio มีโครงการอะไรบ้างและใช้คะแนนอะไรบ้าง ตามไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รอบ Portfolio อักษรศาสตร์ จุฬาฯ 2023

รอบ Admission

 • GPAX ≥2.75
 • คิดคะแนน A-Level ทั้งหมด 4 วิชา วิชาละ 25%: สังคม, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม (เลือกยื่น 1 ภาษา)

 

BALAC

BALAC (Bachelor of Arts in Language and Culture) คือ คณะอักษรศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรม (นานาชาติ) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย BALAC เป็นการเรียนด้านวัฒนธรรม หรือ Cultural studies โดยตรง น้อง ๆ สามารถเลือก Cultural Studies ที่สนใจได้เอง ไม่ว่าจะเป็นสายสังคม/รัฐศาสตร์ สายนิเทศศาสตร์ หรือสายวรรณกรรม อีกทั้งยังสามารถเลือกโทวิชาภาษาที่ 3 ได้อีกด้วย นอกจากนี้วัฒนธรรมในการเรียนการสอนของ BALAC ก็รวมไปถึงพวกเพลง หนัง ละคร หรือซีรีส์ด้วย น้อง ๆ จะได้เรียนการวิเคราะห์มนุษย์ผ่านสื่อต่าง ๆ ตัวอย่างการคิดของเด็กบาลัค ทำไมตัวละครบทนี้ถึงได้ทำสิ่งนี้ พื้นเพชีวิตที่ผ่านมาเขาเติบโตมาแบบนี้ เลยทำให้เกิดกระบวนการคิด การกระทำ จนนำมาสู่การกระทำแบบนี้ที่ออกมาผ่านบทละครนั่นเอง ฯลฯ BALAC จึงเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์น้อง ๆ ที่สนใจทั้งด้านภาษาและด้านวัฒนธรรมไปพร้อม ๆ กัน

ตัวอย่างวิชาที่เรียนใน BALAC

 • Intro Cultural Study
 • Literature
 • Critical Reading

 การยื่นเข้า BALAC
วุฒิที่ใช้ในการยื่น: มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หากใช้วุฒิ GED ยื่น ต้องได้คะแนนวิชาละ ≥145
คะแนนที่ใช้ในการยื่น: น้อง ๆ สามารถยื่นคะแนนได้ทั้งหมด 2 รอบคือ รอบ Early Admission และรอบ Admission

รอบ Early Admission

 • คะแนนภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): IELTS ≥7.0, TOEFL (iBT) ≥95, CU-TEP ≥90, DET ≥30
 • Aptitude Tests (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): SAT (Verbal) ≥480, ACT (English) ≥34, CU-AAT (Verbal) ≥480

 รอบ Admission

 • คะแนนภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): IELTS ≥6.5, TOEFL (iBT) ≥79, CU-TEP ≥80
 • Aptitude Tests (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง): SAT (Verbal) ≥450, ACT (English) ≥31, CU-AAT (Verbal) ≥400
 • สอบข้อเขียน
อักษรศาสตร์ เอกอิง BALAC
วุฒิ GED รับวุฒิ GED

แต่ละวิชา ≥145

รับวุฒิ GED

แต่ละวิชา ≥145

การเรียน เรียนเจาะลึกเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ หากชอบเรียนวรรณกรรม เหมาะเลย ไม่ได้เรียนเจาะลึกถึงแก่นของภาษาเท่าเอกอิง แต่เรียนทั้งภาษาและวัฒนธรรมในรูปแบบการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายของมนุษย์
เลือกเอกตอนไหน เลือกเอกตอนปี 2 ได้เอกตั้งแต่ตอนยื่นเข้าเรียน
คะแนนที่ใช้ ใช้คะแนน A-Level 4  วิชา

(วิชาละ 25%) ดังนี้

(1) ภาษาไทย

(2) ภาษาอังกฤษ

(3) สังคม

(4) ภาษาที่ 3

ใช้ 2 คะแนน ดังนี้

(1) คะแนนอังกฤษ เช่น IELTS TOEFL CU-TEP 

(2) Aptitude Test เช่น SAT (VERBAL)

ค่าเทอม 17,000฿ / เทอม 91,000฿ / เทอม

อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่ใช้แค่ความฝันหรือคณะที่ติดอยู่ในใจน้อง ๆ อีกต่อไป หากวันนี้น้อง ๆ ลองพยายามคว้าทุกโอกาสในการสอบติดไว้ในมือ โดยเฉพาะคะแนนทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น IELTS TOEFL CU-TEP การติวกับ The Planner เพื่อเตรียมความพร้อมคะแนนเหล่านี้ไว้ ไม่ว่าน้อง ๆ จะอยากเข้าอักษรศาสตร์ ภาคปกติ หรือภาคอินเตอร์ คะแนนภาษาอังกฤษก็สามารถทำให้น้อง ๆ สอบติดได้ค่ะ อย่างอักษรศาสตร์ ภาคปกติ น้อง ๆ มีโอกาสถึง 2 รอบ หากคว้าโอกาสรอบ Portfolio ไว้ด้วยคะแนนภาษาอังกฤษปัง ๆ ก็ทำให้น้อง ๆ สอบติดได้ค่ะ ส่วนน้อง ๆ ที่จะเข้า BALAC หลักสูตรอินเตอร์ที่เรียกได้ว่าเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสูงที่สุดในไทยเลยก็ว่า เพราะฉะนั้น The Planner นี่แหละที่จะทำให้น้อง ๆ ได้คะแนนสุดปัง สอบติด BALAC

สนใจติว GED | IGCSE | A-LEVEL | SAT | IELTS | ACT | GSAT | BMAT | TOEFL-MUIC/MUIDS | CU-TEP | CU-AAT | CU-ATS | TU-GET | IB | AP | Academic Writing

ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line: @theplanner หรือ Phone: 095-726-2666

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply